Impozitarea microîntreprinderilor în 2016

192
În "Monitorul Oficial" nr.688 din 10 septembrie 2015 a fost publicată Legea nr. 227 din 8 septembrie privind Codul fiscal. Actul normativ intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2016.

În cele ce urmează, vă prezentăm principalele prevederi referitoare la microîntreprinderi.

Mai întâi trebuie precizat faptul că, din această categorie fac parte entitățile care la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- au realizat venituri, altele decât cele obținute din sectorul bancar, asigurări, reasigurări și piața de capital, intermedieri în aceste domenii, jocuri de noroc, explorarea, dezvoltarea și extracția zăcămintelor petroliere și de gaze naturale;

- au realizat venituri altele decât cele de consultanță și management în proporție de peste 80% din veniturile totale;

- au realizat venituri care nu depășesc echivalentul în lei a 65.000 euro;

- capitalul social este deținut de alte persoane decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;

- nu se află în dizolvare, urmată de lichidare.

Potrivit actului normativ, o persoană juridică română nou înființată este obligată să plătească impozit pe veniturile microîntreprinderilor începând cu primul an fiscal.

Fac excepție și pot opta să plătească impozit pe profit entitățile care au subscris la data înregistrării la registrul comerțului un capital social reprezentând echivalentul în lei a 25.000 euro.

Cota de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor este de 3%. Prin excepție, pen-tru unitățile nou-înființate, care au cel puțin un salariat (cu normă întreagă) și sunt constituite pe o durată mai mare de 48 de luni, iar acționarii sau asociații nu dețin titluri de participare la alte persoane juridice, cota de impozitare este de 1% pentru primele 24 de luni.

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.7791 secunde