Cum se poate beneficia de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale

145
Cum se poate beneficia de eșalonarea la plată a obligațiilor fiscale - cumsepoatebeneficiadeesalonareal-1637868389.jpg
Contribuabilii pot beneficia de eșalonarea la plată în formă simplificată a obligațiilor fiscale principale și accesorii restante, a căror vechime este de maximum 12 luni anterioare depunerii unei cereri și nestinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală, informează Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța.

Prin obligații fiscale administrate de organul fiscal se înțelege:

- obligațiile fiscale principale reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și obligațiile fiscale accesorii;

- amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;

- creanțele bugetare stabilite de alte organe și transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creanțele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotărâri judecătorești sau alte înscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;

- creanțe rezultate din săvârșirea unor infracțiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare și amenzi judiciare/penale. Nu se încadrează în categoria creanțelor și nu se acordă eșalonări la plată pentru sumele care fac obiectul unei confiscări, precum și cele reprezentând echivalentul în bani al unor bunuri care au fost considerate a constitui produs direct sau indirect al unei infracțiuni.

Obligațiile fiscale menționate cu o vechime de maximum 12 luni anterioare depunerii cererii de eșalonare la plată sunt stabilite prin: declarații fiscale, inclusiv cele depuse cu întârziere, decizii de impunere, declarații rectificative, decizii referitoare la obligațiile fiscale accesorii, titluri executorii transmise spre recuperare organelor fiscale sau orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, contribuții sociale și alte sume datorate bugetului general consolidat.

Odată cu emiterea certificatului de atestare fiscală, organul fiscal comunică debitorului decizia referitoare la obligațiile fiscale accesorii în vederea includerii acestora în decizia de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale.

Eșalonarea la plată se acordă pe o perioadă de cel mult 12 luni prin emiterea unei decizii, căreia i se anexează graficul de plată care cuprinde ratele lunare. Termenul de plată a ratelor de eșalonare este data de 15 a fiecărei luni. Prima rată din

graficul de eșalonare la plată are termenul de plată data de 15 a lunii următoare emiterii deciziei de eșalonare la plată a obligațiilor fiscale.

Cererea de eșalonare la plată a obligațiilor poate fi depusă la registratura organului fiscal, prin poștă cu confirmare de primire sau prin intermediul serviciului Spațiu privat virtual.

Informații suplimentare se pot obține prin intermediul Formularului Unic de Contact accesând link-ul https://www.anaf.ro/asistpublic/ sau telefonic, apelând Call Center-ul ANAF la nr. 031/403.91.60.Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.393 secunde