Specializare în securitate cibernetică și managementul riscurilor, la Universitatea Maritimă Constanța!

684
Specializare în securitate cibernetică și managementul riscurilor, la Universitatea Maritimă Constanța! - umc2-1631821739.jpg
Număr locuri: 50 locuri

Durata studiilor: 2 ani

Limba de studiu: română
PERIOADA DE ÎNSCRIERE ONLINE PE SITE-ul UNIVERSITAŢII: 1 iulie – 26 septembrie 2021 
Link informaţii https://cmu-edu.eu/wp-content/uploads/2020/07/PLIANT-MASTER-ELECTROMECANICA.pdf


ÎNSCRIERE SE FAC DOAR ONLINE PE SITE-UNIVERSITAŢII

https://admitere.cmu-edu.eu/articol/12/informaii-admitere-2021-click-pentru-detalii


ACTE NECESARE ÎNSCRIERII:

Diplomă licență sau adeverință absolvire (pentru absolvenți 2021) 
Supliment la diploma de licență sau situație școlară (pentru absolvenți 2021) 
Certificat de naștere 
Carte de identitate 
Diploma de bacalaureat


TAXE:

200 lei taxa de înscriere
50 lei taxa de înmatriculare
2.400 lei/semestru taxa de școlarizare (4800 lei/an)MISIUNEA PROGRAMULUI DE STUDII:

În contextul actual, în care sistemele informatice sunt supuse la ameninţări multiple, iar datele personale ale utilizatorilor sunt privite ca produse ce pot fi tranzacţionate pe piaţă, este necesar ca la nivelul sistemelor informatice să fie asigurată o securitate minimă predictibilă şi să existe o informare a utilizatorilor în privinţa riscurilor existente.

Astfel, securitatea cibernetică trebuie privită din perspectiva rolului pe care sistemul îl are în cadrul infrastructurii (cerere de servicii, oferire de servicii, echipament de reţea), fiecare rol necesitând diferite soluţii şi metode de asigurare a securităţii. Domeniul securității cibernetice a început să capete dimensiuni noi odată cu creșterea gradului de automatizare a nivelului tehnologic și extinderea și amplificarea amenințărilor/atacurilor cibernetice.

Administratorii de securitate din orice organizație au misiunea dificilă de a încerca să facă față tuturor amenințărilor cibernetice cu care se confruntă și de a minimiza posibilitățile de compromitere a infrastructurii IT. În acest sens, este necesar a fi optimizat procesul de monitorizare și detecție a evenimentelor de securitate, în scopul prevenirii, detecției și răspunsului optim la incidentele de securitate cibernetică. Misiunea programului de masterat constă în familiarizarea managerilor, a specialiştilor care lucrează în diferite companii şi instituţii care gestionează infrastructuri critice, din domeniile tehnice inginereşti şi IT, cu provocările induse de vulnerabilităţile echipamentelor şi sistemelor tehnologice digitizate în faţa atacurilor cibernetice. Programul de masterat oferă cursanţilor cunoştinţele teoretice şi deprinderile practice necesare pentru:

• cunoaşterea principalelor coordonate ale securizării rețelelor și sistemelor informatice, în vederea identificării rapide a atacurilor cibernetice,

• înţelegerea și recunoașterea comportamentului aplicaţiilor malware

• cunoașterea metodelor și tehnologiilor criptografice

• cunoaşterea principalelor ameninţări din spaţiul cibernetic şi a metodelor de atac cel mai des folosite

• auditarea și evaluarea securităţii cibernetice a sistemelor informatice utilizate în cadrul companiilor și infrastructurilor critice

• prevenirea și combaterea criminalității informatice

• îmbunătăţirea sistemului de management al securităţii informaţiilorOBIECTIVE GENERALE Obiectivele generale sunt reprezentate de însuşirea de către participanţii la programul de pregătire de masterat a cunoştinţelor teoretice pe baza cărora aceştia să poată contribui la asigurarea unui nivel adecvat de securitate cibernetică, prevenirea și combaterea criminalității informatice, îmbunătăţirea sistemului de management al securităţii informaţiilor.OBIECTIVE SPECIFICE Obiectivele specifice sunt reprezentate de însuşirea de către participanţii la programul de pregătire de masterat a cunoştinţelor teoretice şi deprinderile practice necesare pentru:

• cunoaşterea principalelor coordonate ale securizării rețelelor și sistemelor informatice, în vederea identificării rapide a atacurilor cibernetice,

• înţelegerea și recunoașterea comportamentului aplicaţiilor malware

• cunoașterea metodelor și tehnologiilor criptografice

• cunoaşterea principalelor ameninţări din spaţiul cibernetic şi a metodelor de atac cel mai des folosite

• auditarea și evaluarea securităţii cibernetice a sistemelor informatice utilizate în cadrul companiilor și infrastructurilor critice

• prevenirea și combaterea criminalității informatice

• îmbunătăţirea sistemului de management al securităţii informaţiilor. 

   

  Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.2985 secunde