Un nou raport privind performanțele din domeniul cercetării și inovării europene

de Ion TIȚA-CĂLIN Miercuri, 06 Iulie 2022 105
Comisia Europeană a publicat ediția din 2022 a Raportului privind performanțele din domeniul științei, al cercetării și al inovării. Documentul analizează performanța UE în materie de inovare în context global și oferă informații cu privire la modul în care politicile din domeniul cercetării și inovării pot contribui la construirea unei Europe favorabile incluziunii, durabile, competitive și reziliente. Totodată evidențiază modul în care pandemia de coronavirus și invadarea Ucrainei de către Rusia au determinat Europa să își consolideze gradul de pregătire pentru a reacționa rapid și în mod adecvat la provocări noi și neașteptate.

Raportul prezintă cinci moduri în care știința poate contribui la construirea unei Europe durabile, competitive și reziliente, și anume prin intermediul unor politici care:

- să contribuie la realizarea unor economii verzi și digitale, pentru societăți prospere, care nu lasă pe nimeni în urmă;

- să ne pregătească pentru schimbările iminente și pentru cele neașteptate, cu economii sigure, lanțuri de aprovizionare diversificate și cunoștințe care să contribuie la abordarea provocărilor viitoare;

- să investească mai mult în oameni, întreprinderi și instituții pentru a găsi soluții;

- să conecteze persoanele și organizațiile pentru a accesa și a face schimb de competențe și cunoștințe și pentru a reduce decalajele dintre regiuni și țări, în scopul consolidării sistemului de inovare;

- să asigure condițiile-cadru instituționale și financiare adecvate, elaborate în comun cu cetățenii pentru a se axa pe domeniile prioritare.

Raportul din acest an arată că, în peisajul mondial, Uniunea rămâne un actor puternic în ceea ce privește producția științifică și tehnologică.

Raportul susține că, pentru a îmbunătăți mediul de afaceri și capacitatea de inovare a UE, sunt necesare eforturi reînnoite pentru abordarea problemelor de lungă durată, precum deficiențele în ceea ce privește accesul la finanțare, cadrele de reglementare defavorabile inovării, decalajul persistent dintre întreprinderile cu performanțe înalte și cele rămase în urmă, precum și dificultatea de a atrage și de a păstra talente. Aceste probleme vor fi abordate în viitoarea comunicare privind o nouă agendă europeană pentru inovare.

Evenimentul de lansare virtuală raportului va avea loc pe 12 iulie 2022. Cu această ocazie, vor fi prezentate principalele constatări ale raportului și va avea loc o dezbatere cu vorbitori de nivel înalt pe tema tendințelor actuale din domeniul cercetării, al inovării și al politicilor conexe. Taguri

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Ultima oră

Titlurile zilei