Serviciile externe, responsabile cu activităţile de prevenire şi protecţie, controlate de Inspecţia Muncii

208
Serviciile externe, responsabile cu activităţile de prevenire şi protecţie, controlate de Inspecţia Muncii - x-servicii-2-1718530385.jpg

Articole de la același autor

Campania națională privind verificarea modului în care serviciile externe respectă obligațiile legale și a activităţilor de prevenire şi protecţie pe care le desfășoară în întreprinderi/unități s-a încheiat cu verificarea a 1.707 unități care au apelat la servicii externe și a 1.631 de servicii externe. Ca urmare a controalelor, inspectorii de muncă au constatat 1.092 de neconformități față de prevederile legale din domeniul securității şi sănătății în muncă, pentru care au dispus 1.093 de măsuri și au aplicat 789 de sancțiuni contravenționale, din care 117 amenzi în valoare de 660.000 lei. Potrivit Inspecţiei Muncii, cele mai frecvente neconformităţi constatate în întreprinderile/unitățile controlate care au apelat la servicii de prevenire și protecție au fost următoarele: contractele încheiate cu serviciile externe nu conțin toate activitățile de prevenire și protecție care se desfășoară de către serviciul extern sau clauze privind soluționarea litigiilor apărute între părți; în contractele de prestări servicii încheiate cu serviciile externe nu este menționat modul de colaborare cu lucrătorul desemnat; serviciul extern nu efectuează periodic verificări la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficiențelor constatate și a măsurilor propuse în vederea remedierii acestora etc.

„Este important ca toți angajatorii să rețină și să conștientizeze faptul că, indiferent de domeniul de activitate, punerea în aplicare a prevederilor legale în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă reprezintă o condiție pentru îmbunătățirea mediului de muncă, asigurarea unor locuri de muncă sigure și, implicit, reducerea incidenței accidentelor de muncă și, de asemenea, faptul că nu sunt exonerați de responsabilitățile lor în domeniul SSM, dacă au apelat la servicii externe. În cadrul campaniei, a fost distribuit angajatorilor un chestionar de opinie privind activitatea desfășurată de către serviciile externe de prevenire și protecție în unitățile lor. Au fost completate 1.732 chestionare de opinie, în urma cărora s-a constatat că 1.420 angajatori, respectiv 82% din totalul respondenților, apreciază activitatea desfășurată de către serviciile externe cu care au contract ca fiind foarte bună. 267 angajatori (15,4% din totalul respondenților) apreciază activitatea desfășurată de către serviciile externe cu care au contract ca fiind bună, iar 2,3% dintre respondenți apreciază activitatea desfășurată de către serviciile externe ca nesatisfăcătoare sau satisfăcătoare. De asemenea, se constată că 789 angajatori, respectiv 51,7% din totalul respondenților, consideră că activitatea serviciilor externe înregistrează o îmbunătățire față de anii anteriori”, a declarat Mihai Nicolae Ucă, inspector general de stat adjunct.

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.4475 secunde