Inițiativă europeană pentru salvarea insectelor polenizatoare

136
Inițiativă europeană pentru salvarea insectelor polenizatoare - initiativaeuropeanapentrusalvare-1674824455.jpg
Comisia Europeană a lansat inițiativa „Un nou pact pentru polenizatori”. Obiectivul ei este combaterea declinului alarmant al insectelor sălbatice polenizatoare, în Europa. Noua inițiativă este o revizuire a celei din 2018 și se alătură inițiativei cetățenești europene de succes intitulată „Salvați albinele și fermierii”.

Noul pact pentru polenizatori stabilește acțiunile ce trebuie întreprinse de UE și țările membre pentru a inversa declinul polenizatorilor până în 2030, întrucât, în prezent, o specie de albine, fluturi și sirfide din trei este pe cale de dispariție în UE. Inițiativa completează propunerea din iunie 2022 a Comisiei, pentru Legea privind refacerea naturii și reprezintă o parte esențială a Strategiei privind biodiversitatea pentru 2030, a Strategiei „De la fermă la consumator” și a Pactului verde european.

Pentru inversarea declinului polenizatorilor până în 2030 sunt necesare următoarele acțiuni:

- o mai bună conservare a speciilor și a habitatelor. În acest scop, Comisia va finaliza planurile de conservare pentru speciile polenizatoare amenințate, va identifica polenizatorii tipici habitatelor protejate în temeiul Directivei privind habitatele pe care statele membre ar trebui să îi protejeze și, împreună cu statele membre, va pregăti un plan pentru o rețea de coridoare ecologice pentru polenizatori, numite „Buzz Lines”;

- refacerea habitatelor din peisajele agricole – în special printr-o mai mare susținere a agriculturii favorabile polenizatorilor în cadrul politicii agricole comune;

- atenuarea impactului utilizării pesticidelor asupra polenizatorilor – de exemplu, prin cerințe legale de punere în aplicare a gestionării integrate a dăunătorilor sau prin metode de testare suplimentare pentru stabilirea toxicității pesticidelor pentru polenizatori, inclusiv a efectelor subletale și cronice. Întrucât utilizarea excesivă a pesticidelor este un factor determinant al pierderii polenizatorilor, va fi esențială reducerea riscului și a utilizării pesticidelor în conformitate cu propunerea Comisiei privind o utilizare sustenabilă a pesticidelor;

- îmbunătățirea habitatelor de polenizatori în zonele urbane;

- combaterea impactului schimbărilor climatice, al speciilor alogene invazive și al altor amenințări, cum ar fi biocidele sau poluarea luminoasă, asupra polenizatorilor.

Inițiativa se va concentra, de asemenea, pe îmbunătățirea cunoștințelor privind declinul polenizatorilor, cauzele și consecințele acestuia. Printre acțiuni se numără instituirea unui sistem cuprinzător de monitorizare, sprijinirea cercetării și a evaluării, de exemplu prin cartografierea principalelor zone de polenizare până în 2025, precum și acțiuni specifice de promovare a consolidării capacităților și a diseminării cunoștințelor.

O ultimă prioritate constă în mobilizarea societății și promovarea planificării strategice și a cooperării. Comisia va sprijini statele membre să elaboreze strategii naționale privind polenizatorii. Comisia și statele membre vor ajuta, de asemenea, cetățenii și întreprinderile să acționeze, de exemplu prin sensibilizarea publicului și prin sprijinirea științei cetățenești.

Pagina a fost generata in 0.3977 secunde