Consiliul Judeţean Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. 18 proiecte pe ordinea de zi

335
Consiliul Judeţean Constanţa, convocat în şedinţă ordinară. 18 proiecte pe ordinea de zi - cjcconvocatoronline-1616160611.jpg
Consiliul Judeţean Constanţa a fost convocat în şedinţă ordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Mihai Lupu, pentru data de 24 martie, iar pe ordinea de zi se află 18 proiecte de hotărâre.
Cele 18 proiecte sunt următoarele:


1. Proiectul de hotărâre nr.31  privind aprobarea Actului Adițional nr.1 la Documentul de Poziție, avizarea Studiului de Oportunitate și Fundamentare, a Regulamentului serviciului de salubrizare în județul Constanța și  a Documentațiilor de atribuire a contractelor de delegare, prin concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitățile de colectare, transport și transfer deșeuri aferente Proiectului „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate.
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


2. Proiectul de hotărâre nr.38 privind înființarea Consiliului Consultativ al societății civile la nivelul Consiliului Județean Constanța.
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


3. Proiectul de hotărâre nr.49 privind  desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean Constanța în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” Constanța.
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


4. Proiectul de hotărâre nr.50 privind stabilirea unor tarife, taxe și taxe speciale pentru anul 2021.


5. Proiectul de hotărâre nr.51 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”.
                                                                     Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


6. Proiectul de hotărâre nr.52 privind aprobarea protocolului de colaborare între Grup Servicii Petroliere Training S.R.L., GSP Offshore S.R.L., UAT Județul Constanța prin Consiliul Județean Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța și Arhiepiscopia Tomisului.
                                                                     Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


7. Proiectul de hotărâre nr.53 privind aprobarea modificării componenței Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Constanța.
                                                                          Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


8. Proiectul de hotărâre nr.54 privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 340/17.12.2020 de stabilire a cuantumului burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii care frecventează cursurile instituțiilor de învățământ special.
                                                                          Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


9. Proiectul de hotărâre nr.55 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau reprezentare de către Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf.Apostol Andrei” Constanța.                                                                 
                                                                     Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


10 Proiectul de hotărâre nr.56 privind regularizarea suprafețelor aferente imobilului „Complex Muzeal Histria” situat în comuna Istria, județ Constanța, transmis în administrarea Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța.                                                                 
                                                                     Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


11. Proiectul de hotărâre nr.57 privind emiterea acordului Consiluului Județean Constanța, pentru realizarea de către UAT Medgidia a obiectivului de investiții „Înființare rețea de gaze naturale medie presiune și racorduri de gaze naturale în UAT Medgidia, Sat Valea Dacilor și Sat Remus Opreanu” pe un bun imobil proprietate publică a județului Constanța.                                                                
                                                                     Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


12 Proiectul de hotărâre nr.58 privind  retragerea dreptului de administrare constituit în favoarea Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri, asupra imobilului (teren +construcții) „Casa Bulgărească” situate în sat Canlia, comuna Lipnița, județul Constanța. 
                                                                     Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


13 Proiectul de hotărâre nr.59 privind  darea în folosință gratuită către Spitalul Clinic Județean de Urgență  „Sf. Apostol Andrei” Constanța a unor echipamente medicale, aparate de administrare Oxid Nitric, în vederea dotării Compartimentului de Terapie Intensivă Neonatală din cadrul Secției de Neonatologie.
                                                                     Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


14 Proiectul de hotărâre nr.60 privind  aprobarea parteneriatului cu Asociația Culturală Georgiana Rusu în vederea implementării proiectului „Greek historical and cultural heritage in Dobrogea – România (Moșteniri istorice și culturale grecești în Dobrogea – România”.
                                                                     Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


15 Proiectul de hotărâre nr.61 privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul Dogariu Lucian împotriva Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr. 32/17.02.2021.
                                                                     Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


16 Proiectul de hotărâre nr.62 privind respingerea plângerii prealabile formulată de doamna Băltărețu Emilia împotriva Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.32/17.02.2021.
                                                                     Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


17 Proiectul de hotărâre nr.63 privind respingerea plângerii prealabile formulată de doamna Cizmasu Violeta-Elena împotriva Hotărârii Consiliului Județean Constanța nr.32/17.02.2021.
                                                                     Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


18 Proiectul de hotărâre nr.64 privind desemnarea nominală a 6 consilieri județeni pentru a deveni membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Constanța.
                                                                           Iniţiator, Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa


Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.6219 secunde