Ședință ordinară la Medgidia. Ce proiecte vor vota consilierii locali

de Carmen MOCANU Marţi, 28 Noiembrie 2023 745
Consilierii locali din Medgidia se reunesc în ședință ordinară, mâine, 29 noiembrie, de la ora 16.30. Pe ordinea de zi se află următoarele PROIECTE DE HOTĂRÂRI:

1. Proiect de hotărâre nr. 208/16.11.2023 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 74/2023 privind indexarea și stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru anul 2024, aplicabile la nivelul Municipiului Medgidia.
2. Proiect de hotărâre nr. 209/16.11.2023 privind prelungirea valabilității Planului urbanistic general al municipiului Medgidia și a Regulamentului local de urbanism aferent.
3. Proiect de hotărâre nr. 210/16.11.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 125 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111234 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111234, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Siretului, nr. 24Bis, jud. Constanța.
4. Proiect de hotărâre nr. 211/16.11.2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a unor imobile situate pe teritoriul U.A.T. Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 12230/09.11.2023.
5. Proiect de hotărâre nr. 212/16.11.2023 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Medgidia a imobilului – teren în suprafață indiviză de 198 mp, situat în intravilanul municipiului Medgidia, județul Constanța, conform Anexei la procesul-verbal al comisiei de inventariere nr. 12257/10.11.2023.
6. Proiect de hotărâre nr. 213/16.11.2023 privind aprobarea dezmembrării imobilului – teren intravilan în suprafață de 2294 mp, situat în mun. Medgidia, localitatea Remus Opreanu, str. Patriei, nr. 2A, jud. Constanța, având număr cadastral 111114 și înscris în Cartea funciară nr. 111114 a localității Medgidia.
7. Proiect de hotărâre nr. 214/16.11.2023 domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață indiviză de 100 mp, situat în municipiul Medgidia, str. Poporului, nr. 1E bis, jud. Constanța, identificat cu numărul cadastral 105294și înscris în Cartea Funciară nr. 105294, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.
8. Proiect de hotărâre nr. 215/16.11.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 1655 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111197 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111197, situat în intravilanul mun. Medgidia, localitatea Remus Opreanu, str. Depozitului, nr. 11A Bis, jud. Constanța.
9. Proiect de hotărâre nr. 216/17.11.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 372 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111220 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111220, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Poporului, nr. 2 J Bis, jud. Constanța.
10. Proiect de hotărâre nr. 217/17.11.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 438 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111205 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111205, situat în intravilanul mun. Medgidia, localitatea Remus Opreanu, str. Patriei, nr. 1 Bis, jud. Constanța.
11. Proiect de hotărâre nr. 218/17.11.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului compus din teren în suprafață de 3130 mp și construcția C1 în suprafață construită la sol de 730 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111230 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111230, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Poporului, nr. 2 Bis 3, jud. Constanța.
12. Proiect de hotărâre nr. 219/17.11.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 3213 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111235 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111235, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Ion Corvin, nr. 2A, jud. Constanța.
13. Proiect de hotărâre nr. 220/17.11.2023 privind aprobarea repartizării unei unități locative aflată în administrarea D.G.D.P.P.
14. Proiect de hotărâre nr. 221/17.11.2023 pentru aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren în suprafață de 508 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, identificat cu număr cadastral 111229 și înscris în Cartea Funciară Nr. 111229, situat în intravilanul mun. Medgidia, str. Poporului, nr. 2 Bis 2, jud. Constanța.
15. Proiect de hotărâre nr. 222/17.11.2023 privind aprobarea repartizării unor unități locative situate în blocuri ANL din municipiul Medgidia, județul Constanța.
16. Proiect de hotărâre nr. 223/17.11.2023 privind inițierea procedurii de vânzare a imobilului teren intravilan aflat în domeniul privat al municipiului Medgidia, în suprafață indiviză de 153 mp, situat în municipiul Medgidia, str. Dimitrie Cantemir, nr. 1A, jud. Constanța, identificat cu numărul cadastral 111010 și înscris în Cartea Funciară nr. 111010, în condițiile art. 364 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare
Taguri

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Alte știri din sectiunea Politică-Administrație

Ultima oră

Titlurile zilei