Primăria Cumpăna, partener al proiectului inovativ de descoperire antreprenorială

287
Primăria Cumpăna, partener al proiectului inovativ de descoperire antreprenorială - cumpanagaju-1618239363.jpg
Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est(ADR SE) a finalizat elaborarea Strategiei Regionale de Specializare Inteligentă a Regiunii Sud-Est 2021-2027, document ce vizează identificarea și validarea domeniilor prioritare la nivelul cărora se vor concentra investițiile în următoarea perioadă de programare, în scopul alinierii politicilor și intervențiilor publice viitoare. Potrivit primarului din Cumpăna, Mariana Gâju, în data de 9 aprilie 2021, a avut loc întâlnirea de descoperire antreprenorială (EDP) la care s-au reunit actori relevanți din mediile de afaceri, universitar/de cercetare și societatea civilă precum și reprezentanți ai autorităților publice locale. „Scopul întâlnirii a fost identificarea provocărilor și oportunităților pentru promovarea unor inițiative de proiecte concrete în domeniul de specializare inteligentă în domeniul agroalimentar și biotehnologii.

În cadrul acestei întâlniri au fost prezentate proiecte inovative de descoperire antreprenorială. Prin Programul Operaţional Asistența Tehnică 2014-2020 este acordat sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor tehnice necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă, identificate în cadrul întâlnirilor EDP, ce pot fi finanțate în perioada de programare 2021-2027”, a declarat Mariana Gâju.

Unul dintre proiectele prezentate a fost şi „Centrul de transfer tehnologic pentru dezvoltarea instalaţiilor de gazeificare a deșeurilor menajere în scopuri energetice” unde UAT Cumpăna este partener. Centrul de Transfer Tehnologic va fi dezvoltat în comuna Cumpăna, jud Constanţa – Regiunea SE, pentru testarea şi valorificarea deşeurilor menajere în scopuri energetice. Instalaţia pilot realizată în cadrul proiectului va fi dotată cu toate echipamentele necesare filtrării gazului de sinteză (desulfurare, denoxare, desprăfuire şi decarbonizare) pentru reducerea amprentei de carbon, cu aparate de măsură şi control (bilanţ masic şi energetic), respectiv analizoare specifice de monitorizare a noxelor generate. Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.467 secunde