X

LIVE TEXT: CONSILIERII LOCALI DIN CONSTANȚA, REUNIȚI ÎN ȘEDINȚĂ. Ce proiecte trec de votul aleșilor

501
LIVE TEXT: CONSILIERII LOCALI DIN CONSTANȚA, REUNIȚI ÎN ȘEDINȚĂ. Ce proiecte trec de votul aleșilor - chitac-1625051642.jpg
Şedinţa de Consiliu Local a început. În timpul prezenţei, consilierul local PSD Irinela Nicolae a precizat că nu va vota proiectul cu numărul 25 aflat pe ordinea de zi. Acesta este proiect de hotǎrâre pentru aprobarea revocării HCL nr. 371/2019 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 887 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazinou Castel în favoarea societății Lord Unic SRL.
S-a votat ordinea de zi şi ordinea de zi suplimentară. Toţi consilierii au votat pentru, astfel că urmează dezbaterea şi apoi votarea celor 39 de proiecte aflate pe ordinea de zi. 
Proiectele cu numărul 1 şi numărul 7 de pe ordinea de zi au fost retrase. 
Proiectul cu numărul 2 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 28.05.2021 a trecut cu 25 de voturi pentru.
Proiectul cu numărul 3, aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 03.06.2021 a trecut cu 25 de voturi pentru.
Proiectul cu numărul 4, aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 09.06.2021 a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
Proiectul cu numărul 5, aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 11.06.2021, a trecut cu 25 de voturi pentru.
Proiectul cu numărul 6, rectificarea bugetului local pe anul 2021 a trecut cu 25 de voturi pentru şi o abţinere.
Proiectul numărul 8, privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța a trecut cu 26 de voturi pentru.
Proiectul cu numărul 12, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir, Constanța”
Proiectul cu numărul 9, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Teatrul de Stat, Constanța” a trecut cu 26 de voturi pentru.
Proiectul cu numărul 10, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit Mugurel, Constanța” a trecut cu 26 de voturi pentru.
Proiectul cu numărul 11, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Acces și mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanța” a trecut cu 26 de voturi pentru.
Proiectul cu numărul 12, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir, Constanța” a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.
Proiectul cu numărul 13, privind subvenționarea activității de administrare a campusului de unități locative modulare Henri Coandă cu modificările și completările ulterioare a trecut cu 26 de voturi pentru.
Proiectul cu numărul 14, privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între UAT Municipiul Constanța și persoanele juridice interesate (asociații, fundații, instituții, ong-uri, agenți economici) și a Ghidului privind activitatea de întreținere spații verzi, în vederea punerii în aplicare a proiectului municipalității constănțene ”Adoptă un spațiu verde!„ proiectul nu a fost adoptat. Au fost 10 voturi pentru, 7 împotrivă şi 9 abţineri.
Dumitru Caragheorghe: "Acest proiect de hotărâre în forma în care este prezentat nu este legal. Vine în contradicţie cu regulamentul de publicitate legală votat chiar de noi în şedinţă de CL. Suntem de acord cu principiul, dar el trebuie modificat, dacă nu cumva se poate introduce o listă prin care să se enumere spaţiile care ar putea face obiectul acestui transfer de administrare."
Vergil Chiţac: „Nu este nevoie de un regulament, aici nu vobim de obligaţii adresate tuturor, vorbim de oameni care doresc să întreţină spaţii verzi în municipiu, de bună voie.”
Mihaela Andrei: „Suntem de acord că e un proiect util şi benefic pentru cpnstănţeni. Cred că nu ar trebui să ne subrogăm în atribuţiile pe care le au alţii şi ar trebui să votăm dacă acest proiect este util şi benefic. Dacă este ilegal, sunt alte foruri care pot decide acest lucru.”
Ionuţ Rusu: „O remarcă fac. Acest transfer de administrare este o falsă problemă şi în foarte multe alte localităţi din ţară se întâmplă exact acelaşi lucru, cu aceeaşi denumire. Şi Sectorul 1 are un proiect de acest fel, unde doamna primar este de la USR.
Proiectul cu numărul 15, privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – extindere imobil sediu administrativ, str. Industrială nr. 2A+2, investitor Iridex Group Salubrizare SRL a trecut cu 25 de voturi pentru.
Proiectul cu numărul 16, privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul documentației de urbanism PUZ aprobată prin HCL nr. 40/2011 a trecut cu 26 de voturi pentru.
Proiectul cu numărul 17, privind schimbarea denumirii «strada Mareșal Ion Antonescu», situată pe raza administrativ – teritorială a municipiului Constanța, zona Veterani Constanța Sud – Cumpăna, în «strada Comandor Constantin ”Bibi” Costăchescu» a trecut cu 26 de voturi pentru.
Proiectul cu numărul 18, privind aprobarea studiului de fezabilitate ”Extindere rețea electrică de interes public cartier Veterani – sector 1.1, municipiul Constanța” și a indicatorilor tehnico-economici aferenți investiției propuse a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.
Proiectul cu numărul 19, privind aprobarea retragerii municipiului Constanța din asociația Axa de Dezvoltare Brașov-București-Constanța și anularea plății cotizației anuale aferente a trecut cu 18 voturi pentru.
Proiectul cu numărul 20, privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare trecerii imobilului “Port Tomis” din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în domeniul public al municipiului Constanța a trecut cu 17 voturi pentru.
Proiectul cu numărul 21, privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare trecerii imobilului “Lac Tăbăcărie” din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în domeniul public al municipiului Constanța a trecut cu 17 voturi pentru.
Proiectul cu numărul 22, privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unor imobile din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Afacerilor Interne prin U.M.0406 Constanța în domeniul public al municipiului Constanța nu a trecut. Au existat 9 voturi pentru, 9 împotrivă şi 8 abţineri.
Proiectul cu numărul 23, privind aprobarea acordului de radiere din evidențele de cadastru și carte funciară a dreptului de administrare al Consiliului local al municipiului Constanța asupra imobilului constând în suprafața de 1.077,22 ha din cuvetă lac Siutghiol inclusiv luciul de apă aferent  a trecut cu 26 de voturi pentru.
Proiectul cu numărul 24,privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Jupiter nr. 14 privind dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a imobilului situat în municipiul Constanța str. Aristide Karatzali nr. 13 în vederea înscrierii în cartea funciară a trecut cu 26 de voturi pentru.
Proiectul cu numărul 25, privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 887 mp situat în Stațiunea Mamaia, zona Cazinou Castel în favoarea societății Lord Unic SRL a trecut cu 18 voturi pentru.
Proiectul cu numărul 26, privind completarea anexei nr. 6 la HCL nr. 466/2009 privind lista bunurilor din domeniul public și privat al municipiului Constanța ce urmează a fi concesionate către S.C. RAJA S.A. Constanța a trecut cu 26 de voturi pentru.
Proiectul cu numărul 27, privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Jupiter nr. 14 a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.
Proiectul cu numărul 28, privind modificarea și completarea HCL nr. 115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciul public de asistență socială Constanța a unui imobil situat în municipiul Constanța a trecut cu 26 de voturi pentru.
Proiectul cu numărul 29, privind încetarea aplicabilitătii prevederilor art. 1 alin. 4 și art. 4 din HCL nr. 359/2018 privind modificarea anexei la HCL nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparținând domeniului public al municipiului Constanța din administrarea RAEDPP Constanța în administrarea unităților de învățământ preuniversitar de stat a trecut cu 17 voturi pentru.
Proiectul cu numărul 30, privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 417/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța și serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanța, cu modificările ulterioare a trecut cu 17 voturi pentru.
Proiectul cu numărul 31, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Muzeul de Artă Populară Constanța a trecut cu 26 de voturi pentru.
Proiectul 33, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a cimitirelor musulmane de pe raza municipiului Constanța a trecut cu 26 de voturi pentru.
Proiectul cu numărul 34, privind completarea HCL nr. 629/1995 prin care a fost aprobat Statutul Municipiului Constanța a trecut cu 26 de voturi pentru.
Proiectul cu numărul 35, privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății CT BUS S.A. Constanța. USR-PLUS l-a propus pe Gabriel Ciobanu. PNL nu a făcut nicio propunere la fel şi PSD. Proiectul a trecut cu 26 de voturi pentru.
Proiectul cu numărul 36 privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al RAEDPP Constanța. PNL l-a propus pe Stere Hira, iar USR-PLUS pe Adina Petre. PSD nu a avut nicio propunere. Proiectul a trecut cu 26 de voturi pentru.
Proiectul cu numărul 37, privind constituirea Comisiei mixte pentru elaborarea Strategiei de sănătate a municipiului Constanta 2021-2031 a trecut cu 26 de voturi pentru.
Proiectul cu numărul 38, privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al municipiului Constanța în calitate de consilier responsabil cu afacerile Uniunii Europene în cadrul Rețelei europene a consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene. PNL l-a propus pe Ateş Casimceali, în timp ce USR-PLUS l-a propus pe Romeo Stavăr. Propunerea desemnată este Ateş Casimceali, care a înregistrat 17 voturi pentru. Proiectul a trecut cu 17 voturi pentru.
Proiectul cu numărul 39, privind alegerea președintelui de ședință. USR-PLUS l-a propus pe Cătălin Iacob. Alte propuneri nu au mai existat. Proiectul a trecut cu 26 de voturi pentru.
Ordinea de zi suplimentară


Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 122556/18.06.2021, emis de comisia Tehnico-Economică pentru imobilul situat în Constanța, bd. Tomis nr. 56 a trecut cu 22 de voturi pentru.
Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.4168 secunde