Indemnizaţii lunare de acomodare pentru cei care doresc să adopte copii

187
Persoana sau oricare dintre soţii familiei care au adoptat sau intenţionează să adopte un copilaş şi care realizează venituri supuse impozitului pe venit, pot beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an. Aceasta include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară. Potrivit Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cuantumul indemnizaţiei lunare de acomodare este 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni, din ultimii doi ani anteriori datei emiterii hotărârii judecătoreşti de încredinţare în vederea adopţiei. Cuantumul minim al indemnizaţiei este 1.700 lei, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăşi valoarea de 8.500 lei.

Cererea şi documentele doveditoare se depun în format letric sau, după caz, în format electronic, în termen de zece zile lucrătoare de la data la care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei, la agenţia din judeţul în care are domiciliul solicitantul. În situaţia în care cererea este depusă peste acest termen, dar până la împlinirea termenului pentru care a fost dispusă încredinţarea în vederea adopţiei, drepturile se acordă de la data la care este depusă cererea. Alte drepturi acordate adoptatorului/familiei adoptatoare sunt: indemnizaţie lunară de sprijin în cuantum de 600 de lei, pentru fiecare copil, care, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de încuviinţare a adopţiei, se află în una dintre următoarele situaţii: are vârsta cuprinsă între trei şi şase ani, este încadrat în grad de handicap uşor sau mediu ori face parte dintr-un grup de doi fraţi adoptabili împreună.Articole pe aceeasi tema

Pagina a fost generata in 0.1842 secunde