Duminică, 8 noiembrie, sărbătorim

Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil

610
Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil - 1da14c6508b279f3b8edd5060c33d75d.jpg
Biserica Ortodoxă prăznuiește în ziua de 8 noiembrie, Soborul Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil. Vechimea sărbătorii închinate Sfinților Mihail și Gavriil datează din secolul V. La origine a fost o simplă aniversare a sfințirii unei biserici a Sfântului Arhanghel Mihail, ridicată la termele lui Arcadius din Constantinopol. Cu timpul, această sărbătoare a ajuns să se adreseze și Sfântului Gavriil, ca mai târziu să devină o sărbătoare închinată tuturor Sfinților Îngeri. Sfinții Arhangheli sunt în număr de șapte: Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil, Salatiil, Gudiil și Varahiil. Mihail se tâlcuiește "puterea lui Dumnezeu" și este voievodul oștilor cerești, primul din ceata Sfinților Arhangheli. El poartă sabie de foc și are rolul de a păzi legea lui Dumnezeu și de a birui puterea vrăjmașilor. Arhanghelul Mihail a strigat: "Să luăm aminte!" atunci când Lucifer a greșit în cer și a început a cădea mulțime de îngeri. La aceste cuvinte a încetat căderea îngerilor. Tot Mihail s-a certat cu diavolul în pustiul Arabiei pentru trupul lui Moise, zicând: "Să te certe pe tine Domnul!" (Iuda 1, 9). De asemenea, el a însoțit pe poporul ales din Egipt în pământul făgăduinței. El a adus cele zece pedepse peste poporul cel împietrit al lui Faraon. S-a arătat păzitor oștilor lui Isus Navi, căruia i-a zis: "Eu sunt Voievodul oștilor Domnului și acum am venit" (Iosua 5, 14). A stins cuptorul celor trei tineri din Babilon. A păzit pe Daniil în groapa cu lei și a adus foc și pedeapsă peste Sodoma și Gomora. El a dat biruința lui Ghedeon în luptă. El l-a scos viu pe Lot din Sodoma. Tot el, la sfârșitul veacului, împreună cu ceata arhanghelilor, va suna din trâmbiță, va scula pe cei morți și va aduna toate neamurile la judecată, după mărturia Sfântului Apostol Pavel care zice: Ca Însuși Domnul, întru porunca, cu glasul Arhanghelului și întru trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer (I Tesaloniceni 4, 16). Gavriil, ce se tâlcuiește "bărbat-Dumnezeu", este arhanghelul bunelor vestiri. El nu mai poartă sabie de foc, ci crin de neîntinată bucurie. A fost ales și trimis de Dumnezeu la Fecioara din Nazaret să-i vestească taina cea mare a întrupării Domnului. A adus vestea zămislirii Maicii Domnului lui Ioachim și Anei. A vestit în templu Sfântului Zaharia că soția lui va naște la bătrânețe pe Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Arhanghel Gavriil a rostit primul numele lui Iisus. A dat nume Sfântului Ioan Botezătorul. A vestit păstorilor nașterea lui Hristos și a fost primul care a cântat: "Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire!" (Luca 2, 14). El a descoperit magilor taina întrupării. El a liniștit pe Iosif când voia să lase pe Fecioara Maria. El i-a poruncit să fugă în Egipt cu Pruncul și iarăși să se întoarcă în Nazaret. Rafail, al treilea arhanghel, este tămăduitor al neputințelor ome-nești. Uriil este luminător al celor întunecați. Salatiil este rugător fierbinte pentru neamul omenesc. Gudiil este slăvitor al lui Dum-nezeu și întăritor al celor ce se nevoiesc la fapte bune. Varahiil, ultimul arhanghel, este aducător de binecuvântare dumnezeiască pe pământ.

Top articole din Cultură-Educație

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole din aceeași secțiune

Pagina a fost generata in 2.2406 secunde