LIVE TEXT / Aleşii locali din Constanţa, convocaţi ACUM în şedinţă ordinară

236
LIVE TEXT / Aleşii locali din Constanţa, convocaţi ACUM în şedinţă ordinară - fondsedintaordinara1664385320-1664532527.jpg
Aleşii locali din Constanţa au fost convocaţi în şedinţă ordinară pentru data de 30 septembrie, cu începere de la ora 13:00. Pe ordinea de zi se află 37 de proiecte, iar pe ordinea de zi suplimentară sunt 3 proiecte de hotărâre. Toate acestea vor fi analizate şi apoi votate de către consilierii locali. 


Costin Răsăuţeanu: Grupul PSD solicită imperativ introducerea pe ordinea de zi a proiectului care ii priveşte pe nou născuţi, proiect denumit "Bebe Trousou"


Vergil Chiţac: "Eu ştiu de doleanţa grupului PSD. Este legitimă şi o agreez, dar nu am avut o discuţie generală pe judeţ. Sunt destul de îngrijorat pentru subvenţia pe termie, acesta este motivul pentru care am amânat. Proiectul este bine venit, ţine de sporul natalităţii. Săptămâna viitoare vom mai face o şedinţă şi atunci va putea şi acest proiect introdus"


Primarul Vergil Chiţac doreşte retragerea de pe ordinea de zi a proiectului cu numărul 21. Proiectul a fost retras. 


1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 04.08.2022;
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 11.08.2022;
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 24.08.2022;
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

4. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.08.2022;
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

5. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 31.08.2022;
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

6. Raportul Direcției generale de asistență socială Constanța privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav, în perioada ianuarie-iunie 2022;


7. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL pentru semestrul I al anului 2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Costin Răsăuţeanu: "Noi am mai avut într-o şedinţă de Consiliu Local un semnal de alarmă. Situaţia pe care Municipiul Constanţa o are astăzi este una deosebită. Acele plăţi în avans pe care acei furnizori de utilităţi le solicită Termoficare trebuiesc cumva amendate, iar autoritatea locală poate să se adreseze Ministerului Energiei. Există o variantă de a evita acea plată în avans. Luăm Rom Gaz care este o instituţie subordonată Ministerului Energiei şi vedem că se solicită plata gazelor în avans. Atât CET Palas cât şi Rom Gaz sunt subordonate Ministerului Energiei. Acesta ar putea, dacă se doreşte, pentru că avem un secretar de stat care este din Constanţa, ar putea să accepte plata gezelor vândute către CET Palas în aceleaşi condiţii reglementate. Există ordinul 483 din 2008 care spune clar cum se stabiulieşte contractul dintre furnizori şi cumpărătorii de energie termică"


Vergil Chiţac: "Nu cred că există primar în ţara asta care să fi mers mai mult la Ministerul Energiei de cât am mers eu. Toate contractele Rom Gaz fac plata în avans. Când noi am luat cu 290 de lei Kilowatul, alţii au luat cu 800. Dacă nu plătim în avans, atunci ei nu ne livrează gaz şi tragem gaz de la Trans Gaz, care este mai scum. Şi atunci gigacaloria creşte. Plata în avans este prevăzută într-o ordonanţă de urgenţă. Alţii înafară de Rom Gaz acum au preţuri mult mai mari"


Proiectul  a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


8. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al CT BUS S.A. Constanța pentru semestrul I al anului 2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 al CT BUS S.A.;

inițiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 490/2021 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru şi o abţinere.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 364/2021 privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza de studiu de fezabilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Veterani – etapa I: strada Mareșal Al. Averescu, strada Lt. Col. Ion Jalea, strada Veteranilor, strada Comandor Constantin “Bibi” Costăchescu, strada General Lt. Mociulschi”;

inițiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 267/2018 de aprobare a participării în cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a Acordului de parteneriat și a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale pentru proiectul ”Achiziție de mijloace de transport public – autobuze electrice cu lungimea de 12 m”;

inițiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 94/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța‟;

inițiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 4
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 145/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru ”Sistem integrat adaptiv de management al traficului și prioritizare a transportului public în Municipiul Constanța”;

inițiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi, măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 5
Florin Cocargeanu: "Aş vrea să atrag atenţia în legătură cu câteva aspecte. Potrivit legii transparenţei decizonale, proiectul nu a stat în consultare publică. Termenul nu este îndeplinit. Grupul de consilieri USR se va abţine de la vot în ceea ce priveşte acest proiect"


Proiectul nu a fost adoptat. Au existat 10 voturi pentru, 8 împotrivă şi 9 abţineri. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Primăriei municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință situat în municipiul Constanța, str. Siretului nr. 17;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

18. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriei pentru locuința socială în baza O.U.G. 74/2007, situată pe raza municipiului Constanța, str. Zmeurei nr. 3, bl. 2, ap. 14;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 11205/13.09.2022 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului aferent activului Terasa nr. 3, situat în stațiunea Mamaia, zona Cazino Sud, zona A3, ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 8308/04.12.2003;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 19 voturi pentru şi 8 abţineri.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 11204/13.09.2022 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului aferent activului Terasa nr. 4, situat în stațiunea Mamaia, zona Cazino Sud, zona A3, ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 4043/19.11.2003;iniţiator: primar Vergil Chițac
Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru şi 9 abţineri.


21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+1E – locuință individuală, str. Aristide Karazali nr. 8, investitor Teodorescu Dragoș George;

inițiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2
Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

22. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 121/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Stațiunea Mamaia – modificare HCL nr. 129/2001, teren în suprafață de 207,74 ha, aparținând persoanelor fizice, juridice, domeniului public și privat al municipiului Constanța;

inițiatori: grup consilieri USR

- aviz Comisia de specialitate nr. 2 și nr. 5
Dumitru Caragheorghe: "În ciuda avizelor negative din comisii, venim din nou în faţa colegilor noştri să susţinem necesitatea votării favorabile pentru acest proiect. Am asistat cu toţii în epoca Mazăre la schimonosirea acestui oraş a şi a staţiunii Mamaia. Oamenii au solicitat soluţii. Acest proiect este un proiect prin care punem PUZ Mamaia în concordanţă cu legea şi reuşim să aducem soluţiile necesare".
Proiectul nu a fost adoptat. Au fost 9 voturi împotrivă şi 18 abţineri.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafețelor de teren ce fac obiectul contractelor de concesiune încheiate de municipiul Constanța, ca urmare a diferențelor intervenite între suprafețele înscrise în contractele de concesiune și suprafețele înscrise în documentațiile cadastrale;

inițiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


24. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.  

25. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Bărăgan nr. 2-4, Cimitirul Ortodox Central, în vederea înscrierii în cartea funciară;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

26. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în municipiul Constanța, str. Medeea nr.25A, în vederea înscrierii în cartea funciară;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul ma fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

27. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Roșu Vanghele, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

28. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Zlatcu Stere, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru Victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

29. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

30. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;

inițiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

31. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

inițiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

32. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute, către E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra imobilului teren în suprafață de 86,00 mp, situat în municipiul Constanța, str. Ștefăniță Vodă nr. 27, zona unitatea militară, lot 3, pentru amplasarea unui post de transformare în anvelopă de beton (PTAB1 proiectat) și a unui post de transformare în anvelopă de beton (PTAB2 proiectat), în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice. inițiator: primar Vergil Chițac
- aviz Comisia de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.33. Proiect de hotărâre privind stabilirea condițiilor de amplasare a echipamentelor tehnice care intră în componența sistemelor de transport și alimentare cu energie electrică, aferente investițiilor publice și private pentru care se solicită emiterea autorizației de construire;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.  

34. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A.;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Propunerile sunt Sorin Ţuţuianu şi Ştefan Bitoleanu. În urma votului, Sorin Ţuţuianu a obţinut 26 de voturi pentru, iar Ştefan Bitoleanu tot atâtea. Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.  

35. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Confort Urban SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Stere Hira a fost propunerea şi a obţinut 24 de vituri pentru şi unul împotrivă. Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.  

36. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor provizorii în Consiliul de administrație al societății Administrația Fondului Imobiliar S.R.L.;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Propunerile sunt: Alexandru Timofte, Ionel Damian, Cristina Filip, Stere Hira şi Mihai Ghioca. Alexandru Timofte a înregistrat 25 voturi, Ionel Damian a primit 24 voturi, Cristina Filip a avut 27 voturi, Stere Hira a primit 24 voturi, în timp ce Mihai Ghioca a adunat 24 de voturi pentru. Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

37. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 5
PNL îl propune pe Cristian Omocea. Celelalte partide nu au avut propuneri. Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.Ordine de zi suplimentară


1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Modificare și Reafirmare a Contractului de Asistență pentru Proiect din data de 02 februarie 2011, astfel cum a fost modificat prin Actul Adițional nr. 1 din data de 30 aprilie 2015 și astfel cum a fost modificat și reafirmat în data de 06 noiembrie 2018, încheiat între Județul Constanța, Municipiul Constanța, S.C. RAJA S.A. Constanța și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit şi a indicatorilor tehnico-economici revizuiți aferenţi investiţiilor propuse în Municipiul Constanța în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020“ și includerea în bugetul de venituri și cheltuieli a cotei de cofinanțare.

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.4538 secunde