VideoLive Text Consiliul Local al municipiului Constanța s-a reunit în ședință, în format fizic, după trei ani și jumătate

2029
În acest moment a început ședința Consiliului Local al Municipiului Constanța. Se face prezența. La ședință este anunțată prezența Dianei Șoșoacă, președinta partidului S.O.S România. La ședință sunt prezenți 25 de consilieri locali.


Ovidiu Cupșa: "Mă bucur că trăiesc acest moment istoric în care s-a eradicat pandemia și în Primăria Constanța. Ultimul focar de covid de pe pământ s-a închis. Mă bucur că după 3 ani și jumătate ieșiți în fața cetățenilor. Eu am purtat o corespondență cu dumneavoastră domnule primar. Am văzut că ati introdus pe ordinea de zi indicatorii tehnico economico de la bulevardul Madrid. Am făcut un sondaj de opinie între constănțeni în care peste 3000 de constănțeni își exprimă dorința ca una dintre cele mai importante investiții să poarte denumirea unei personalități românești. Eu cred că ar trebui să avem un pic mai mult patriotism. Există multe personalități dobrogene care au avut un rol important în dezvoltarea acestui oraș. Vă rog, să introduceți și intrarea în dezbatere publică a numelui acestui bulevard."
Vergil Chițac: "Noi trebuie să respectăm legea pentru că altfel cădem în ridicol ca după o decizie a Consiliului Local să fie atacată în Contencios Administrativ. Probabil după 9 iunie veți avea reprezentanți în Consiliu Local. Eu zic să vă opriti aici și să discutăm după 9 iunie. Denumirea de Madrid este din 2007. Dumneavoastră din 2008 ați fost membru în Consiliul Local. Atunci de ce nu ați spus nimic?"
La răspunsul lui Vergil Chițac membrii PNL care sunt prezenți în sală au început să aplaude.


Primarul Vergil Chițac a retras de pe ordinea de zi punctele 18 și 21.


Dănuț Aelenei a propus să se introducă pe ordinea de zi un punct numit diverse. Mai exact este vorba despre bazarul din Piața Roșu și despre micii întreprinzători care își pierd afacerile. Mai spune că nu este normal ca acea piață să fie demolată pentru că nu reprezintă niciun pericol.


S-a propus la vot introducerea acestui punct, însă nimeni nu a votat în niciun fel.
Pe ordinea de zi principală sunt 37 de proiecte din care 2 au fost retrase.


În sală sunt prezenți și reprezentanți ai întreprinzătorilor din Piața Gorbaciov. Aceștia sunt nemulțumiți.
"Am stat 25 de ani acolo timp în care am plătit chirie. Noi ce facem? Unde mergem? Măcar dati-ne un loc în altă parte."
"Suntem foarte multe persoane care am stat în frig, în căldură. Dumneavoastră domnule primar ați trecut pe acolo și chiar ne-ați promis că se va renova. Acum de ce ne dați afară?"
Florin Cocărgeanu: "De ce tocmai acum ați hotărât să faceți această ședință fizic? De ce acum cu câteva luni înainte de alegeri? Ați invocat fel de fel de motive puerile. Și acum v-ați trezit să faceți ședința fizic."


Vergil Chițac: "Dintr-un singur motiv. Ați tot spus că îmi este frică de dumneavoastră și de presă. Am vrut să vă arăt că nu îmi este frică. Apoi voi face ședințele tot online."


Ovidiu Cupșa și câțiva susținători ai partidului AUR au părăsit sala.
Cei din partidul S.O.S. sunt jos și nu sunt lăsați să intre. Este prezent Cristi Stancovici, președintele S.O.S. Constanța.
1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 11.01.2024;
Proiectul numărul 1 a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.


2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 12.01.2024;
Proiectul numărul 2 a fost adoptat.


3. Aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 31.01.2024;
Proiectul numărul 3 a fost adoptat.


4. Proiect de hotărâre nr. 62/2024 pentru modificarea HCL nr. 88/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii în baza Legii nr. 550/2002;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5
La proiectul numărul 4 propunerea este consilierul local USR, Andrei Brighidău. Proiectul a fost adoptat.


Toate proiectele până la punctul 9, inclusiv, au fost adoptate.


5. Proiect de hotărâre nr. 63/2024 pentru modificarea HCL nr. 383/2020 privind constituirea comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5
Proiectul numărul 5 a fost adoptat.6. Proiect de hotărâre nr. 64/2024 pentru modificarea HCL nr. 31/2024 privind aprobarea numărului maxim de autovehicule necesare desfășurării activităților proprii și activităților specifice la nivelul Primăriei municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul numărul 6 a fost adoptat.7. Proiect de hotărâre nr. 65/2024 privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Constanța pentru anul 2024;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul numărul 7 a fost adoptat.8. Proiect de hotărâre nr. 66/2024 pentru modificarea HCL nr. 65/2011 privind aprobarea Programului de construire unități locative modulare în Municipiul Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente – „Campusul Social Henri Coandă – Ștefăniță Vodă”;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
Proiectul numărul 8 a fost adoptat.9. Proiect de hotărâre nr. 67/2024 pentru modificarea HCL nr. 401/2019 privind adoptarea criteriilor pentru accesul la locuințele construite prin programul ANL destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
Proiectul numărul 9 a fost adoptat


10. Proiect de hotărâre nr. 86/2024 privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al societății Termocentrale Constanța SRL;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul numărul 10 a fost adoptat.


11. Proiect de hotărâre nr. 87/2024 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății Termocentrale Constanța SRL;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul numărul 11 a fost adoptat.


12. Proiect de hotărâre nr. 83/2024 pentru modificarea HCL nr. 345/2023 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare, normele financiare, organigrama, statul de funcții și grila de salarizare ale Clubului Sportiv Municipal Constanța, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
Proiectul numărul 12 a fost adoptat.


Florin Cocărgeanu: "Noi susținem acest proiect cu construirea sălii, dar bugetul este cam mare. 4 milioane de euro este foarte mult. Asta este singura noastră problemă."


Ionuț Rusu: "Domnul Cocărgeanu s-a ocupat de bazele sportive și de bazele școlilor atunci când a fost viceprimar. Este ultimul om care ar trebui să pună întrebări. Nu a făcut nimic cât a fost viceprimar."


13. Proiect de hotărâre nr. 88/2024 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare sală de sport Badea Cârțan” Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
Proiectul numărul 13 a fost adoptat.


14. Proiect de hotărâre nr. 84/2024 privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare și protocol pentru anul 2024;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul numărul 14 a fost adoptat.


15. Proiect de hotărâre nr. 94/2024 privind aprobarea regimului acordării de finanțări nerambursabile din bugetul local al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
Proiectul numărul 15 a fost adoptat.


16. Proiect de hotărâre nr. 85/2024 pentru modificarea și completarea HCL nr. 4/2021 privind aprobarea înființării societății Termoficare Constanța SRL în vederea preluării serviciului public de transport, distribuție și furnizare a energiei termice în cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
Proiectul numărul 16 a fost adoptat.


17. Proiect de hotărâre nr. 73/2024 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor la plata impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanța, constând în reducerea cu 60% a impozitului pe clădiri și a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel puțin 6 luni într-un an calendaristic;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul numărul 17 a fost adoptat.


18. Proiect de hotărâre nr. 74/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al comisiei pentru analiza și repartizarea locuințelor din fondul locativ de stat destinate închirierii;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
Proiectul numărul 18 a fost retras de pe ordinea de zi.


19. Proiect de hotărâre nr. 75/2024 privind aprobarea Programului lucrărilor de investiții aferente serviciilor de administrare a domeniului public și privat al municipiului Constanța, pentru anul 2024;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul numărul 19 a fost adoptat.


20. Proiect de hotărâre nr. 76/2024 privind aprobarea „Actualizării hărții strategice de zgomot pentru municipiul Constanța”;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
Proiectul numărul 20 a fost adoptat.


21. Proiect de hotărâre nr. 77/2024 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru „Străzi din municipiul Constanța – etapa I – strada Rozelor, cartier Palazu Mare”;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul numărul 21 a fost retras de pe ordinea de zi.


22. Proiect de hotărâre nr. 78/2024 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Jupiter, str. Constantin Brătescu, str. I.G. Duca, bd. Mamaia și str. Sarmisegetuza, inițiator societatea Medimar Imagistic Services SRL;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 2
Proiectul numărul 22 a fost adoptat.


23. Proiect de hotărâre nr. 613/2023 privind aprobarea raportului de evaluare nr. AEC 558/23.11.2023 înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 230030/ 27.11.2023, ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, Sat Vacanță – Luna Parc, lot 20, în suprafață totală de 260 mp (128 mp + 132 mp);
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul numărul 23 nu a fost adoptat.


24. Proiect de hotărâre nr. 68/2024 privind aprobarea raportului de evaluare nr. A.E.C. 73/12.02.2024, înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 31288/ 13.02.2024, ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Restaurant Dacia, în suprafață de 684 mp;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul numarul 24 nu a fost adoptat.


25. Proiect de hotărâre nr. 69/2024 privind aprobarea raportului de evaluare nr. A.E.C. 76/12.02.2024, înregistrat la Primăria municipiului Constanța sub nr. 32279/14.02.2024, ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor și funcțiunilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, Mal Lac Siutghiol, zona Hotel Gociman, în suprafață de 3.767 mp din totalul de 4.722 mp;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul numărul 25 nu a fost adoptat.


26. Proiect de hotărâre nr. 70/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 55 mp situat în municipiul Constanța, str. Industrială nr. 11, identificat cu număr cadastral 254027, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul numărul 26 a fost adoptat.


27. Proiect de hotărâre nr. 71/2024 privind aprobarea vânzării prin licitație publică, a caietului de sarcini, a fișei de date a procedurii, precum și a raportului de evaluare ce stabilește prețul minim de pornire a vânzării terenului în suprafață de 150 mp situat în municipiul Constanța, Aleea Universității nr. 44A, identificat cu număr cadastral 245703, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul numărul 27 nu a fost adoptat.


28. Proiect de hotărâre nr. 72/2024 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 45 mp situat în municipiul Constanța, Bd. 1Mai nr. 54A, identificat cu număr cadastral 258247, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul numărul 28 a fost adoptat.


29. Proiect de hotărâre nr. 79/2024 privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanţa, B-dul Tomis nr. 54 – Str. Dragoş Vodă nr. 10, în vederea înscrierii în cartea funciară;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul numărul 29 a fost adoptat.


30. Proiect de hotărâre nr. 80/2024 privind aprobarea sistării stării de indiviziune cu sultă asupra imobilului teren identificat cu număr cadastral 247462, înscris în cartea funciară nr. 247462, în suprafață de 274,00 mp, situat în municipiul Constanța, str. Dâmbovița nr. 17B în favoarea numitei Tanca Maria;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul numărul 30 a fost adoptat.


31. Proiect de hotărâre nr. 81/2024 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către societatea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra imobilului teren în suprafață de 24 mp identificat cu nr. cadastral 259286, situat în municipiul Constanța, Strada Câmpul cu Flori nr. 11, lot 2, pentru construire post de transfomare și racordare la rețeaua electrică a obiectivului - Adăpost pentru câini fără stăpân;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul cu numărul 31 a fost adoptat.


32. Proiect de hotărâre nr. 82/2024 privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Constanța a unor imobile situate in municipiul Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul cu numărul 32 a fost adoptat.


33. Proiect de hotărâre nr. 93/2024 privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul cu numărul 33 a fost adoptat.


34. Proiect de hotărâre nr. 89/2024 privind modificarea și completarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul cu numărul 34 a fost adoptat.


35. Proiect de hotărâre nr. 91/2024 privind preluarea în domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile - terenuri, situate in municipiul Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul cu numărul 35 a fost adoptat.


36. Proiect de hotărâre nr. 90/2024 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Reţea de canalizaţie subterană în municipiul Constanţa - Net City″;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul cu numărul 36 a fost adoptat.


37. Proiect de hotărâre nr. 92/2024 privind aprobarea actualizării documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidarea și reabilitarea imobilului Școala Gimnazială nr. 43, Constanța”.
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4
Proiectul cu numărul 37 a fost adoptat.
Ordinea de zi suplimentară


1. Proiect de hotărâre nr. 100/2024 pentru modificarea HCL nr. 379/2020 privind constituirea Comisiei de numărare a voturilor;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 5
Proiectul numărul 1 a fost adoptat.


2. Proiect de hotărâre nr. 101/2024 privind aprobarea repartizării unor spații cu destinația de locuință, din fondul locativ, situate pe raza municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5
Proiectul numărul 2 a fost adoptat.


3. Proiect de hotărâre nr. 102/2024 pentru modificarea și completarea HCL nr. 652/2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Bulevardul Madrid” din municipiului Constanța, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul numărul 3 a fost adoptat.


4. Proiect de hotărâre nr. 107/2024 pentru aprobarea actului adițional nr. 6 la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanța nr. 215993/01.11.2021, cu modificările și completările ulterioare;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul numărul 4 a fost adoptat.


5. Proiect de hotărâre nr. 103/2024 pentru modificarea HCL nr. 398/2023 privind închirierea prin licitație publică a spațiului Sală Sport situat în municipiul Constanţa, str. Cişmelei nr. 13, amplasat în corpul C2 al Şcolii Gimnaziale nr. 29 „Mihai Viteazul”, în suprafaţă construită de 575 mp, cu destinaţia – activităţi sportive;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul numărul 5 a fost adoptat.


6. Proiect de hotărâre nr. 104/2024 pentru modificarea HCL nr. 400/2023 privind închirierea prin licitație publică a spațiului situat în municipiul Constanţa, Str. Cuza Vodă nr. 80, amplasat la etajul 2 al corpului de clădire C1 al Liceului tehnologic „Ioan N. Roman”, în suprafață utilă de 10,00 mp, cu destinaţia de chioşc alimentar;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul numarul 6 a fost adoptat.


7. Proiect de hotărâre nr. 106/2024 privind privind revocarea dreptului de folosință gratuită a Direcţiei pentru Sport a Județului Constanța, asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Ion Bănescu nr.2 bis, proprietatea privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul numărul 7 a fost adoptat.


8. Proiect de hotărâre nr. 105/2024 privind aprobarea Actului adițional la Acordul de parteneriat nr. 237981/11.11.2022 încheiat între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Constanța și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3
Proiectul numărul 8 a fost adoptat.
9. Proiect de hotărâre nr. 108/2024 pentru modificarea HCL nr. 247/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico–economici pentru obiectivul de investiţii «Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „Lucian Blaga”, Constanța»;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4
Proiectul numărul 9 a fost adoptat.


10. Proiect de hotărâre nr. 109/2024 pentru modificarea HCL nr. 412/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico–economici pentru obiectivul de investiţii «Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Teoretic „George Călinescu”, Constanța»;
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4
Proiectul numărul 10 a fost adoptat.


11. Proiect de hotărâre nr. 110/2024 pentru modificarea HCL nr. 335/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” Constanța (corp Liceu)».
iniţiator: primar Vergil Chițac
- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4
Proiectul numărul 11 a fost adoptat.
Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.2045 secunde