Porturile Luminița, Ovidiu și Medgidia vor fi modernizate cu bani europeni

362
Porturile Luminița, Ovidiu și Medgidia vor fi modernizate cu bani europeni - porturileluminitaovidumedgidia2-1565826523.jpg
Compania Națională Administrația Canalelor Navigabile poate fi considerată o campioană în atragerea fondurilor europene pentru lucrările de investiții și modernizare. Iată, acum și-a propus să modernizeze porturile Luminița, Ovidiu și Medgidia, după cum reiese din proiectele de hotărâri de guvern pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investițiilor preconizate. 


Portul Luminița se află pe malul estic al lacului Tașaul (Năvodari). Suprafața acvatoriului este de 25 ha, iar a platformelor portuare, de 6,1 ha. Portul are un caracter industrial, traficul derulat constând în special în recepția de clincher, pietriș, balast și expedierea de nisip, dolomite, calcar, fier vechi și îngrășăminte chimice. Portul dispune de racord rutier și de racord feroviar. 
Având în vedere starea precară a infrastructurii portului și cererea potențială de transport din zonă, s-a realizat un studiu de fezabilitate pentru modernizarea și extinderea capacității de operare a portului. Vor fi executate lucrări de reabilitare a drumurilor de acces spre port, a danelor și fronturilor de așteptare, de consolidare și betonare a întregii suprafețe portuare împrejmuite, vor fi construite patru dane noi, vor fi efectuate lucrări de dragaj pentru creșterea adâncimilor de navigație, vor fi asigurate utilitățile necesare, iluminat și multe altele. Valoarea investiției se ridică la 98.196.254 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 20.665.500 euro. 


XXX 
Portul Ovidiu este amplasat pe malul drept al Canalului Poarta Albă - Midia Năvodari, la km 11+000. Cheurile verticale aferente portului, accesoriile de cheu, platformele de operare și drumul de acces la dane sunt degradate. Portul nu are o clădire administrativă, nu este prevăzut cu împrejmuire, instalații de iluminat pe platforme, cu supraveghere video, iar danele nu sunt semaforizate. 
În 2018, portul Ovidiu a realizat un trafic de mărfuri de 538.000 tone. În prezent, operează produse de carieră și balastieră, dar există cereri pentru operarea altor tipuri de mărfuri, cum ar fi cereale. 
Studiul de fezabilitate realizat propune modernizarea infrastructurii portului existent (de pe malul drept al Canalului Poarta Albă - Midia Năvodari), dar și dezvoltarea unei noi zone portuare pe malul stâng, destinată operării produselor agricole. Valoarea investiției este 70.781.612 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 14.896.060,78 euro. 


XXX 
Portul Medgidia este amplasat pe Canalul Dunăre - Marea Neagră, la km 37+410 și este inclus în rețeaua de transport de interes european (TEN-T). Are 24 de dane, acvatoriu de 19 ha, iar suprafața platformelor portuare (inclusiv drumurile de incintă) este de 18 ha. Dispune de racord rutier și de racord feroviar. 


Activitatea de așteptare și desfacere-refacere a convoaielor de nave se realizează la cele două fronturi din amonte și aval de gura de acces a portului, având lungimile de 609 m, respectiv de 309 m. Portul Medgidia poate asigura și servicii pentru călători, având în dotare o gară fluvială și dane pentru pasageri. Traficul de mărfuri derulat constă în produse de carieră balastieră, materiale de construcții, cereale și fier vechi. 


În ultimii cinci ani, operatori portuari și-au manifestat interesul de a închiria platforme portuare în portul Medgidia. Din cauza infrastructurii deficitare și lipsei facilităților portuare, intențiile nu s-au materializat în contracte încheiate cu CNACN. 
Având în vedere cererea potențială și starea precară actuală a portului Medgidia, CNACN a realizat un studiu de fezabilitate pentru modernizarea și extinderea capacității de operare a portului. În urma studiului, a rezultat că nu sunt necesare obiective noi, ci doar lucrări de reabilitare și modernizare a infrastructurilor existente, astfel încât portul Medgidia să poată fi exploatat în condiții optime și de siguranță. Valoarea investiției se ridică la 102.315.784 lei, inclusiv TVA, echivalentul a 21.532.458,70 euro. 


Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.562 secunde