Premiile Academiei Române pentru anul 2021

de Simona ANGHEL Luni, 04 Decembrie 2023 1917
Academia Română va decerna joi, 7 decembrie 2023, începând cu ora 10, în Aula Academiei, premiile pentru cele mai valoroase creații științifice și artistice realizate în anul 2021. Evenimentul se va desfășura în Aula Academiei Române, începând cu ora 10, în prezența membrilor Adunării Generale.

 
Premiile se acordă, conform regulamentului, în cadrul celor 14 secții științifice ale Academiei Române și anume: literatură și filologie, istorie, matematică, fizică, chimie, științe tehnice, științe geonomice, tehnologia informației, biologie, medicină, agronomie, silvicultură, științe economice și juridice, sociologie, psihologie, filosofie, teologie, arte plastice, teatru și muzică.
 
Istoricul Premiilor Academiei Române și Regulamentul de acordare sunt disponibile pe site-ul instituției, în secțiunea Premii.
 
În cadrul evenimentului, Academia Română va acorda 3 diplome „Meritul Academic“ și 10 diplome „Distincția Culturală“.
 
Lista completă a premiilor și a diplomelor acordate se găsește mai jos, precum și pe site-ul Academiei Române.
               
 
I. FILOLOGIE ȘI LITERATURĂ
 
1. Premiul „Timotei Cipariu“
Lucrarea: Antim Ivireanul, Evanghelie, 1697. Ediție critică și studiu filologico-lingvistic.
Autoare: Roxana Vieru și Adina Chirilă
 
2. Premiul „Bogdan Petriceicu Hasdeu“
Lucrarea: Repertoriu al schimbărilor de nume (1895-1946), vol. I-II
Autoare: Ioana Gafton
 
3. Premiul „Ion Creangă“ – Nu se acordă
 
4. Premiul „Titu Maiorescu“
Lucrarea: Finnegans Wake, 628 – Romanul întunericului
Autor: Mircea Mihăieș
 
5. Premiul „Lucian Blaga“
Lucrarea: I. Negoițescu – Radu Stanca. Un roman epistolar. Ediție integrală
Autori: Ioan Cristescu și Ionel-Mircea Vartic
 
6. Premiul „Mihai Eminescu“ – Nu se acordă
 
7. Premiul „Ion Luca Caragiale“ – Nu se acordă
 
 
II. ȘTIINȚE ISTORICE ȘI ARHEOLOGIE
 
1. Premiul „Vasile Pârvan“
Lucrarea: Rendre la couronne au Christ. Étude sur la fin de l'idée impériale byzantine
Autor: Petre-Radu Guran
 
2. Premiul „Dimitrie Onciul“
Lucrarea: „Minunat este Dumnezeu întru sfinții Lui“. Chipuri sfinte în vechi hrisoave românești
Autoare: Oana-Mădălina Popescu
 
3. Premiul „George Barițiu“
Lucrarea: La Società di Gesù e le arti in Transilvania nel Settecento
Autor: Cristian-Alexandru Damian
 
4. Premiul „Nicolae Iorga“ – Nu se acordă
 
5. Premiul „Nicolae Bălcescu“
Lucrarea: Istorii românești ale ideii de ,,Europa“, secolele XVII-XXI (imagini, note, reflecții)
Autor: Laurențiu-Dănuţ Vlad
 
6. Premiul „A.D. Xenopol“
Lucrarea: Astra și societatea 1918-1930
Autor: Valer Moga
 
7. Premiul „Mihail Kogălniceanu“
Lucrarea: Programul de măsuri active al KGB-GRU împotriva României (1964-1989)
Autor: Mircea-Flavius Stan
 
 
8. Premiul „Eudoxiu Hurmuzaki“
Lucrarea: Cartea foametei
Autoare: Larisa Turea
 
III. ȘTIINȚE MATEMATICE
 
1. Premiul „Simion Stoilow“
Lucrarea: Renormalization and Siegel disks for complex Hénon maps
Autor: Remus-Andrei Radu
 
2. Premiul „Gheorghe Țițeica“
Lucrarea: Homological stability for moduli spaces of disconnected submanifolds
Autor: Martin David Palmer-Anghel
 
3. Premiul „Gheorghe Lazăr“
Lucrarea: Large-Amplitude Steady Downstream Water Waves
Autor: Eugen Vărvărucă
 
4. Premiul „Grigore C. Moisil“ – Propunere făcută împreună cu Secţia de ştiinţa şi tehnologia informaţiei
Lucrarea: How Many Steps Still Left to x*?
Autor: Emil-Adrian Cătinaş          
 
5. Premiul „Spiru Haret“ – Nu se acordă
 
6. Premiul „Dimitrie Pompeiu“
Grupul de 5 lucrări: Stabilizare la frontieră pentru ecuații de tip parabolic deterministe sau stochastice
Autor: Ionuţ Munteanu
 
7. Premiul „Petre Sergescu“ – Nu se acordă
 
 
IV. ȘTIINȚE FIZICE
 
1. Premiul „Constantin Miculescu“ – Nu se acordă
 
2. Premiul „Dragomir Hurmuzescu“
Grupul de lucrări: Obţinerea şi validarea unor nanomateriale luminiscente în aplicaţii de senzoristică de fluorescent
Autoare: Ana-Maria Crăciun
 
3. Premiul „Ștefan Procopiu“
Grupul de lucrări: Studiul ecuaţiei de stare a materiei nucleare folosind ciocnirile de ioni grei
Autor: Mircea-Dan Cozma 
 
4. Premiul „Horia Hulubei“
Grupul de lucrări: Studiul aspectelor fundamentale şi aplicate ale dinamicii defectelor induse de fascicule de ioni acceleraţi
Autor: Gihan Velişa
 
5. Premiul „Radu Grigorovici“
Grupul de lucrări: Proprietăţi structurale şi funcţionale ale straturilor subţiri calcogenice
Autori: Oana-Claudia Mihai, Florinel Sava, Iosif-Daniel Şimăndan
V. ȘTIINȚE CHIMICE
 
1. Premiul „Costin D. Nenițescu“ – Nu se acordă
 
2. Premiul „I. G. Murgulescu“
Grupul de lucrări: Interacţia proteină-ligand cu aplicaţii biomedicale, investigată prin microcalorimetrie şi simulări de dinamică moleculară
Autoare: Aurica Precupaş
 
3. Premiul „Gheorghe Spacu“
Grupul de lucrări: O nouă strategie de sinteză a combinaţiilor complexe heterometalice 3d(MIII)4f   
pentru obținerea de materiale magnetice moleculare
Autor: Cătălin Maxim
 
4. Premiul „Nicolae Teclu“           
a) Grupul de lucrări: Contribuții aduse în domeniul dezvoltării unor noi abordări analitice cu aplicații în autentificarea alimentelor şi băuturilor
Autoare: Dana-Alina Magdaş
 
b) Grupul de lucrări: Cercetări privind efectul compoziției şi texturii hidrotalciţilor în reacții catalizate bazic
Autor: Dumitru-Octavian Pavel
 
5. Premiul „Cristofor I. Simionescu“        
Grupul de lucrări: Materiale polimerice cu aplicații biomedicale şi în protecția mediului
Autoare: Anca Filimon
 
 
VI. ȘTIINȚE BIOLOGICE
 
1. Premiul „Emil Racoviță“
Lucrarea: Nematode fauna of the Romanian Carpathians, vol. I- II
Autori: Marcel-Ovidiu Ciobanu, Iuliana Popovici
 
2. Premiul „Grigore Antipa“
Lucrarea: Cartea roşie a nevertebratelor din România / The red book of invertebrates of Romania
Coordonatori: acad. Dumitru Murariu**, Sanda Maican
               
3. Premiul „Nicolae Simionescu“
Suită de 23 lucrări ştiinţifice, 2 capitole de carte şi 3 brevete, publicate în perioada 2015-2021, care se referă la metode de analiză (multiparametrică) pentru investigarea celulelor şi pentru detecţia rapidă (fără separare prealabilă) a unor biomolecule.
Autori: Cristina Polonschii, Szilveszter Gáspár
 
4. Premiul „Emanoil Teodorescu“
Suită de 13 articole (2019-2021) în domeniul spectrometriei de masă cu aplicaţii în proteomică: dezvoltarea metodelor avansate de studiu al proteinelor în diferite matrici biologice şi de analiză bioinformatică şi statistică a rezultatelor obţinute, cu numeroase aplicații în domeniul cercetării biomedicale şi biomaterialelor 
Autor: Cristian (V.A.) Munteanu
 
 
VII. ȘTIINȚE GEONOMICE
 
1. Premiul „Grigore Cobălcescu“
Lucrarea: Transcarpathian Petroleum Province in Romania
Autor: Bogdan M. Popescu
 
2. Premiul „Ludovic Mrazec“
Lucrarea: Low-Angle Shear Within the Exposed Mânzăleşti Diapir, Romania: Salt Decapitation in the Eastern Carpathians Fold-and-Thrust Belt
Autori: Dan-Mircea Tămaş, Alexandra Tămaş, Jessica Barabasch (Germania), Mark G. Rowan (SUA), Zsolt Schleder (Austria), Csaba Krézsek (România),  Janos L. Urai             (Germania)
 
3. Premiul „Gheorghe Munteanu-Murgoci“
Lucrarea: Using morphometrics to distinguish between debris flow, debris flood and flood (Southern Carpathians, Romania)
Autor: Gheorghe-Viorel Ilinca
 
4. Premiul „Ștefan Hepites“ – Nu se acordă
 
5. Premiul „Simion Mehedinți“
a) Lucrarea: Permafrostul din Carpaţii Românești. Studiu de Geomorfologie
Autor: Răzvan-Andrei Popescu
 
b) Lucrarea: Grup de articole apărute în anul 2021, cu tematica principală pe probleme actuale de geopolitică şi dezvoltare urbană şi regională
Autor: Dănuţ-Radu Săgeată
 
 
VIII. ȘTIINȚE TEHNICE
 
1. Premiul „Aurel Vlaicu“ – Nu se acordă
 
2. Premiul „Traian Vuia“
Lucrarea: Life-Cycle Management of Machines and Mechanisms
Autori: Jörg Niemann (Germania), Adrian Pîslă (România)
 
3. Premiul „Henri Coandă“
Grupul de 5 lucrări:  Metode și modele avansate în tehnici de analiză și caracterizare a materialelor cu diferite aplicații tehnologice
Autoare: Nicoleta Nedelcu
 
4. Premiul „Constantin Budeanu“ – Nu se acordă
 
5. Premiul „Anghel Saligny“
Grupul de 2 lucrări: Studii teoretice și experimentale privind comportarea seismică a pereților beton armat și hibrizi/compoziți oțel beton / “The seismic behavior of reinforced concrete and hybrid/composite shear walls – Theoretical and experimental approaches”
Autori: Daniel Dan, Valeriu-Augustin Stoian
 
6. Premiul „Petre Sergescu“ (Istoria științelor și tehnicii) – Nu se acordă
 
 
IX. ȘTIINȚE AGRICOLE ȘI SILVICE
 
1. Premiul „Ion Ionescu de la Brad“ – agricultură, economie, botanică
Lucrarea: Pajiştile României - Resurse, strategii de îmbunătățire şi valorificare
Autori: Vasile Mocanu, Neculai Dragomir*, Vasile-Adrian Blaj, Tudor-Adrian Ene, Monica-Alexandrina Tod, Victoria Mocanu
 
2. Premiul „Traian Săvulescu“ – biologie, fitopatologie, biotehnologie, știința alimentului
Lucrarea: Heat stress in Broilers Chickens and the Effect of Dietary Polyphenols, with Special Reference to Willow (Salix spp.) Bark Supplements – A Review
Autori: Mihaela Sărăcilă, Tatiana-Dumitra Panaite, Camelia-Puia Papuc, Rodica-Diana Criste
 
3. Premiul „Marin Drăcea“ – agricultură, știința solului, îmbunătățiri funciare, horticultură, zootehnie
Lucrarea: Using historical spy satellite photographs and recent remote sensing data to identify high-consevation-value forests
Autori: Cătălina-Mihaela Munteanu, Cornelius Senf (Germania), Mihai-Daniel Niţă, Francesco Maria Sabatini (Germania), Julian Oeser (Germania), Rupert Seidl (Germania), Tobias Kuemmerle (Germania)
 
4. Premiul „Gheorghe Ionescu-Șișești“ – agricultură, știința solului, îmbunătățiri funciare, horticultură, zootehnie
Lucrarea: Implicaţii ale activităţii râmelor (Oligochaeta: Lumbricidae) în unele ecosisteme antropice
Autori: Mădălina-Maria Borca
 
 
X. ȘTIINȚE MEDICALE
 
1. Premiul „Iuliu Hațieganu“  – Nu se acordă
 
2. Premiul „Daniel Danielopolu“  – Nu se acordă
 
3. Premiul „Gheorghe Marinescu“ – Nu se acordă
 
4. Premiul „Victor Babeș“
Lucrarea: Personalităţi şi contribuţii româneşti în medicina internaţională
Autori:  Radu Iftimovici , Dana Baran
 
5. Premiul „Constantin I. Parhon“ – Nu se acordă
 
6. Premiul „Ștefan S. Nicolau“  – Nu se acordă
 
 
XI. ȘTIINȚE ECONOMICE, JURIDICE ȘI SOCIOLOGIE
 
Științe economice
1. Premiul „Petre S. Aurelian“
Lucrarea: Managementul strategic al cercetării știinţifice
Autoare: Meda Gâlea
               
2. Premiul „Virgil Madgearu“
Lucrarea: Mecanisme şi instrumente de stimulare a exporturilor
Autor: Adrian-Ştefan Constantinescu
 
 
3. Premiul „Victor Slăvescu“
Lucrarea: Destinul Tezaurului României – Argumente din arhivele ruse
Autor: Ilie Schipor
 
4. Premiul „Nicolas Georgescu Roegen“
Grup de studii consacrate politicilor monetare şi fiscale (Monetary Neutrality with Sticky Prices and Free Entry; Fiscal Policy in Europe: Controversies over Rules, Mutual Insurance and Centralization; Optimal Monetary' Policy and Liquidity with Heterogeneous Households)
Autori: Florin-Ovidiu Bîlbîie, Tommaso Monacelli (Italia), Roberto Perotti (Italia), Xavier Ragot (Franţa)
 
Sociologie
5. Premiul „Dimitrie Gusti“
a) Lucrarea: Realităţi sociale şi politici publice în România.
Autoare: Maria-Cristina Otovescu
 
b) Lucrarea: Mihail Manoilescu şi doctrina corporatistă.
Autor: Cristinel Pantelimon
               
6. Premiul „Henri H. Stahl“
Lucrarea: Criminalitatea violentă. Semnificaţii şi implicaţii sociale
Autoare: Simona-Ionela Mihaiu
 
Științe Juridice
7. Premiul „Nicolae Titulescu“ – Nu se acordă
 
8. Premiul „Simion Bărnuțiu“ – Nu se acordă
 
9. Premiul „Andrei Rădulescu“ – Nu se acordă
 
 
XII. FILOSOFIE, TEOLOGIE, PSIHOLOGIE ȘI PEDAGOGIE
 
1. Premiul „Constantin Rădulescu-Motru“
Lucrarea: Dicţionar de pedagogie
Autoare: Muşata-Dacia Bocoş-Binţinţan (coordonator), Ramona Răduţ-Taciu, Cornelia-Afrodita Stan 
 
2. Premiul „Mircea Florian“ – Nu se acordă
 
3. Premiul „Ion Petrovici“
Lucrarea: Elogiul frontierelor. Mic tratat de libertate
Autor: Andrei Vieru
 
4. Premiul „Vasile Conta“
Lucrarea: Fermenţii basmului românesc
Autor: Viorel Mirea
 
5. Premiul „Dumitru Stăniloaie“
a) Lucrarea: De l’homme extérieur à l’homme intérieur. L’anthropologie spirituelle de saint Jean Cassien
Autor: Florin-Ciprian Petre
 
b) Lucrarea: Frumuseţea Liturgică Ortodoxă - Icoană a frumuseţii cereşti. Istoria, arta confecţionării şi semnificaţiile teologico-simbolice ale obiectelor de cult
Autor: Arhim. Dionisie Dumitru I. Constantin
 
 
XIII. ARTE, ARHITECTURĂ ȘI AUDIOVIZUAL
 
Creație muzicală
1. Premiul „George Enescu“
Lucrarea: 21.12.2012 pentru clarinet și cvartet de coarde
Compozitor: Cristian-Antoniu Bence-Muk
 
Muzicologie
2. Premiul „Ciprian Porumbescu“
Lucrarea: Catalogul manuscriselor de tradiție bizantină din sec. al XVIII-lea. Fondul grecesc din Biblioteca Academiei Române (vol. IV)
Autoare: Ozana-Irina Alexandrescu
 
Istoria artei
3. Premiul „George Oprescu“
Lucrarea: Les ébénistes de la Couronne sous le règne de Louis XIV
Autor: Călin-Gelu Demetrescu
 
Artă plastică
4. Premiul „Ion Andreescu“
Expoziţiile: Martor tăcut (Sala Rondă, Cercul Militar Naţional), Periplu și Reflecție (Galeria Căminul Artei), Uneori caii sunt verzi (Galeria artelor, Cercul Militar Național)
Artist plastic: Luminița Gliga              
 
Etnografie și folclor
5. Premiul „Simion Florea Marian“
a) Lucrarea: Ochiul dracului și al lui Dumnezeu (mentalități economice tradiționale)
Autor: Marin Marian-Bălașa
 
b) Lucrarea: Mitologie română (vol. I-III)
Autoare: Antoaneta-Liliana Olteanu
 
Creație arhitectonică
6. Premiul „Duiliu Marcu“
Lucrarea: Din spatele cinematografului spre Sala Frescelor
Autor: Arh. Marian Moiceanu
 
Artele spectacolului
7. Premiul „Aristizza Romanescu“
Rolul Floarea Plătici în filmul Luca (regia: Horațiu Mălăele)
Actriță: Rodica Mandache
 
XIV. ȘTIINȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI
 
1. Premiul „Grigore Moisil“ – în colaborare cu Secţia de ştiinţe matematice (vezi III. Științe matematice)
Grupul de 7 lucrări privind Metode matematice în controlul avansat al sistemelor complexe
Autor principal: Dumitru Băleanu             
 
2. Premiul „Mihai Drăgănescu“
a) Grupul de 5 lucrări: Etica algoritmilor de Machine Learning (ML)
Autor principal: Mike Horia Mihail Teodorescu          
                       
b) Grupul de 16  lucrări: Inteligenţă Artificială pentru Educație
Autor principal: Mihai Dascălu
 
3. Premiul „Tudor Tănăsescu“
Grupul de 3 lucrări: Modele şi regulatoare prin transformarea modelelor bazate pe produs tensorial
Autor principal: Elena-Lorena Hedrea
 
4. Premiul „Gheorghe Cartianu“
a) Grupul de 4 publicații şi platforma informatică RELATE pe subiectul: Tehnologia şi aplicațiile prelucrării limbajului natural.
Autori principali: Vasile-Florian Păiş, Radu Ion
 
b) Grupul de 3 lucrări: Noi rezultate în Quantum Computing.
 Autori: George-Pantelimon Popescu, Andrei Tănăsescu
 
____________
* A mai primit un Premiu al Academiei Române
** Este membru al Academiei Române
 
 
Diploma „Meritul Academic“
- „Romanian Journal of Information Science and Technology“, pentru poziția fruntașă în evaluarea internațională Clarivate 
- Institutul de Chimie Fizică „Ilie Murgulescu“, cu prilejul împlinirii a 60 de ani de la înființare
- Dr. Valentina Eşanu, cercetător științific la Institutul de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei
 
 
Diploma „Distincția Culturală“
- Prof.univ.dr. Valentina Vasile, director al Institutului de Economie Națională
- Alexandru Ion Herlea, președintele Asociaţiei La Maison Roumaine, Paris
- Alexandru-Dan Bartoc, președintele Fundaţiei Culturale „Bartoc“
- Editura Academiei Române
- Institutul de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu“
- Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan-Al. Rosetti“
- Dr. Eugen Nicolae, directorul Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan“
- Dr. Gheorghe Mănucu-Adameşteanu, fost muzeograf la Muzeul Municipiului București
- Ilarie Gh. Opriş, directorul Asociației Culturale „Sfântul Gheorghe“; Editura „Cronica Mureşeană“
   Sângeorgiu de Mureş
- Ordinul Militar de România
Taguri

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Alte știri din sectiunea Cultură-Educație

Ultima oră

Titlurile zilei