Amenzi de până la 50.000 de lei pentru cei care nu declară valuta la graniță

1215
Amenzi de până la 50.000 de lei pentru cei care nu declară valuta la graniță - fondamenzidepanala50000deleipent-1621619888.jpg

Articole de la același autor

• Se modifică regulamentul de aplicare a Codului Vamal

Astăzi, în toate statele membre ale Uniunii Europene se aplică Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 privind controlul numerarului la intrarea sau la ieșirea din spațiul comunitar. Conform acestuia, orice persoană fizică care intră sau iese din Comunitate și transportă numerar în valoare de 10.000 de euro sau mai mult are obligația să declare această sumă autorităților competente din statul membru prin care intră sau iese din Comunitate.


Respectivul regulament își încetează valabilitatea începând cu data de 3 iunie 2021, urmând a se aplica Regulamentul (UE) 2018/1672. Acesta prevede că: „Purtătorii care transportă numerar în valoare de 10.000 de euro sau mai mult declară numerarul respectiv autorităților competente din statul membru prin care aceștia intră sau ies din Uniune și pun numerarul la dispoziția acestora pentru control”. De asemenea, articolul 4 aliniatul (1) prevede că: „În cazul în care numerar neînsoțit în valoare de 10.000 de euro sau mai mult intră sau iese din Uniune, autoritățile competente ale statului membru prin care numerarul intră sau iese din Uniune pot să solicite expeditorului sau destinatarului numerarului sau unui reprezentant al acestora, după caz, să facă o declarație de informare, în termen de 30 de zile.”

Dacă nu sunt respectate aceste obligații, sau dacă există indicii că numerarul, indiferent de valoarea vizată, are legătură cu o activitate infracțională, autoritățile competente pot să rețină temporar numerarul printr-o decizie administrativă, în condițiile prevăzute în dreptul intern.

Perioada de reținere temporară este limitată la timpul necesar pentru ca autoritățile să stabilească dacă împrejurările cazului justifică reținerea în continuare. Această perioadă nu poate depăși 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii până la o durată maximă de 90 zile. În cazul în care nu se ia o decizie în ceea ce privește reținerea în continuare a numerarului în acest termen sau în cazul în care se decide că împrejurările nu justifică reținerea în continuare, numerarul este înapoiat imediat persoanei de la care a fost reținut temporar.

Autoritățile competente la care se depun declarațiile și informările referitoare la numerarul care intră sau iese din Uniune sunt autoritățile vamale ale statelor membre și orice alte autorități împuternicite de către aceste state.

În ceea ce privește sancțiunile aplicate pentru nedeclararea numerarului, la art. 14 din Regulamentul (UE) 2018/1672 se prevede că fiecare stat membru stabilește sancțiuni pentru nerespectarea obligației de declarare a numerarului însoțit sau a obligației de informare cu privire la numerarul neînsoțit. Sancțiunile respective trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.

Printr-un proiect de hotărâre de guvern, Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al României urmează a fi completat și modificat conform cerințelor regulamentului european. Potrivit proiectului de act normativ, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 la 50.000 de lei neîndeplinirea obligației de declarare a numerarului însoțit prevăzută la art. 3 din Regulamentul (UE) 2018/1672 sau a obligației de informare cu privire la numerarul neînsoțit prevăzută la art. 4 din același regulament.

Deoarece în proiect se stabilește o diferență importantă între minimul și maximul amenzii contravenționale (amenda prevăzută fiind de la 3.000 la 50.000 lei), autoritatea vamală are posibilitatea de a individualiza sancțiunea aplicată, impunând o amendă spre minim când pericolul social al faptei este mai scăzut și, respectiv, o amendă spre maxim atunci când pericolul social al faptei este crescut.Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 1.3223 secunde