Dacă nu vor să-și piardă brevetul și pâinea

Piloții trebuie să mănânce cartea și să-și mențină condiția fizică

2235
Prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 382/2007, a fost aprobat regulamentul privind criteriile minime de pregătire, perfecționare și certificare a piloților maritimi, alții decât piloții de mare largă. Acesta obligă piloții să dețină brevete emise de Autoritatea Navală Română, corespunzătoare zonelor de pilotaj unde își desfășoară activitatea. În brevete se vor preciza, în mod obligatoriu, dimensiunile maxime ale navelor pe care posesorii documentelor sunt calificați să le piloteze. Brevetul de pilot maritim este valabil pe o perioadă de 5 ani, după care trebuie reînnoit. Zonele pentru care se eliberează brevetele de pilot maritim sunt: porturile maritime Constanța, Mangalia și Midia; sectorul de Dunăre cuprins între rada portului Sulina și km 175, precum și în porturile situate pe acest sector; Canalul Dunăre-Marea Neagră. Ordinul ierarhizează brevetele de pilot maritim, în funcție de nivelul de pregătire și experiența cerută astfel: - pilot maritim aspirant - (care se acordă persoanelor aflate în perioada de stagiu, în vederea însușirii abili-tăților practice și teoretice necesare); - pilot maritim II - (acordat persoanelor specializate în pilotarea navelor maritime cu o lungime de până la 200 m); - pilot maritim I – (acordat persoanelor specializate în pilotarea navelor maritime, indiferent de lungimea acestora). Actul normativ prevede că brevetul se suspendă pe perioada în care pilotul este vătămat sau suferă o boală gravă, măsura încetând numai dacă, în urma reevaluării stării de sănătate, pilotul este declarat apt. În vederea creșterii siguranței navigației, regulamentul pune un accent sporit pe menținerea capacității psiho-fizice a piloților și pe pregătirea lor continuă. Astfel, pre-lungirea valabilității brevetului se face pe perioade de 5 ani, în func-ție de îndeplinirea standardelor medicale și de pregătire teoretică și practică. Posesorii de brevete de pilot maritim pentru o anumită zonă pot obține din oficiu, la solicitare, brevetul de pilot maritim aspirant pentru o altă zonă. În baza unui stagiu de pilot maritim aspirant de minimum 6 luni, ei pot accede la examenul de brevet de pilot maritim II, pentru zona solicitată, cu excepția brevetelor de pilot maritim pentru zona Canalul Dunăre - Marea Neagră. Brevetul de pilot maritim aspirant pentru porturile maritime Constanța, Mangalia și Midia se poate obține, din oficiu, de către: - posesorul unui brevet de comandant pentru nave cu minimum 3.000 tone registru brut, care a urmat un curs de specializare; - posesorul unui brevet de ofițer secund pentru nave cu minimum 3.000 tone registru brut, pe care a avut un stagiu de îmbarcare de 24 de luni, din care cel puțin 12 luni în ultimii 5 ani, și care a urmat un curs de specializare; - posesorul unui brevet de căpitan maritim portuar, cu stagiu de îmbarcare pe remorchere maritime de 60 de luni, din care cel puțin 36 de luni în ultimii 5 ani și care a urmat un curs de specializare.

Prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 382/2007, a fost aprobat regulamentul privind criteriile minime de pregătire, perfecționare și certificare a piloților maritimi, alții decât piloții de mare largă. Acesta obligă piloții să dețină brevete emise de Autoritatea Navală Română, corespunzătoare zonelor de pilotaj unde își desfășoară activitatea. În brevete se vor preciza, în mod obligatoriu, dimensiunile maxime ale navelor pe care posesorii documentelor sunt calificați să le piloteze. Brevetul de pilot maritim este valabil pe o perioadă de 5 ani, după care trebuie reînnoit. Zonele pentru care se eliberează brevetele de pilot maritim sunt: porturile maritime Constanța, Mangalia și Midia; sectorul de Dunăre cuprins între rada portului Sulina și km 175, precum și în porturile situate pe acest sector; Canalul Dunăre-Marea Neagră. Ordinul ierarhizează brevetele de pilot maritim, în funcție de nivelul de pregătire și experiența cerută astfel: - pilot maritim aspirant - (care se acordă persoanelor aflate în perioada de stagiu, în vederea însușirii abili-tăților practice și teoretice necesare); - pilot maritim II - (acordat persoanelor specializate în pilotarea navelor maritime cu o lungime de până la 200 m); - pilot maritim I – (acordat persoanelor specializate în pilotarea navelor maritime, indiferent de lungimea acestora). Actul normativ prevede că brevetul se suspendă pe perioada în care pilotul este vătămat sau suferă o boală gravă, măsura încetând numai dacă, în urma reevaluării stării de sănătate, pilotul este declarat apt. În vederea creșterii siguranței navigației, regulamentul pune un accent sporit pe menținerea capacității psiho-fizice a piloților și pe pregătirea lor continuă. Astfel, pre-lungirea valabilității brevetului se face pe perioade de 5 ani, în func-ție de îndeplinirea standardelor medicale și de pregătire teoretică și practică. Posesorii de brevete de pilot maritim pentru o anumită zonă pot obține din oficiu, la solicitare, brevetul de pilot maritim aspirant pentru o altă zonă. În baza unui stagiu de pilot maritim aspirant de minimum 6 luni, ei pot accede la examenul de brevet de pilot maritim II, pentru zona solicitată, cu excepția brevetelor de pilot maritim pentru zona Canalul Dunăre - Marea Neagră. Brevetul de pilot maritim aspirant pentru porturile maritime Constanța, Mangalia și Midia se poate obține, din oficiu, de către: - posesorul unui brevet de comandant pentru nave cu minimum 3.000 tone registru brut, care a urmat un curs de specializare; - posesorul unui brevet de ofițer secund pentru nave cu minimum 3.000 tone registru brut, pe care a avut un stagiu de îmbarcare de 24 de luni, din care cel puțin 12 luni în ultimii 5 ani, și care a urmat un curs de specializare; - posesorul unui brevet de căpitan maritim portuar, cu stagiu de îmbarcare pe remorchere maritime de 60 de luni, din care cel puțin 36 de luni în ultimii 5 ani și care a urmat un curs de specializare.

Articole din aceeași secțiune

Pagina a fost generata in 0.5277 secunde