Corpul de control al Ministerului Agriculturii dezvăluie:

Primăria Săcele a emis titluri de proprietate prin fraudă

3305
1

Articole de la același autor

În 2006, în urma unor sesizări adresate Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, o comisie a Corpului de Control a verificat modul în care s-au retrocedat terenurile la Săcele. Primăria Săcele a preluat terenuri fără temei legal pe care apoi le-a împărțit după bunul plac iar mai multe persoane au primit terenuri fără temei legal. De asemenea, în sarcina primăriei se mai reține faptul că s-au emis titluri de proprietate prin fraudă. În ceea ce privește Grindul Chituc, comisia locală Săcele și consiliul local au trecut în mod ilegal în proprietatea privată a comunei și au scos la licitație suprafața de 729,52 ha teren neagricol. Primăria Săcele, se arată în raport, a preluat fără temei legal 1703,916 hectare. O suprafață de 729,52 hectare de teren neagricol este amplasată în perimetrul Grindului Chituc, pe raza administrativ–teritorială a comunei Corbu. Legile fondului funciar prevăd că solicitările cetățenilor se depun la consiliul local în a cărui rază teritorial – administrativă se află terenul solicitat și, ca atare, acea comisie locală îndeplinește toate procedurile legale privind reconstituirea dreptului de proprietate către persoanele îndreptățite. Din totalul suprafeței de teren preluat fără temei legal de către Primăria Săcele, 66,5 hectare pășune necesită anularea parțială a protocolului pentru această suprafață, 729,59 hectare teren neagricol reprezintă suprafețe a căror predare este ilegală, impunându-se anularea protocolului. Comisia județeană "validează" împărțirea terenurilor Comisia locală Săcele aprobă și înaintează spre validare, iar comisia județeană validează două anexe în care se regăsesc șase persoane care nu aveau calitatea de acționar sau locator, cu o suprafață de 32,85 ha, și două persoane, cu suprafețe necorespunzătoare, respectiv în plus cu opt hectare. Comisia locală Săcele aprobă și înaintează spre validare, iar comisia județeană validează anexa 37 în care se regăsesc 27 de persoane care nu aveau calitatea de acționar cu o suprafață totală de 233,61 ha și șase persoane cu o suprafață de 82,8 ha. Primăria comunei Săcele a preluat de la SC Semlact SA și Agenția Domeniilor Statului, prin fraudă, în plus față de anexele validate conform regulamentului de aplicare a legilor de fond funciar, o suprafață de 974,396 ha teren agricol și 729,52 ha teren neagricol. Din totalul suprafeței de teren preluat prin fraudă, 66,5 ha pășune sunt amplasate în parcela 541, fiind necesară anularea parțială a protocolului pentru această suprafață; 244 ha pășune sunt amplasate în parcela 543, fiind necesară anularea protocolului, iar 729,59 ha de teren agricol s-au predat ilegal. Titluri de proprietate emise prin fraudă Organele de control au solicitat comisiei județene de aplicare a legilor fondului funciar Constanța și Agenției Domeniilor Statului documentele care au stat la baza retrocedărilor de terenuri către comisia Săcele. Comparând persoanele și suprafețele înscrise în anexe cu cele validate s-a constatat faptul că acestea nu corespund întocmai, regăsindu-se înscrise persoane care nu au dobândit calitatea de acționar. Suprafețele și amplasamentele pot fi atribuite doar cetățenilor îndreptățiți, care au deținut proprietăți pe raza teritorial – administrativă a comunei Corbu, au cereri aprobate de comisia locală Corbu și validate de comisia județeană de aplicare a legilor fondului funciar. Ori, se spune mai departe, titlurile de proprietate "sunt emise prin fraudă" pe alte amplasamente, care nu au fost validate de comisia județeană. Comisia județeană Constanța și comisia locală Săcele au solicitat Agenției Domeniilor Statului o suprafață de 295, 67 hectare teren agricol pentru puneri în posesie, ignorând faptul că multe persoane aveau deja titluri de proprietate. Titlurile de proprietate, spun reprezentanții ministerului, sunt emise prin fraudă pe alte amplasamente care nu au fost validate de comisia județeană. Grindul Chituc, scos la licitație Din totalul suprafeței Grindului Chituc, 2.300 de ha nu pot face obiectul aplicării legilor de fond funciar întrucât constituie zone protejate de interes național, ori comisia locală Săcele și consiliul local au trecut în mod ilegal în proprietatea privată a comunei și au scos la licitație suprafața de 729,52 ha teren neagricol predat prin protocolul nr. 51306/ 2004, acest act urmând a fi anulat. Fostul director al ADS, Corneliu Popa, a semnat protocolul de predare a terenului agricol nr. 51306/ 2004 fără a fi îndeplinite condițiile prevăzute de art. 9 din normele de aplicare a Legii 268/ 2001 privind înființarea și funcționarea ADS, în sensul că predarea nu a avut la bază documentele necesare și verificarea legalității de către direcțiile implicate din cadrul ADS, conform normelor aprobate de consiliul de administrație. Sesizări la Parchetul General Corpul de control al fostului ministru Gheorghe Flutur a sesizat Parchetul General de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, cu rugămintea de a dispune începerea cercetărilor în vederea stabilirii vinovăției. De asemenea, câte o copie a raportului a fost înaintată Prefecturii Județului Constanța, Agenției Domeniilor Statului și Primăriei Corbu, în vederea demarării procedurilor legale de anulare a protocoalelor încheiate ilegal și restituirea terenurilor preluate ilegal de la Agenția Domeniilor Statului. Săcele își vede de treabă Cum nicio autoritate locală sau centrală nu a tras la răspundere vinovații, primarul localității Săcele, Ion Oprea, și-a văzut mai departe de treabă. Astfel, în ședința Consiliului local Săcele din data de 20 februarie 2008, s-a votat trecerea în domeniul privat al comunei Săcele a peste 700 de hectare teren din Grindul Chituc, aflat pe teritoriul administrativ al Primăriei Corbu. În act se vorbește de teren agricol extravilan, cea mai mare parcelă, de 600,24 hectare, învecinându-se la est cu Marea Neagră. Restul de parcele sunt în suprafață de 2,29 ha, 25,42 ha, 23,26 ha, 18,83 ha, 4,73 ha, 21,58 ha, 2,10 ha și 11, 82 ha. Patru consilieri locali: unul PD, unul independent și doi PSD s-au opus, însă n-au avut sorți de izbândă, atâta timp cât restul a votat hotărârea inițiată de primarul Ion Oprea. Contactat telefonic, primarul localității Săcele ne-a spus că suprafața de 729 de hectare din grind o are în administrare, inclusiv Agenția Domeniilor Statului predând-o prin protocol, și că și în evidențele Oficiului de Cadastru figurează tot Săcele ca proprietar. Primarul ne-a spus că aceste terenuri vor fi împărțite. De mai mulți ani, primăriile Corbu și Săcele își dispută teritoriul. În luptă s-au uzitat practici mai mult sau mai puțin ortodoxe. Conflictul a ajuns pe masa polițiștilor și a judecătorilor. Conflictul dintre cele două primării a apărut în data de 31 mai 2005, când în ședința Consiliului local Săcele din data de 31 mai 2005 s-a hotărât extinderea intravilanului comunei Săcele prin "însușirea lotizării Grindului Chituc", așa cum precizează Hotărârea nr. 10. Mai precis, consilierii locali au aprobat, pe baza expunerii de motive a primarului Ion Oprea, lotizarea terenului din Grindul Chituc și scoaterea la licitație publică a loturilor. Oficiul de Cadastru și Pu-blicitate Imobiliară tranșează, la rândul lui, problema. În răspunsul primit de Cuget Liber se specifică faptul că "Grindul Chituc se află în totalitatea sa pe teritoriul administrativ al comunei Corbu, conform planurilor și hărților întocmite în urma apariției Legii 2/ 1968".

Articole din aceeași secțiune

Pagina a fost generata in 2.1038 secunde