Poșta redacției

1002
Reglementări

Speranța Nador, din Constanța: Clauzele contractului individual de muncă nu pot conține prevederi contrare sau drepturi sub nivelul minim stabilit prin acte normative ori prin contracte colective de muncă. Dacă nu găsiți înțelegere la nivelul firmei, puteți depune o sesizare la ITM.

Intermediere

Mariana Lascu, din Constanța: Cu aprobarea adunării generale a asociației de proprietari, asociația poate presta servicii de intermediere, conform statutului și legilor în vigoare, Pe baza unui contract între furnizorii de servicii și asociația de proprietari.

Cât privește intermedierea de servicii între furnizori și proprietarii consumatori, în special cu privire la serviciile publice de utilități, aceasta se face pe baza unor contracte de prestări de servicii sau de furnizare cu caracter individual. Pentru contractele de furnizare cu caracter individual, drepturile și obligațiile cu privire la serviciul furnizat aparțin, pe de o parte, furnizorului și de cealaltă parte, proprietarului. De asemenea, pentru recuperarea debitelor cu privire la serviciile publice de utilități, furnizorul serviciului va acționa împotriva proprietarilor restanțieri.

Concret, serviciul de intermediere din partea asociației de proprietari consta în: repartizarea facturilor către proprietari prin lista de plată lunară, încasarea și plata sumelor reprezentând contravaloarea consumului facturat, precum și înștiințarea furnizorului cu privire la debitori.

Drepturi

Loredana, din Constanța: Cei care deja primesc pensie de urmaș pot cumula această pensie cu veniturile realizate dintr-o activitate profesională, cu condiția ca veniturile brute lunare realizate astfel să nu depășească 25% din salariul mediu brut lunar folosit la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul în curs.

Masa succesorală

Tanța Horia, din Constanța: Pentru a vă putea vinde partea din moștenire, ar trebui să ieșiți din indiviziune, apoi să faceți cadastru și intabulare. 

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole din aceeași secțiune

Pagina a fost generata in 3.228 secunde