Tot ce trebuie să știți despre reînscrierile copiilor la grădiniță

268
Tot ce trebuie să știți despre reînscrierile copiilor la grădiniță - earlychildhoodeducationa8web-1555619144.jpg
Reînscrierile copiilor la grădiniță vor începe pe 6 mai, iar înscrierile pe 21 mai, informează un comunicat de presă al Ministerului Educației Naționale.

"Ministerul Educației Naționale a stabilit, în vederea cuprinderii în învățământul preșcolar a copiilor cu vârste între 3 și 6 ani, derularea succesivă a următoarelor etape (la nivelul fiecărei unități de învățământ): reînscrierea copiilor care frecventează grădinița în acest an școlar și doresc să o frecventeze și în anul școlar 2019-2020, înscrierea copiilor nou-veniți. Reînscrierile vor începe în data de 6 mai, iar înscrierile se vor realiza începând cu data de 21 mai", afirmă sursa citată.

Potrivit MEN, orarul reînscrierilor/înscrierilor va fi stabilit de conducerea unității de învățământ și va fi afișat, la loc vizibil, în fiecare grădiniță, pentru informarea părinților și a publicului interesat, inclusiv pe site-ul acesteia (dacă există) și, eventual, pe site-urile inspectoratelor școlare.

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, astfel: grupa mare, grupa mijlocie și grupa mică.

În situația în care, într-o unitate de învățământ, numărul cererilor de înscriere este mai mare decât numărul locurilor libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare generale și criterii de departajare specifice.

"Criteriile generale de departajare sunt următoarele: existența unui document care dovedește că un copil este orfan de ambii părinți (situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți); existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte; existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă; existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului", precizează MEN.

Criteriile specifice de departajare (elaborate de fiecare unitate de învățământ preșcolar, aprobate de Consiliul de administrație al acesteia și avizate de Inspectoratul Școlar Județean/al municipiului București până la data de 18 mai) nu pot fi discriminatorii și nu pot include liste de preînscrieri.

Pentru criteriile specifice stabilite, unitatea de învățământ va preciza documentele doveditoare pe care părintele trebuie să le depună în momentul completării/validării cererii-tip de înscriere. Criteriile specifice de departajare vor fi aplicate doar după epuizarea criteriilor generale.

"Pentru asigurarea transparenței procesului de reînscriere/înscriere, conducerile unităților de învățământ preșcolar vor afișa, la vedere, pentru toți cei interesați, următoarele informații: capacitatea instituției (numărul de copii pentru care a fost proiectată); numărul de locuri aprobat prin planul de școlarizare pentru anul școlar 2019-2020 (pe grupe de vârstă: mică, mijlocie, mare); criteriile generale și criteriile specifice pentru înscrierea copiilor; numărul de copii reînscriși/înscriși zilnic (în perioada stabilită) din totalul disponibil. Cifra de școlarizare pentru învățământul preșcolar asigură cuprinderea tuturor copiilor în grădinițe", susține MEN.

MEN menționează că unitățile de învățământ preșcolar privat au și obligația afișării la loc vizibil a informațiilor privind statutul acestora: autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate de Agenția pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

Sursa: Agerpres 

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.6293 secunde