LIVE TEXT / Aleşii locali din Constanţa, convocaţi în şedinţă ordinară. S-a decis ELIBERAREA DIN FUNCȚIE a viceprimarului Florin Cocargeanu, de la USR

1408
LIVE TEXT / Aleşii locali din Constanţa, convocaţi în şedinţă ordinară. S-a decis ELIBERAREA DIN FUNCȚIE a viceprimarului Florin Cocargeanu, de la USR - primarie-1685091561.jpg

Articole de la același autor

Consilierii locali din municipiul Constanţa sunt convocaţi în aceste momente în şedinţă ordinară. Pe ordinea de zi se află 36 de proiecte, iar pe ordinea de zi suplimentară, 16. Toate acestea vor fi analizate şi apoi votate de către aleşii locali. La şedinţă sunt prezenţi 27 de consilieri locali din 27.

1. Prezentare raport privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Constanţa pe anul 2022;
„Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Constanţa pe anul 2022 trebuia să fie prezentat până la data de 31 martie. A fost în sarcina viceprimarului Cocargeanu, dar după ce i-am retras atribuțiile pentriu că nu a mia funcționat am preluat noi. În momentul de față încă mai contractăm proiecte. sunt un tip realist. În constanța am avut mereiu proiecte pe hârtie dar care din păcate nu s-au materializat. pe hârtie am avut un CET cu care s-a defilat în campania electorală care nu s-a materializat. Tot pe hârtie am avut și stadionul. Nici acesta nu s-a materializat. Exemplele ar putea continua. Repet, sunt optimist, dar rezervat, dar e o cale lungă. În 2022 am reformat domenii de activitate, cum ar fi OMD, Administrația Fondului Imobiliar, Termoficare Constanța, Club Sportiv Municipal. Prin PNRR avem 31 de proiecte. în zona culturii, un an reușit. S-a inițiat proiectul de reabilitare a Teatrului de Stat. Din păcate, ducem mulți bani spre componenta socială. Trebuie să îi ținem pe toți în urmă. La 31 decembrie 2022 185 singure beneficiare de ajutor social, 24 de cereri pentru programul Infant. Se duc bani mulți pe saerviciul social. Rămâne un spațiu financiar foarte mic pentriu dezvoltare. De aceea am insistat pe proiecte. Suntem foarte aglomerați, depășim des termenele. Au plecat foarte mulți oameni. Am sfcos la concurs posturi dar nu se prezintă nimeni. Nu vine nimeni. În 2022 s-a observat o îmbunătățire în ceea ce privește spațiile verzi. Am reușit să recalculăm tarifele. Sunt foarte mulțumit de cum funcționează Poliția Locală. Intervenția lor este vizibilă. Anul trecut au fost mai multe evenimente organizate. SPIT-ul funcționează foarte bine “ - a precizat primarul Vergil Chițac.2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 10.04.2023;
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 20.04.2023;
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

4. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 27.04.2023;
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

5. Proiect de hotărâre nr. 240/2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023;

iniţiator: primar Vergil Chițac

aviz Comisia de specialitate nr. 1
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

6. Proiect de hotărâre nr. 213/2023 privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local pe anul 2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

aviz Comisia de specialitate nr. 1
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

7. Proiect de hotărâre nr. 236/2023 privind modificarea HCL nr. 477/2022 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente anului şcolar 2022-2023 pentru elevii din învăţământul preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chițac

aviz Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


8. Proiect de hotărâre nr. 219/2023 pentru modificarea şi completarea HCL nr. 614/2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor la nivelul municipiului Constanţa în anul 2023;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat 27 de voturi pentru.

9. Proiect de hotărâre nr. 216/2023 pentru modificarea HCL nr. 141/2023 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

10. Proiect de hotărâre nr. 227/2023 privind stabilirea preţurilor de vânzare a energiei termice produse în cele 45 de centrale termice de bloc şi cele 3 centrale de cvartal aparţinând unităţii administrativ teritoriale municipiul Constanţa date în administrare societăţii Termocentrale Constanţa SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

11. Proiect de hotărâre nr. 228/2023 privind aprobarea raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de Administraţie al societăţii Termocentrale Constanţa SRL pe anul 2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

12. Proiect de hotărâre nr. 229/2023 privind aprobarea situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2022 ale societăţii Termocentrale Constanţa SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

13. Proiect de hotărâre nr. 211/2023 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale la 31.12.2022 ale societăţii Termoficare Constanţa SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

14. Proiect de hotărâre nr. 223/2023 privind aprobarea preţului local al energiei termice furnizată de către societatea Termoficare Constanţa SRL în municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

15. Proiect de hotărâre nr. 212/2023 pentru modificarea HCL nr. 100/2023 privind stabilirea preţului local pentru populaţie al energiei termice furnizată de către societatea Termoficare Constanţa SRL şi a subvenţiei unitare acordată populaţiei pentru perioada 01.04.2023-31.12.2023, în municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

16. Proiect de hotărâre nr. 224/2023 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termică a municipiului Constanţa nr. 116750/10.06.2021 aprobat prin HCL nr. 49/2021;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

17. Proiect de hotărâre nr. 214/2023 privind aprobarea Raportului anual al administratorilor societăţii Termoficare Constanţa SRL pentru exerciţiul financiar încheiat la data de 31.12.2022 şi a Raportului anual privind remuneraţiile şi alte avantaje acordate membrilor Consiliului de Administraţie şi directorilor societăţii Termoficare Constanţa SRL pentru anul 2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

18. Proiect de hotărâre nr. 220/2023 pentru modificarea HCL nr. 220/2017 privind realizarea unui proiect pilot de transformare a punctului termic nr. 31 în staţie de producere a energiei termice din surse neconvenţiale de producere, respectiv din biomasă şi energie solară;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

19. Proiect de hotărâre nr. 234/2023 privind aprobarea nominalizării şefilor de secţie de către Senatul Universităţii „Ovidius” din Constanţa şi validarea rezultatelor concursului de ocupare a funcţiei de şef Laborator de analize medicale din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

20. Proiect de hotărâre nr. 210/2023 privind aprobarea lucrărilor de interes local în vederea repartizării orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, pentru anul 2023;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

21. Proiect de hotărâre nr. 233/2023 pentru aprobarea actului adiţional la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Constanţa prin concesiune nr. 70717/09.05.2008 încheiat cu Polaris M Holding SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

22. Proiect de hotărâre nr. 221/2023 privind aprobarea vânzării imobilului-locuinţă situat în municipiul Constanţa, str. Sergent Nicolae Grindeanu nr. 68, bl. E8, sc. A, et. 4, ap. 17, către Basarab Viorica la preţul stabilit prin expertiză întocmită de expert Dăbuleanu Marilena de 74.643 lei, în vederea punerii în executare a Deciziei civile nr. 76/31.01.2023 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul civil nr. 11122/212/2019;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr.1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

23. Proiect de hotărâre nr. 222/2023 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, a caietului de sarcini, a fişei de date a procedurii, precum şi a raportului de evaluare ce stabileşte preţul minim de pornire a vânzării terenului în suprafaţă de 79 mp, situat în municipiul Constanţa, str. Pescarilor nr. 35A, identificat cu număr cadastral 252933, proprietatea privată a municipului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Cu 18 voturi pentru şi 8 împotrivă, proiectul nu a trecut pentru că era nevoie de 2 treimi dintre consilierii locali să voteze.


24. Proiect de hotărâre nr. 225/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 692 mp situat în municipiul Constanţa, Aleea Universităţii nr. 48A (Baza Nautică Ceronav) actual Aleea Universităţii nr. 48B, proprietatea privată a municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac
Proiectul a fost adoptat cu 19 voturi pentru, 5 împotrivă şi 3 abţineri.

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

25. Proiect de hotărâre nr. 232/2023 privind aprobarea declanşării procedurii de expropiere a imobilului-teren, proprietate privată, în suprafaţă totală de 350 mp, situat pe amplasamentul obiectivului de investiţii de utilitate publică şi de interes local „Realizare stradă/arteră colectoare între strada Topazului şi strada Rubinului din municipiul Constanţa”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 21 de voturi pentru şi 6 abţineri.

26. Proiect de hotărâre nr. 231/2023 privind aprobarea declanşării procedurii de expropiere a imobilelor-terenuri, proprietate privată, situate pe amplasamentul obiectivului de investiţii de utilitate publică şi de interes local „Amenajare peisagistică şi parcaje aferente zonei terenurilor de tenis din cartierul Tomis Nord, Aleea Capidava/Aleea Argeş, municipiul Constanţa”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 20 de voturi pentru şi 7 abţineri.

27. Proiect de hotărâre nr. 241/2023 privind aprobarea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării a unor mijloace fixe care aparţin municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

28. Proiect de hotărâre nr. 235/2023 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

29. Proiect de hotărâre nr. 237/2023 pentru revocarea parţială a HCL nr. 75/2023 privind revocarea dreptului de administrare al societăţii Administraţia Fondului Imobiliar SRL Constanţa asupra unor imobile situate în municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

30. Proiect de hotărâre nr. 238/2023 privind aprobarea revocării dreptului de folosinţă gratuită pe durata existenţei construcţiei al Arhiepiscopiei Tomisului – Parohia Sf. Mucenici Epictet şi Astion asupra imobilului teren în suprafaţă de 40,00 mp identificat cu nr. cadastral 257872, situat în municipiul Constanţa, aleea Veteranilor, Zona Constanţa-Sud, lot 2;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

31. Proiect de hotărâre nr. 239/2023 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către societatea E-Distribuţie Dobrogea SA asupra imobilului teren în suprafaţă totală de 40,00 mp identificat cu nr. cadastral 257872, situat în municipiul Constanţa, aleea Veteranilor- zona Constanţa Sud, lot 2, pentru amplasarea unui post de transformare în anvelopă de beton (PTAB1 proiectat), în vederea realizării serviciului public de distrubuţie a energiei electrice;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

32. Proiect de hotărâre nr. 230/2023 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, către societatea E-Distribuţie Dobrogea SA asupra imobilului teren în suprafaţă totală de 222,00 mp (210,00 mp LES MT şi 12,00 mp PC) ce face parte din imobilul identificat cu nr. cadastral 217309, situat în municipiul Constanţa, B-dul Elisabeta nr. 4 pentru amplasarea unui punct de Conexiune şi Reţea Medie Tensiune, necesare pentru realizarea serviciului public de distrubuţie a energiei electrice;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

33. Proiect de hotărâre nr. 217/2023 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul extravilan – parcela A 1033/8, delimitat de limita intravilan şi limite cadastrale, iniţiator Stroe Constantin;

iniţiator: primar Vergil Chițac

aviz Comisia de specialitate nr. 2
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

34. Proiect de hotărâre nr. 218/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire unitate de producţie, zona Palas CFR, teren rezultat din alipirea parcelelor A 903/82/3, A 903/84/4 şi 903/82/5, investitor Ando Com SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

aviz Comisia de specialitate nr. 2
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

35. Proiect de hotărâre nr. 226/2023 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil S+P+6E+etaj tehnic – locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter, Palazu Mare, parcela VN 385/1/2, investitor Naciadi Enache;

iniţiator: primar Vergil Chițac

aviz Comisia de specialitate nr. 2
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

36. Proiect de hotărâre nr. 215/2023 pentru modificarea HCL nr. 185/2023 privind numirea membrilor în Consiliul de administraţie al societăţii CT BUS SA;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.Ordine de zi suplimentară


1. Proiect de hotărâre nr. 242/2023 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa;
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3, nr. 4 şi nr. 5

2. Proiect de hotărâre nr. 248/2023 privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale societăţii Confort-Urban SRL pe anul 2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

3. Proiect de hotărâre nr. 247/2023 privind aprobarea planului de administrare pentru perioada 2023-2027 al consiliului de administraţie al societăţii Confort-Urban SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

4. Proiect de hotărâre nr. 245/2023 pentru modificarea HCL nr. 597/2022 privind aprobarea documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

5. Proiect de hotărâre nr. 249/2023 privind documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie „Reabilitare, modificare, modernizare drum, realizare arteră adiacentă – ruta ocolitoare Constanţa” din municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

6. Proiect de hotărâre nr. 251/2023 pentru aprobarea prelungirii duratei contractului de asociere cu nr. 28916/22.06.1998 încheiat între Municipiul Constanţa şi societatea Progress Consulting SA;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

7. Proiect de hotărâre nr. 243/2023 pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

8. Proiect de hotărâre nr. 246/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reamenajarea, modernizarea şi modificarea faţadei Galeriei de Artă a UAT Constanţa şi organizarea execuţiei;
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

9. Proiect de hotărâre nr. 244/2023 privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcţiei generale poliţia locală Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

10. Proiect de hotărâre nr. 255/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program prelungit nr. 45”;
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4

11. Proiect de hotărâre nr. 254/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Grădinița cu program prelungit nr. 53, Constanța”;


iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

12. Proiect de hotărâre nr. 256/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Casa Căsătoriilor, Constanța”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

aviz Comisia de specialitate nr. 1
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

13. Proiect de hotărâre nr. 250/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Liceul Tehnologic Tomis- corp Cantină și corp Ateliere”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

14. Proiect de hotărâre nr. 252/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din Municipiul Constanţa – zona Soveja-bloc FT4, FT3A, FT3B”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

aviz Comisia de specialitate nr. 1
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

15. Proiect de hotărâre nr. 253/2023 privind aprobarea proiectului tehnic şi a devizului general pentru obiectivul de investiţii „Execuţie branşament electric aferent imobilului Cazino Constanţa”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

aviz Comisia de specialitate nr. 1
Proiectul a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

16. Proiect de hotărâre nr. 257/2023 privind eliberarea din funcția de viceprimar al municipiului Constanța a domnului Cocargeanu Florin-Daniel;

iniţiator: primar Vergil Chițac

aviz Comisia de specialitate nr. 5
Costin Răsăuţeanu către Florin Cocargeanu: "Constănţenii s-au săturat de ipocrizia în care vă aflaţi. Ei v-au dat un vot să munciţi, nu să vă certaţi. Nu aţi avut niciodată maturitatea necesară pentru a vă face datoria. Oraşului este lăsat de izbelişte. Trebuie să vă asumaţi eşecul lamentabil şi blocajul pe care şi dumneavoastră, USR, l-aţi făcut. Aţi votat împreună cu PNL proiecte pe care nici măcar nu le-aţi citit sau dacă le-aţi citit, nu aţi înţeles nimic. Nu ar fi trebuit să votaţi regulamente aberante. Lumea a văzut de ce sunteţi în stare. Sunteţi bun doar la dat din gură"


Florin Cocargeanu: "Proiectele PSD au fost susţinute, unele dintre ele, de către USR. În plus, dacă ni se aduc nouă acuze că am votat împreună cu PNL regulamente proaste, hai să ne aducem aminte cine a votat regulamentul din Peninsulă. Oamenii erau în faţa Primăriei şi am propus suspendarea şi refacerea regulamentului. Cum aţi votat, domnule Răsăuţeanu?"


Proiectul a fost adoptat cu 19 voturi pentru şi 7 împotrivă.


Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.4606 secunde