CCINA sare în apărarea dreptului la muncă al persoanelor care au împlinit 70 de ani

Vineri, 19 Martie 2021, 00:00
262
Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța a reacționat la apariția proiectului Legii privind unele măsuri pentru continuarea activității de către persoanele care îndeplinesc condițiile de pensionare. Printr-o scrisoare semnată de directorul general Ion Dănuț Jugănaru, instituția a transmis Ministerului Muncii, următoarele propuneri:

„I. Plecând de la premisele ce au stat la baza acestui proiect de lege și de la expunerea de motive, legiuitorul a avut în vedere să reglementeze situația pensionarilor care își desfășoară activitatea în sistemul public și își continuă activitatea în baza unui contract de muncă, tot în sistemul public. Rațiunea acestui proiect a fost să nu se limiteze dreptul la muncă, dar să nu se cumuleze două surse de venit de la stat.

Astfel, din această perspectivă, apreciem inițiativa legislativă ca fiind oportună, însă, existența unor articole cu formulări mai evazive, poate lăsa loc de interpretări, sens în care considerăm că se impune completarea proiectului de lege cu câteva amendamente, pentru a înlătura orice fel de interpretări subiective și/sau eronate.

Apreciem că este necesar a se clarifica în mod expres faptul că aceste prevederi nu se vor aplica în cazul pensionarilor din mediul privat, întrucât dreptul la muncă este un drept garantat prin Constituție și stipulat expres în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

În acest sens, propunem completarea art. 1 alin. (1) după cum urmează:Această propunere are ca argument faptul că în cuprinsul art. 2 alin (1) și art. 3 alin. (1) este prevăzută desfășurarea de activități în baza unui contract de muncă, în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale și locale […], deci în sistemul public, așadar, considerăm că intenția legiuitorului a fost clară, doar că este nevoie de o astfel de precizare.

II. Propunem completarea art. 5 alin. (1) după cum urmează:Această propunere are ca argumentare faptul că nu reiese în mod clar că prevederea se aplică doar persoanelor care aleg să se reîncadreze tot în sistemul public și că nu se are în vedere și situația din sectorul privat.

III. De asemenea, propunem completarea art. 10 alin. (2) care modifică și completează art. 56 din Legea nr. 53/2003 Codul Muncii cu 2 noi alineate, respectiv cu completarea cu alin. (7) după cum urmează:

Art. 56 alin. (7):

Această propunere are ca argument faptul că dreptul la muncă este un drept garantat, indiferent de vârstă, că în acest mod nu se cumulează două surse de venit de la stat și permite persoanelor aflate în această situație să își suplimenteze veniturile obținute din pensii, care, de multe ori, nu sunt suficiente pentru a le asigura un trai decent, fiind la limita de subzistență. Nu în ultimul rând, trebuie ținut cont și de faptul că, în anumite domenii, sunt greu de identificat persoane cu o vastă experiență, iar sectorul privat are nevoie de astfel de persoane experimentate.


Menționăm că am primit, deja, mesaje prin care unii întreprinzători privați, din cadrul unor societăți membre ale Camerei noastre își manifestă îngrijorarea că, urmare intrării în vigoare a acestei legi, în forma în care se află proiectul de lege, nu vor mai putea angaja persoane având vârsta de peste 70, care sunt indispensabile în buna funcționare a activității respectivelor companii.”Pagina a fost generata in 0.2458 secunde