UPDATE. Ședință ordinară a Consiliului Județean Constanța. Cum au fost votate proiectele de pe ordinea de zi

189
UPDATE. Ședință ordinară a Consiliului Județean Constanța. Cum au fost votate proiectele de pe ordinea de zi - img20230530wa0019-1685441959.jpg

Articole de la același autor

Consiliul Județean Constanța este convocat în ședință ordinară, în aceste momente, în sala Remus Opreanu din cadrul Palatului Administrativ. La şedinţă sunt prezenţi 35 de consilieri judeţeni.
Proiectele ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre nr.65/10.03.2023 privind aprobarea documentației de atribuire a contractului de delegare a gestiunii Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în județul Constanța-LOT3: GRUPA 03.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Chelariu Ermil, Direcția Generală ADPP-Autoritate Județeană de Transport)


Adoptat cu 28 de voturi pentru.

2. Proiect de hotărâre nr.109/25.04.2023 privind stabilirea tarifelor Muzeului de Artă Populară Constanța în anul 2023.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director Executiv Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate)


Adoptat cu 35 de voturi pentru.


3. Proiect de hotărâre nr.110/04.05.2023 privind aprobarea modificării și completării Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare în unitățile administrativ- teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanța în care își desfășoară activitatea operatorul regional RAJA S.A Constanța.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Bucur Gheorghe, Șef Serviciul Juridic și Contencios)


Adoptat cu 35 de voturi pentru.


4. Proiect de hotărâre nr.111/04.05.2023 privind aprobarea modificării și completării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.
Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Bucur Gheorghe, Șef Serviciul Juridic și Contencios)


Adoptat cu 35 de voturi pentru.


5. Proiect de hotărâre nr.112/10.05.2023 privind aprobarea Protocoalelor de colaborare încheiate între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Consiliul Judeţean Constanţa prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Constanţa în cadrul proiectului ”HUB de servicii MMSS – SII MMSS” cod SMIS 2014+ 130963.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Ristea Mihaela Șef Serviciul Juridic și Contencios, persoana propusă de doamna Director General Răducu Carmen, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța)

Adoptat cu 35 de voturi pentru.


6. Proiect de hotărâre nr.113/10.05.2023 privind aprobarea proiectului „Dotarea cu echipamente specifice în vederea digitalizării Spitalului Clinic Județean „Sfântul Apostol Andrei” Constanța”, a cheltuielilor aferente și a Acordului de parteneriat între Unitatea Administrativ Teritorială Județul Constanța, Consiliul Județean Constanța și Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Apostol Andrei” Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte)

Adoptat cu 35 de voturi pentru.


7. Proiect de hotărâre nr.114/11.05.2023 privind desemnarea unui consilier județean pentru a exercita calitatea de reprezentant al Județului Constanța în Proiectul Construim Europa împreună cu autoritățile locale lansat de Comisia Europeană.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Labeș Raluca Andreea, Șef Serviciul Administrație Publică, Relații Internaționale, Arhivă și ONG-uri )

Adoptat cu 35 de voturi pentru. A fost nominalizat Stelian Gima la acest proiect.

8. Proiect de hotărâre nr.115/15.05.2023 privind aprobarea contribuției Județului Constanța la bugetul de venituri și cheltuieli al Agenției pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est pentru anul 2023.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte)

Adoptat cu 31 de voturi pentru.


9. Proiect de hotărâre nr.121/16.05.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Judetului Constanța pe anul 2023.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Țuțui Emilia Georgeta, Direcția Generală Economico-Financiară)


Adoptat cu 33 de voturi pentru.

10. Proiect de hotărâre nr.116/16.05.2023 privind rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Listei Investitii și a Programului de Evenimente Culturale, pe anul 2023, pentru Centrul Cultural Judetean Constanta „Teodor T. Burada”.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Abibula Stroe Ștefania Laura, Centrul Cultural Judetean Constanta

„Teodor T. Burada”)

Adoptat cu 35 de voturi pentru.


11. Proiect de hotărâre nr.117/16.05.2023 privind transmiterea temporară a dreptului de administrare către Consiliul Local al Municipiului Medgidia a unui tronson din drumul județean DJ 222.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Adjunct Voitinovici Diana Roxana, Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului)

Adoptat cu 33 de voturi pentru.


12. Proiect de hotărâre nr.118/16.05.2023 privind revocarea dreptului de administrare a imobilului (teren) în suprafață de 1356 mp înscris în cartea funciară 251607 instituit în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă "Maria Montessori".

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Adjunct Voitinovici Diana Roxana, Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului)

Adoptat cu 35 de voturi pentru.

13. Proiect de hotărâre nr.119/16.05.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare de la Muzeul de Artă Populară Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director Executiv Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate)

Adoptat cu 35 de voturi pentru.

14. Proiect de hotărâre nr.120/16.05.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții de la Muzeul de Artă Populară Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director Executiv Caterinici Monica Cristina, Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate)

Adoptat cu 33 de voturi pentru.


15. Proiect de hotărâre nr.122/17.05.2023 privind aprobarea participării Județului Constanța în calitate de membru fondator la înființarea Asociației Organizația de Management al Destinației Județul Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Bucur Gheorghe, Șef Serviciul Juridic și Contencios )

Adoptat cu 33 de voturi pentru.


16. Proiectul de hotărâre nr.123/17.05.2023 privind depunerea proiectului Dotarea cu microbuze electrice pentru elevi a unităților de învățământ preuniversitar care funcționează pe raza Județului Constanța și a cheltuielilor aferente.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte )

Adoptat cu 35 de voturi pentru.


17. Proiect de hotărâre nr.124/17.05.2023 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și a listei de investiții pe anul 2023, pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate , Sport și Învățământ)

Adoptat cu 28 de voturi pentru.


18. Proiect de hotărâre nr.125/18.05.2023 privind aprobarea studiului de oportunitate și a documentației de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului drumuri județene, poduri și podețe aflate în patrimoniul județului Constanta.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Adjunct Voitinovici Diana Roxana, Direcția Generală Tehnică, Urbanism și Amenajarea Teritoriului)

Adoptat cu 28 de voturi pentru.


19. Proiect de hotărâre nr.126/18.05.2023 privind încetarea calităţii de membru din Consiliul de administraţie al Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă ,,Maria Montessori’’ Constanţa.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Bucur Gheorghe, Șef Serviciul Juridic și Contencios)


Adoptat cu 35 de voturi pentru.

20. Proiect de hotărâre nr.127/19.05.2023 privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Județean Constanța, membru în Consiliul de administrație al Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă Maria Montessori Constanța, pentru anul școlar 2022-2023.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director Executiv, Martin Oana Aurora, Direcția de Dezvoltare Județeană și Coordonarea Instituțiilor de Sănătate, Sport și Învățământ)

Adoptat cu 35 de voturi pentru. Propunerea este Semiran Abdurefi.
21. Proiect de hotărâre nr.128/19.05.2023 privind darea în folosință gratuită Asociației Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța a unor spații din interiorul imobilului situat în strada Nicolae Titulescu nr. 32, Municipiul Constanța, Județ Constanța, proprietate publică a Județului Constanța.

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Susține Director General Chelariu Ermil, Direcția Generală ADPP-Autoritate Județeană de Transport)


Adoptat cu 30 de voturi pentru. 

22. Proiect de hotărâre nr.129/19.05.2023 privind actualizarea indicatorilor tehnico- economici faza DALI aferenți proiectului „Reabilitarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța” .

Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (Director General Georgescu Elena, Direcția Generală de Proiecte)Adoptat cu 35 de voturi pentru. 


Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.4825 secunde