Nu ești asigurat dar visezi la o pensie? Iată ce metodă ai la îndemână

1289
Nu ești asigurat dar visezi la o pensie? Iată ce metodă ai la îndemână - pensii-1579213848.jpg
La acest moment, la Casa Județeană de Pensii (CJP) sunt înregistrați în jur de 150.000 de constănțeni. Acești oameni își primesc lună de lună pensiile acasă, prin intermediul Poștei sau și le ridică de pe card. Pe lângă aceștia, alți 2.920 de constănțeni și-au plătit individual pensiile în 2019 și se pregătesc pentru momentul în care nu se vor mai afla în activitate. Este vorba despre acele persoane care își plătesc singuri contribuțiile, pentru a împlini anii necesari pentru pensionare. 


Potrivit purtătorului de cuvânt al  CJP, Kristina Mutiș, anul  acesta, contribuția minimă lunară este de 25%, raportată la nivelul venitului mediu de salarizare. Deci cine dorește să își plătească aceste contribuții în continuare, trebuie să scoată, lunar, din buzunar, suma de 558 lei. 


Așadar, în conformitate cu prevederile legii, orice persoană care dorește să se asigure în sistemul public de pensii, poate încheia un contract de asigurare socială. 


"Persoana în cauză trebuie să se prezinte personal la sediul instituției, cu actul de identitate valabil, în original și copie. Contractul se încheie în formă scrisă, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte și produce efecte de la data înregistrării acestuia la CJP Constanța. Data înregistrării este data la care persoana interesată sau reprezentantul acesteia a semnat contractul, în prezența funcționarului instituției. Precizăm că acest contract nu se poate încheia retroactiv. În plus, perioadele achitate prin contractele încheiate în baza Legii nr. 263/2010, după data de 1 ianuarie 2018 se pot fructifica numai la obținerea pensiei de limită de vârstă, nu și la pensia anticipată și anticipată parțială", a precizat aceasta. 


Plata se poate face anticipat pe cel mult un an


Programul de încheiere a contractelor este de luni până joi, între orele 8.00-16.00 și vineri, de la 8.00 la 13.00, la etajul I, camera 109. Menționăm că plata contribuției de asigurări sociale se face lunar de către persoanele asigurate sau, în numele lor, de către orice altă persoană, în contul Casei Județene de Pensii cu care a fost încheiat contractul de asigurare socială. Plata contribuției de asigurări sociale se poate face și anticipat, pe o perioadă de cel mult 12 luni.


Termenul de plată a contribuției de asigurări sociale este până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se datorează plata. Plata cu întârziere a contribuției de asigurări sociale generează obligația de plată a unor dobânzi și penalități de întârziere, conform reglementărilor legale în materie.


În plus, în cazul neplății contribuției de asigurări sociale pentru o perioadă de șase luni consecutive, contractul de asigurare socială se reziliază din inițiativa CJP. Totodată, venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială poate fi modificat, din inițiativa asiguratului, prin încheierea unui act adițional la contractul de asigurare socială. În același timp, venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială se poate modifica, din inițiativa asiguratorului, respectiv a Casei de Pensii, prin notificarea asiguratului, ori de câte ori venitul lunar asigurat este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege. Referitor la stagiul de cotizare, acesta se constituie din însumarea perioadelor pentru care s-a datorat și plătit, conform legii, contribuția de asigurări sociale, inclusiv dobânzile și penalitățile de întârziere aferente.


Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.3296 secunde