Consiliul local al municipiului Constanța convocat în ședință. Ce proiecte se vor dezbate

2674
Consiliul local al municipiului Constanța convocat în ședință. Ce proiecte se vor dezbate - primariaconstanta1690306061-1716553941.jpg
Primarul Vergil Chițac, a convocat Consiliului local al municipiului Constanţa, în şedinţă ordinară, joi, 30 mai, la ora 14.00. Ședința se va desfășura în format electronic, de videoconfrință.
Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 26.04.2024;


2. Proiect de hotărâre nr. 235/2024 privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local pe anul 2023;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1


3. Proiect de hotărâre nr. 239/2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 41/2023 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de maximum 253.918.900 lei, cu modificările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1


4. Proiect de hotărâre nr. 246/2024 privind constituirea fondului de risc şi aprobarea cuantumului comisionului de risc pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către municipiul Constanţa a împrumutului contractat de S.C. Termocentrale Constanţa S.R.L. de la Banca Comercială Română S.A.;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr.3


5. Proiect de hotărâre nr. 238/2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 111/2023 privind aprobarea gestiunii directe a serviciului public de alimentare în sistem centralizat cu energie termică a municipiului Constanţa – activitatea de producere a energiei termice către Termocentrale Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5


6. Proiect de hotărâre nr. 228/2024 privind aprobarea situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2023 ale societăţii Termoficare Constanţa S.R.L.;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3


7. Proiect de hotărâre nr. 240/2024 privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al societăţii Termoficare Constanţa SRL pentru anul 2023 şi a Raportului privind remuneraţiile şi alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administraţie şi directorilor societăţii Termoficare Constanţa S.R.L. pentru anul 2023;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
8. Proiect de hotărâre nr. 231/2024 privind aprobarea tarifelor practicate de către societatea Termoficare Constanţa S.R.L. pentru prestarea unor activităţi conexe serviciului de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3


9. Proiect de hotărâre nr. 229/2024 privind aprobarea Situaţiilor financiare anuale ale societăţii Administraţia Fondului Imobiliar SRL Constanţa pentru anul 2023;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5


10. Proiect de hotărâre nr. 233/2024 privind aprobarea situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2023 ale societăţii Confort Urban S.R.L.;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3


11. Proiect de hotărâre nr. 234/2024 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale CT BUS S.A.;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 , nr. 3 şi nr. 5


12. Proiect de hotărâre nr. 241/2024 pentru modificarea HCL nr. 241/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Casa Căsătoriilor, Constanţa″;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4


13. Proiect de hotărâre nr. 242/2024 pentru modificarea HCL nr. 187/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 24 Ion Jalea, Constanţa″;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4


14. Proiect de hotărâre nr. 243/2024 pentru modificarea HCL nr. 242/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Creşterea eficienţei energetice a imobilului Liceul Tehnologic ″Tomis″, Constanţa – corp Cantină şi corp Ateliere»;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4


15. Proiect de hotărâre nr. 36/2024 privind schimbarea denumirii ″Intrarea prof. dr. Gheorghe Marinescu″ situată în municipiul Constanţa, cartierul Viile Noi, în ″strada Petrache Poenaru″;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2


16. Proiect de hotărâre nr. 232/2024 privind aprobarea devizului general actualizat în etapa Proiect Tehnic pentru obiectivul de investiţii ″Sistematizare şi amenajare de spaţii verzi publice, parcări de reşedinţă şi dotări conexe între zona Cimitir Anadalchioi şi Bl. 55,57,59 – str. Soveja″;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
17. Proiect de hotărâre nr. 244/2024 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reamenajare spaţiu public din zona Parc Poarta 6 (Faleză Sud)″;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3


18. Proiect de hotărâre nr. 245/2024 privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate (S.F) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Înfiinţare centre de colectare prin aport voluntar în municipiul Constanţa″;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3


19. Proiect de hotărâre nr. 230/2024 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 63 mp situat în municipiul Constanţa, str. Pescarilor nr. 17C, identificat cu număr cadastral 259769, proprietatea privată a municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5


20. Proiect de hotărâre nr. 237/2024 privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă pentru construcţia criptă cota de 19/64, lot 4855, figura D, situată în cimitirul Constantin Predescu, municipiul Constanţa, în favoarea numitului Păun Iorgu.
iniţiator: primar Vergil Chiţac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 1.4468 secunde