Serviciul "Spațiul privat virtual", extins la toți contribuabilii

710
Serviciul
Începând cu data de 1 iunie 2017, serviciul "Spațiul privat virtual" a fost extins la persoanele juridice și la alte entități fără personalitate juridică. 


Astfel, pe lângă persoanele fizice și contribuabilii persoane juridice și alte entități fără personalitate juridică pot opta să primească, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, acte administrative fiscale emise în formă electronică de organul fiscal central, precum și alte documente, dacă accesează serviciul SPAȚIUL PRIVAT VIRTUAL (SPV). De asemenea, la rândul lor, contribuabilii pot transmite organului fiscal, prin intermediul SPV declarații fiscale, contractele de cedare a folosinței bunurilor, precum și diverse cereri sau sesizări.


În Monitorul Oficial al României nr. 368 din 17 mai 2017 a fost publicat Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între Ministerul Finanțelor Publice/organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică, care reglementează, în plus față de vechiul ordin (OMFP 1154/2014), următoarele:


- extinderea serviciului "Spațiul privat virtual" atât la persoanele juridice, cât și la alte entități fără personalitate juridică;


- regulile prin care persoanele fizice, persoanele juridice sau alte entități fără personalitate juridică pot apela la împuterniciți pentru accesarea serviciului "Spațiul privat virtual";


- extinderea serviciului "Spațiul privat virtual" la toate declarațiile fiscale ale persoanelor fizice, persoanelor juridice sau altor entități fără personalitate juridică;


- facilități de transmitere a cererilor contribuabililor/plătitorilor prin reprezentanții sau împuterniciții acestora și implementarea lor în "Spațiul privat virtual";


- extinderea serviciului "Spațiul privat virtual" prin cuprinderea tuturor deciziilor de impunere atât la persoanele fizice, persoanele juridice sau alte entități fără personalitate juridică; 


- extinderea serviciului "Spațiul privat virtual" prin cuprinderea în lista documentelor ce pot fi comunicate prin mediul electronic a notificărilor, somațiilor, popririlor și titlurilor executorii în cazul persoanelor fizice, persoanelor juridice sau altor entități fără personalitate juridică;


- extinderea listei documentelor emise de persoanele fizice dar și pentru persoanele juridice sau alte entități fără personalitate juridică, comunicate Ministerului Finanțelor Publice precum și unităților aflate în subordinea, administrarea sau sub autoritatea Ministerului Finanțelor Publice care să cuprindă cereri de eliberare a cazierului fiscal, cereri de audiență, sesizări, petiții, reclamații, solicitări privind informațiile publice, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației fiscale


- extinderea serviciului "Spațiul privat virtual" prin cuprinderea în lista documentelor ce pot fi comunicate prin mediul electronic către și de către persoanele juridice sau alte entități fără personalitate juridică a tipurilor de cereri pe care le pot formula, potrivit legii, acești contribuabili și care sunt deja disponibile pentru persoanele fizice.


Pentru înrolarea în SPV, se identifică electronic cu ajutorul certificatelor digitale calificate următoarele persoane:


- Persoanele juridice sau alte entități fără personalitate juridică


- Persoanele fizice care au calitatea de reprezentant sau de împuternicit al unei persoane fizice, persoane juridice sau al altei entități fără personalitate juridică


- Persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii libere, numai pentru obligațiile fiscale pentru care, în relația cu Ministerul Finanțelor Publice/Agenția Națională de Administrare Fiscală, se identifică prin codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.


În același scop, persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii libere, pentru obligațiile fiscale, altele decât cele prevăzute la aliniatul precedent, precum și celelalte persoane fizice se identifică electronic prin oricare dintre următoarele modalități:


a) certificate calificate;


b) Nume și parolă (NPOTP). In această situație, persoanele fizice trebuie să completeze online un formular într-o pagină web securizată (https) și, din motive de securitate și protecție a datelor personale, să își certifice identitatea prin indicarea unei informații fiscale cunoscute numai de ANAF și persoana respectivă, așa cum este cerută de aplicația informatică. În cazul în care contribuabilul nu poate face acest lucru este necesară deplasarea la ghișeul oricărui organ fiscal din cadrul ANAF pentru verificarea datelor declarate cu cele din actul de identitate.


În vederea înregistrării ca utilizator al Spațiului privat virtual, persoanele fizice care dețin certificat calificat precum și persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică vor completa formularul C800 "Cerere de aderare la SPV pentru posesorii de certificat digital calificat". 


Formularul C800 se completează cu ajutorul programului de asistență care poate fi descărcat de pe site-ul ANAF, www.anaf.ro, la secțiunea Servicii online→Declarații electronice→Descărcare declarații. Tot aici, contribuabilii pot consulta "Ghidul de completare a formularului C800.


Formularul de cerere de aderare la SPV pentru detinatorii de certificate digitale calificate, completat și semnat se depune prin canalul de depunere declaratii, prin portalul e-guvernare.ro, dupa autentificarea cu certificatul digital inregistrat in sistemul informatic al ANAF.


Serviciile de comunicare electronică oferite prin SPV sunt gratuite și sunt disponibile 24 de ore din 24. 


Facem mențiunea că accesarea "Spațiului privat virtual" reprezintă opțiune în sensul art. 47 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și în cazul utilizării "Spațiului privat virtual" nu se mai utilizează și altă modalitate de comunicare a actului administrativ-fiscal.


Informații detaliate se pot obține de la:


- structurile pentru asistența contribuabililor din cadrul organelor fiscale;


- telefonic la Centrul de asistență a contribuabililor, la nr. 0314039160;


- accesând pagina de Internet, site-ul www.anaf.ro - Spatiul privat virtual.


Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.4387 secunde