X

Șeful CNAS: „Noul Contract-cadru pentru acordarea de servicii medicale e o adevărată reformă a sistemului”

218
Șeful CNAS: „Noul Contract-cadru pentru acordarea de servicii medicale e o adevărată reformă a sistemului” - servicii-1685112172.jpg
Guvernul a aprobat vineri, noul Contract-cadru pentru acordarea de servicii, acesta punând mai mult accent pe depistarea precoce a bolilor și mărind numărul de consultații preventive care pot fi decontate, potrivit șefului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS) care a descris documentul drept „o adevărată reformă a sistemului”.
„Aceste reglementări nu reprezintă o simplă actualizare a actelor normative din domeniul asigurărilor sociale de sănătate, ci o adevărată reformă de reorientare a sistemului şi de utilizare eficientă a Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. (...) Măsurile adoptate prin acest act normativ vor contribui esenţial la îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei prin inversarea «piramidei» serviciilor medicale de la tratarea cazurilor grave descoperite târziu, la depistarea precoce şi tratarea bolilor în faze incipiente”, a declarat Adela Cojan, preşedintele CNAS.

Instituţia a prezentat într-un comunicat principalele noutăți, pe domenii de asistenţă medicală, care urmează să fie detaliate în normele de aplicare.Analize pentru prevenția bolilor cu impact major

„În asistenţa medicală primară se creează cadrul legal care permite depistarea precoce a bolilor cu impact major asupra sănătăţii populaţiei şi se introduc noi instrumente în vederea realizării consultaţiilor preventive pentru persoanele cu vârsta între 40 şi 60 ani (riscograme pentru depistarea precoce a posibilităţii dezvoltării de boli cardio-vasculare, cerebro-vasculare, oncologice, a diabetului, a bolii cronice de rinichi, precum şi pentru evaluarea sănătăţii mintale şi reproductive) şi pentru persoanele cu vârsta de peste 60 de ani (evaluarea comportamentelor cu impact global asupra sănătăţii, a riscului fatal cardiovascular, oncologic, al osteoporozei, de incontinenţă urinară, evaluarea sănătăţii mintale, a riscului de demenţă şi depresie)”, anunţă CNAS.


Potrivit instituţiei, adulţii cu vârsta între 18 şi 39 de ani vor beneficia anual de consultaţiile de prevenţie. Tot în scopul consolidării prevenţiei, medicii de familie vor recomanda o paletă mai largă de investigaţii paraclinice de care pot beneficia gratuit asiguraţii.

„Mecanismul de finanţare în asistenţa medicală primară a fost modificat, astfel încât prin schimbarea ponderii plăţii per capita şi pe servicii, de la 50%-50% la 35%-65%, s-a creat posibilitatea introducerii de noi servicii de prevenţie de care vor beneficia mai mulţi asiguraţi, din grupe de vârstă mai numeroase decât în prezent”, se arată în comunicat.Stimulente pentru medicii de familie din mediul rural

De asemenea, prin noul Contract-cadru se reglementează pentru prima dată plata în funcţie de performanţă, medicina de familie fiind primul segment de asistenţă medicală pentru care se alocă o sumă în acest scop. Contractul-cadrul își propune să stimuleze și medicii de familie din mediul rural.
Servicii de reabilitare în ambulatoriu

În asistenţa medicală ambulatorie pachetele de servicii diagnostice şi terapeutice se extind, prin introducerea de noi servicii.


Potrivit CNAS, a fost creat cadrul legal pentru creşterea accesului asiguraţilor la servicii de medicină fizică şi de reabilitare în ambulatoriu, fiecare furnizor având obligaţia de a asigura un program de activitate de 7 ore pe zi, respectiv 35 de ore pe săptămână.

„În asistenţa medicală paraclinică din ambulatoriu se extinde semnificativ pachetul de analize şi investigaţii şi se introduce posibilitatea furnizorilor de a încheia contract cu casa de asigurări de sănătate pentru punctele de recoltare mobile. Se reglementează posibilitatea decontării peste valoarea de contractată de laboratoare cu casele de asigurări de sănătate atât a analizelor recomandate de medicii de familie, ca urmare a consultaţiilor preventive acordate persoanelor asigurate cu vârsta de peste 40 de ani, cât şi a celor pentru monitorizarea evoluţiei sarcinii”, a mai transmis CNAS.

Laboratoarele vor putea transmite medicului curant prin poşta electronică rezultatul analizelor şi investigaţiilor paraclinice.Servicii noi în spitale

În asistenţa medicală spitalicească se extind listele serviciilor medicale care pot fi acordate în regim de spitalizare de zi cu peste 100 de servicii noi şi se introduce condiţia ca unităţile să asigure un program în spitalizare de zi de minimum 5 zile pe săptămână şi de 7 ore pe zi acoperit de prezenţa a cel puţin unui medic de specialitate.


Contravaloarea serviciilor de cazare solicitate persoanelor asigurate de unităţile sanitare cu paturi nu va putea depăşi 300 de lei pe zi.

Pentru îngrijirile medicale şi paliative la domiciliu se reglementează posibilitatea acordării acestora la locaţia declarată de persoana asigurată, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care este luată aceasta în evidență.

„De asemenea, se introduc servicii noi şi creşte de la 90 la 180 de zile perioada pentru care asiguraţii cu vârsta sub 18 ani pot beneficia de îngrijiri medicale şi paliative la domiciliu”, a mai transmis CNAS.

Pentru medicamentele compensate se introduc noi reglementări privind prescrierea biosimilarelor, atât la iniţierea tratamentului, cât şi la continuarea acestuia, precum şi obligaţia caselor de asigurări de sănătate de a monitoriza semestrial prescrierea produselor biologice.

În pachetul de bază se introduc noi dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu, printre care manşoanele compresive pentru asiguratele care au suferit intervenţii chirurgicale oncologice, fotoliul rulant activ, dispozitivul de asistare a tusei sau orteza craniană.Noile prevederi se aplică începând cu 1 iulie.

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.5827 secunde