Pactul verde european, adoptat de Comisia Europeană

75
Pactul verde european, adoptat de Comisia Europeană - pactulverdeeuropean-1620914527.jpg
Comisia Europeană a adoptat Planul de acțiune al UE „Către reducerea la zero a poluării aerului, apei și solului. Acesta stabilește o viziune integrată pentru anul 2050: o lume în care poluarea să fie redusă la niveluri care să nu mai fie dăunătoare sănătății umane și ecosistemelor naturale, precum și etapele necesare pentru a atinge acest obiectiv. Planul interconectează toate politicile relevante ale UE în materie de combatere și prevenire a poluării, punând un accent deosebit pe modul de utilizare a soluțiilor digitale pentru a combate poluarea. Se prevede revizuirea unor acte legislative relevante ale UE pentru a identifica lacunele rămase în legislația UE și situațiile în care este nevoie de o mai bună punere în aplicare pentru a îndeplini aceste obligații juridice.

Planul de acțiune stabilește obiective-cheie pentru 2030 de reducere a poluării la sursă comparativ cu situația actuală. Și anume:

- îmbunătățirea calității aerului pentru a reduce cu 55% numărul de decese premature cauzate de poluarea atmosferică;

- îmbunătățirea calității apei prin reducerea deșeurilor, a deșeurilor de plastic din mediul marin (cu 50%) și a microplasticelor deversate în mediul înconjurător (cu 30%);

- îmbunătățirea calității solului prin reducerea cu 50% a pierderilor de nutrienți și a utilizării pesticidelor chimice;

- reducerea cu 25% a ecosistemelor UE în care poluarea atmosferică amenință biodiversitatea;

- reducerea cu 30% a numărului de persoane cu afecțiuni cronice cauzate de zgomotul produs de transport și reducerea semnificativă a cantității de deșeuri generate și cu 50% a deșeurilor municipale reziduale.

Planul prezintă o serie de inițiative și acțiuni emblematice, printre care:

- alinierea în mai mare măsură a standardelor de calitate a aerului la cele mai recente recomandări ale Organizației Mondiale a Sănătății;

revizuirea standardelor de calitate a apei, inclusiv a apei din râurile și mările din UE;

- reducerea poluării solului și intensificarea procesului de regenerare a solului;

- revizuirea majorității actelor legislative ale UE în materie de deșeuri pentru a le adapta la principiile economiei curate și circulare;

- susținerea ambiției de reducere la zero a poluării cauzate de producție și consum;

- prezentarea unui tablou de bord al performanței ecologice a regiunilor UE pentru a promova ambiția de reducere la zero a poluării în toate regiunile;

- reducerea inegalităților în materie de sănătate cauzate de ponderea disproporționată a efectelor nocive asupra sănătății suportate în prezent de persoanele cele mai vulnerabile;

- reducerea amprentei de poluare externă a UE prin restricționarea exportului de produse și deșeuri care au efecte nocive și toxice în țările terțe;

- lansarea laboratoarelor vii pentru soluții digitale ecologice și soluții inteligente de reducere la zero a poluării;

- consolidarea centrelor de cunoaștere ale UE pentru reducerea la zero a poluării și reunirea părților interesate în cadrul Platformei părților interesate privind reducerea la zero a poluării;

- consolidarea asigurării respectării măsurilor de reducere la zero a poluării împreună cu autoritățile de mediu și alte autorități de aplicare a legii.

Împreună cu Strategia pentru promovarea sustenabilității în domeniul substanțelor chimice, adoptată anul trecut, acest plan de măsuri transpune în practică ambiția UE de reducere la zero a poluării pentru un mediu fără substanțe toxice. Acesta este indisolubil legat de obiectivele UE privind neutralitatea climatică, sănătatea, biodiversitatea și utilizarea eficientă a resurselor și se bazează pe inițiative din domeniul energiei, al industriei, al mobilității, al alimentelor, al economiei circulare și al agriculturii. 

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.9492 secunde