UPDATE. Şedinţă online a Consiliului Local Constanţa. Proiecte importante, supuse votului

609
UPDATE. Şedinţă online a Consiliului Local Constanţa. Proiecte importante, supuse votului - sedinta-1616762718.jpg
Consilieri locali constănţeni sunt convocaţi, la această oră, la şedinţa ordinară a lunii martie. Pe ordinea de zi se află 24 de proiecte, din care două se află pe lista suplimentară.
Şedinţa se desfăşoară în sistem online, fără prezenţa fizică a participanţilor. Sunt prezenţi toţi cei 27 consilieri locali.
Proiectul nr. 7 a fost retras de pe ordinea de zi, cel care face referire la înfiinţarea Parteneriatului pentru Dezvoltare Locală între municipiul Constanţa şi Patronatul Întreprinderilor Mici şi Mijlocii.


UPDATE: Consilierul local Costin Răsăuţeanu a propus retragerea de pe ordinea de zi a proiectului nr. 3, pentru Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 26 februarie 2021, pe motiv că însemnările sunt incomplete.
De asemenea, acesta a propus retragerea de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind îmbunătăţirea activităţii de gospodărire, protecţia mediului, întreţinerea şi înfrumuseţarea municipiului Constanţa, pe motiv că reglementările propuse ţin de contractul pentru salubritate al oraşului.
În urma votului, consilierii au decis ca proiectul nr. 3 să rămână pe ordinea de zi.
În ce priveşte proiectul nr. 19, iniţiatorul acestuia, primarul municipiului Constanţa, a decis menţinerea lui pe ordinea de zi.


UPDATE: Consilierii locali au aprobat cu 20 de voturi pentru, două împotrivă şi cinci abţineri, Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 432/2020 pentru aprobarea numărului şi cuantumului burselor aferente semestrului I al anului şcolar 2020 – 2021 pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat.
Potrivit documentului, vor fi acordate 44 de burse de performanţă, 11.509 burse de merit, 492 burse de studiu şi 3.767 burse de ajutor social.


Preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor din Constanţa, Silviu Morcan, a cerut consilierilor locali ca să voteze majorarea burselor elevilor. „În anexa bugetului Statului sunt prevăzute fonduri pentru bursele elevilor. Banii urmează să vină în bugetul local. Tocmai de aceea propunem suplimentarea cuantumului burselor cu câte 100 de lei. Nu este un efort suplimentar pentru bugetul local, este doar o corelare cu bugetul de stat. Păstrarea cuantumurilor iniţiale ar însemna, de fapt, ca primăria să facă o economie, în detrimentul familiilor elevilor”, a precizat Silviu Morcan.
Grupul consilierilor PSD a propus un amendament de majorare a burselor elevilor. „Considerăm că nivelul de burse pe care elevii îl primesc azi este unul care poate fi majorat ca urmare a alocării suplimentare date de bugetul de stat. Banii pentru burse au fost deja prinşi în bugetul local”, a declarat Costin Răsăuţeanu.
În replică, primarul municipiului Constanţa a precizat că este vorba despre un număr mare de burse, iar efortul bugetar este de 23 milioane de lei. „Este bizar pentru mine ca, de la un semestru la altul, numărul elevilor care se încadrează în criterii de performanţă să crească cu 50%. Vom trimite audit la unităţile de învăţământ, pentru a vedea această situaţie”, a explicat primarul.


Amendamentul propus de consilierul PSD nu a trecut, întrunind 8 pentru şi 19 împotrivă.
Proiectul cuantumului burselor a primit aviz favorabil. 


Proiectul nr. 6 de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală a federaţiei Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România şi a regulamentului de Organizare şi Funcţionare a acestui Parteneriat a fost votat în unanimitate.
Proiectul nr. 8 de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilităţi publice şi conexe acestora prestate de către SC Confort Urban SRL a fost votat cu unanimitate. Este vorba despre revizuirea periodică a tarifelor pe care le percepe Confort Urban, administratorul tramei stradale, pentru anumite servicii. 


Proiectul nr. 9 pentru completarea HCL nr. 359/1996 privind aprobarea statutului societăţii comerciale de interes local cu răspundere limitată Confort Urban Constanţa a primit, de asemenea, vot unanim din partea consilierilor.
Practic, Confort Urban se va putea ocupa, în perioada următoare, şi de capturarea câinilor fără stăpân din municipiul Constanţa.


Consilierii locali au votat cu 25 voturi pentru şi o abţinere Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza de documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii aferente obiectivului de investiţii „Lucrări de intervenţii şi modernizare bulevardul Mamaia, pe sectorul cuprins între bulevardul Tomis şi strada Soveja/Zorelelor”. 


Proiectul nr. 11 de hotărâre privind actualizarea listei de priorităţi în repartizarea locuinţelor pentru tineri construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanţa, a fost aprobat în unanimitate.
Proiectul nr. 12 de hotărâre privind repartizarea de locuinţe pentru tineri construite prin programele ANL destinate închirierii, situate pe raza municipiului Constanţa, a primit unanimitate de voturi.


Proiectul nr. 14 privind aprobarea Planului de administrare a Consiliului de administraţie al RAEDPP Constanţa a fost aprobat.
Consilierii locali votează, în prezent, Proiectul de hotărâre privind constituirea unei comisii pentru renegocierea chiriei spaţiului folosit de Primăria municipiului Constanţa cu destinaţia de sediu administrator din bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, din incinta City Park Mall. Comisia va fi condusă de viceprimarul Ionuţ Rusu. 


În cadrul Proiectului de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte pentru elaborarea Strategiei de sănătate a municipiului Constanţa pentru anii 2021 – 2031, s-a propus ca membrii acesteia să fie consilierii Adriana Câmpeanu, din partea PNL, Cerasela Badea, din partea USR-PLUS, şi Liviu Merdinian, din partea PSD. Din comisia respectivă vor mai face parte câte un reprezentant al Consiliului Judeţean Constanţa, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială, al Direcţiei Generale de Protecţia Copilului, al Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii „Ovidius”, al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase, al Direcţiei de Sănătate Publică, al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate şi trei membri din aparatul de specialitate al primarului. Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.


Consilierii locali şi-a dat votul şi pentru atribuirea de denumiri circulaţiilor publice situate în municipiul Constanţa, în zona strada Crişului. Este vorba despre străzile Intrarea Rodnei, Intrarea Pădurea Craiului şi Intrarea Codru.


Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind îmbunătăţirea activităţii de gospodărire, protecţia mediului, întreţinerea şi înfrumuseţarea municipiului Constanţa a fost aprobat cu 19 voturi pentru şi opt abţineri.
Consilierii locali votează Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă beneficiarilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Comisia nr. 3 a propus ca în planul de lucru să fie inclus şi Parcul Tăbăcărie. Potrivit iniţiatorului proiectului, primarului municipiului Constanţa, în prezent, în Registrul Spaţiilor Verzi sunt cuprinse 537 de hectare de spaţii verzi şi 43 de hectare de teren degradat. Proiectul a primit 27 de voturi pentru. 


Consilierii locali au votat în unanimitate Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor şi a cheltuielilor aferente proiectului “Creare spital modular pentru consolidarea capacităţii medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, în contextual COVID-19.
Acesta se referă la extinderea capacităţii de îngrijiri medicale şi amenajarea unui spital modular, finanţat din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.
Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.2506 secunde