LIVE - Şedinţă ordinară a Consiliului Local Constanţa. Se discută transformarea bulevardului Tomis în zonă pietonală, în weekend

548
LIVE - Şedinţă ordinară a Consiliului Local Constanţa. Se discută transformarea bulevardului Tomis în zonă pietonală, în weekend - sedinta-1622202597.jpg
Consilierii locali constănţeni se reunesc, la această oră, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Constanţa, pe luna mai.Sunt prezenţi 17 consilieri, după ce reprezentanţii USR PLUS au anunţat, chiar înaintea începerii şedinţii că refuză să participe la şedinţă, ca urmare a disensiunilor cu reprezentanţii PNL.Pe ordinea de zi sunt incluse 43 de proiecte şi alte 8 au fost adăugate pe lista suplimentară.Proiectele de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale la 31.12.2020 ale RADET Constanţa şi privind aprobarea situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2020 ale CT BUS SA au trecut cu unanimitate de voturi.Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021 al CT BUS SA a trecut cu 16 voturi pentru.
De asemenea, au fost aprobate proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării “Centrului pentru persoane fără adăpost Sfânta Filofteia”, în subordinea Direcţiei generale de asistenţă socială Constanţa, cu două servicii adresate persoanelor fără adăpost „Adăpost de noapte” şi „Centrul de zi pentru integrare/reintegrare socială”, proiectul de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale SC Confort Urban SRL Constanţa pe anul 2020, proiectul de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al SC Confort Urban SRL Constanţa pentru semestrul al doilea al anului 2020, proiectul de hotărâre privind însuşirea Raportului anual al comitetului de nominalizare şi remunerare privind indemnizaţiile şi beneficiile acordate administratorilor şi directorilor SC Confort Urban SRL în anul 2020.Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza de studiu de fezabilitate pentru „Sistem integrat adaptiv de management al traficului şi prioritizare a transportului public în municipiul Constanţa” a fost adoptat cu 18 voturi pentru.Unanimitate de voturi a primit şi proiectul de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare şi protocol pentru anul 2021.
Proiectul de hotărâre privind suplimentarea fondurilor financiare acordate Asociaţiei Handbal Club Dobrogea Sud prin HCL nr. 248/2020 privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanţarea activităţilor sportive ale structurilor sportive în anul competiţional 2020 şi sezonul competiţional 2020 – 2021 a primit 18 voturi pentru.

Proiectul de hotărâre nr. 15 pentru modificarea art. 3 din HCL nr. 279/2014 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania Naţională de Investiţii CNI SA, a amplasamentului obiectivului de investiţii „Sala polivalentă” şi asigurarea condiţiilor în vederea executării acestuia a fost votat în unanimitate.Acelaşi număr de voturi a primit şi Proiectul nr. 16 pentru modificarea HCL nr. 262/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Incubator de afaceri Constanţa”, proiectul de hotărâre nr. 17 pentru modificarea HCL nr. 38/2021 privind aprobarea proiectului „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Colegiului Naţional „Mircea cel Bătrân” Constanţa” şi a cheltuielilor aferente, proiectul de hotărâre nr. 18 pentru modificarea HCL nr. 94/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii Constanţa, proiectul de hotărâre nr. 19 pentru modificarea HCL nr. 204/2018 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 17 Ion Minulescu Constanţa. În urma votului exprimat, consilierii locali şi-au dat avizul pentru protocolul de colaborare între Primăria municipiului Constanţa şi Asociaţia Generală a Inginerilor din România – Sucursala Constanţa, Consiliului Judeţean Constanţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Marină „Grigore Antipa” Constanţa şi pentru proiectul nr. 23, privind aprobarea procesului verbal de renegociere a contractului de închiriere a unui spaţiu cu destinaţia sediu administrativ pentru Primăria Constanţa în City Mall.

Şase proiecte de pe ordinea de zi au fost retrase deoarece nu există suficienţi consilieri prezenţi pentru a asigura majoritatea calificată necesară votului. Potrivit primarului Vergil Chiţac, acestea sunt proiecte ce vizează patrimoniul municipiului Constanţa şi necesită majoritate calificată de două treimi în cadrul şedinţei de consiliu local.
În continuare, consilierii locali au aprobat proiectul de hotărâre nr. 31 pentru modificarea şi aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în proprietatea municipiului Constanţa şi în administrarea sau proprietatea RAEDPP Constanţa, proiectul de hotărâre nr. 32 privind aprobarea listei de priorităţi pentru anul 2020, în vederea repartizării locuinţelor sociale, proiectul de hotărâre nr. 33 privind repartizarea unor locuinţe sociale, precum şi pentru actualizarea listei de priorităţi pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri, construite prin programele ANL destinate închirierii şi proiectul pentru repartizarea unor locuinţe pentru tineri, construite prin programele ANL destinate închirierii.
Cu unanimitate de voturi a fost aprobat şi proiectul de hozărâre nr. 36 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reamenajare Piaţa agroalimentară Tic Tac”. Acesta este, în fapt, un proiect care continuă planul de reamenajare demarat de fostul primar, Decebal Făgădău.
În continuare, consilierii locali şi-au exprimat voturile pentru organizarea evaluării anuale a activităţii managerului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa şi organizarea unui concurs pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii medicale şi a unui concurs pentru ocuparea de posturi vacante în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa.De asemenea, a fost aprobată numirea lui Iorgu Paraschiv, la propunerea PNL, membru provizoriu în Consiliul de administraţie a societăţii CT BUS SA Constanţa.
Ulterior, s-a trecut la votarea celor opt proiecte de hotărâre de pe ordinea suplimentară. Astfel, a fost aprobată aprobarea prelungirii mandatelor membrilor Consiliului de Administraţie provizoriu al Termoficare Constanţa.La proiectul nr. 3 – privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între municipiul Constanţa şi agenţii economici sau instituţii în vederea punerii în aplicare a proiectului municipalităţii constănţene „Adoptă un spaţiu verde”, consilierul PSD Costin Răsăuţeanu a anunţat că grupul pe care îl reprezintă se va abţine de la vot. „Consider că acest proiect încalcă legea privind transparenţa decizională şi este un viciu de procedură”, a precizat Răsăuţeanu.
În replică, primarul Vergil Chiţac a explicat că acest tip de parteneriat se aplică deja cu succes în municipiile Cluj şi Oradea. „Nu dorim să înstrăinăm domeniul public, ci vrem să aducem lângă comunitate operatorii economici cu această facilitate, ca, dacă îngrijesc un spaţiu verde, să le putem oferi pentru companiile lor publicitate pe domeniul public”, a precizat edilul constănţean.Proiectul a primit nouă voturi pentru şi opt abţineri şi secretarul de şedinţă a anunţat că proiectul nu a trecut. Ulterior, au existat discuţii, considerându-se că voturile sunt suficiente pentru ca proiectul să fie aprobat. Totuşi, votul a rămas valabil.Proiectul de hotărâre nr. 4 pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS SA şi atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanţa a fost aprobat cu 17 voturi pentru.Consilierii locali şi-au dat votul pozitiv şi pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea iniţierii programului „Constanţa Coffee Break”, privind instituirea unei zone de promenadă pe bulevardul Tomis, tronsonul cuprins între intersecţia bulevardul Tomis – bulevardul Mamaia (zona Capitol) şi intersecţia bulevardului Tomis cu strada Traian (zona Lupoaică), prin restricţionarea traficului rutier.Proiectul de hotărâre privind aprobarea oportunităţii achiziţionării sau construirii unui spaţiu necesar desfăşurării activităţii departamentelor din cadrul Primăriei municipiului Constanţa, iniţiat de primarul Vergil Chiţac, a stârnit din nou reacţii din partea grupului PSD.„Considerăm că banii ce ar fi folosiţi pentru un nou sediu al primăriei ar putea fi direcţionaţi către gospodărirea municipiului, pentru spaţii verzi, pentru asfaltarea drumurilor. Cred că nu este momentul potrivit după pandemie să cheltuim astfel banii cetăţenilor”, a precizat Costin Răsăuţeanu.Primarul Vergil Chiţac a anunţat că suma pe care municipalitatea o plăteşte anual pe chirii pentru diferite sedii ale serviciilor din cadrul primăriei este de 800.000 lei. „Dacă stăm aşa umplem buzunarele altora. Plătim 800.000 euro anual către rechinii imobiliari. Cred că în doi, trei ani putem să achităm o rată şi să rezolvăm această situaţie, pentru a avea un sediu”, a explicat edilul.Proiectul a fost adoptat cu 11 voturi pentru şi şapte împotrivă.La proiectul de hotărâre privind aprobarea sesizării instanţei în vederea anulării parţiale a HCL nr. 183/2020 privind acordarea unor facilităţi fiscal operatorilor economici şi persoanelor fizice din municipiul Constanşa, în contextual crizei generate de SARS-CoV-2 şi a actelor administrative subsecvente, au apărut din nou unele sincope, în urma votului. Secretarul general al Primăriei Constanţa, Georgiana Gospodaru, a anunţat că proiectul nu a fost aprobat, totalizând 11 voturi pentru şi şapte împotrivă. Aceasta a considerat că proiectul se supune majorităţii absolute şi nu poate fi validat. Ulterior, aceasta a revenit spunând că a consultat juridic Prefectura Constanţa şi proiectul vizează majoritatea simplă, şi-a cerut scuze şi a anunţat că proiectul a fost aprobat.Proiectul de hotărâre privind adoptarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Constanţa SRL a trecut cu 18 voturi pentru.Consilierul PSD Dede Perodin a solicitat reluarea votului la proiectul nr. 7 de pe ordinea suplimentară, spunând că a avut probleme tehnice şi nu a putut să-şi exprime votul. Preşedintele de şedinţă, Adriana Câmpeanu, a anunţat că vor fi reluate voturile atât pentru proiectul nr. 3, de pe ordinea de zi suplimentară, unde, de asemenea, se pare că unul dintre consilieri a întâmpinat probleme tehnice, cât şi pentru proiectul nr. 7. Preşedintele de şedinţă consideră că proiectul a trecut. De asemenea, proiectul nr. 7 a fost ulterior aprobat, cu 11 voturi pentru şi 7 abţineri.


Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.2684 secunde