Colegiul Național Pedagogic "Constantin Brătescu" - 125 de ani de tradiție și învățământ de calitate

2141
Colegiul Național Pedagogic
Colegiul Național Pedagogic "Constantin Brătescu" sărbătorește, anul acesta, nici mai mult, nici mai puțin, decât 125 de ani de la înființare. În tot acest timp, instituția de învățământ a pregătit mii de elevi, cu rezultate deosebite la învățătură și a adus un plus de valoare învățământului nu doar dobrogean, ci și național.

În îndelungata sa existență, instituția a format numeroase cadre didactice, obiectiv central urmărit atent de dascălii săi, încă de la începuturi, când Take Ionescu, ministrul Cultelor și al Instrucțiunii Publice din acea perioadă, a semnat ordinul de înființare.

Ulterior, la data de 1 noiembrie 1893, Ion Bănescu a fost numit directorul școlii. Apoi, unul dintre momentele de referință care trebuie amintit este cel din septembrie 1895, prilejuit de inaugurarea podului de la Cernavodă. La acel moment, Școala Normală a fost vizitată, cu această ocazie, de însuși regele Carol I. Un an mai târziu, în 1896, profesorii Școlii Normale vor forma corpul didactic al gimnaziului "Mircea cel Bătrân".

O altă validare a învățământului dobrogean este făcută cu ocazia aniversării a 40 de ani de la înființarea Liceului "Mircea cel Bătrân". Atunci, dr. Constantin Angelescu, ministrul Instrucțiunii Publice, aprecia pozitiv învățământul pedagogic, subliniind rolul acestuia în formarea cadrelor didactice. De atunci și până în prezent, demersul pe care l-au parcurs cadrele didactice și elevii a fost unul ascendent, înscriind instituția în galeria școlilor de renume ale învățământului românesc și nu numai.

Directorul colegiului constănțean, prof. Anamaria Ciobotaru, spune că un moment deosebit de important, care reflectă modul în care această instituție și-a câștigat un rol binemeritat, este anul 1993, la aniversarea a o sută de ani, când instituția a primit titlul onorific de Colegiul Național Pedagogic "Constantin Brătescu". De o importanță majoră este faptul că, timp de două decenii, începând cu anul 1979, instituția a fost Centru de perfecționare a educatoarelor și învățătorilor din județele Constanța și Tulcea. Mai mult decât atât, colegiul a primit titlul de "Școală Europeană" de cinci ori consecutiv, fiind singura unitate școlară din Dobrogea care a reușit această performanță.

Din anul 2013, ca semn de recunoaștere și încredere, Ministerul Educației Naționale a decis chiar organizarea a două evenimente foarte importante aici, Olimpiada Internațională de Lectură și Consfătuirea anuală a Directorilor de Licee și Colegii Pedagogice. Desigur acestea nu sunt singurele evenimente naționale și internaționale derulate în instituție.

Proiecte de mare anvergură

De-a lungul timpului, au fost onorați de vizita a patru miniștri ai Educației, aceste vizite având loc în contextul unor evenimente deosebite organizate de colegiu: conferințe internaționale, dezbateri, mese rotunde etc. Din anul 2000, cadrele didactice și elevii colegiului au derulat numeroase proiecte naționale și internaționale de mare anvergură care s-au constituit în experiențe fundamentale pentru participanți.

"Astfel, nota de inedit a unei instituții poate fi perceputã în momentul în care participanții la actul educațional se distanțeazã de interiorul unei situații și o interpretează prin grila de concepte oferite de alte sisteme educaționale. Dintre aceste experiențe definitorii pentru cadrele didactice și elevii colegiului, enumerăm: derularea simultan a cinci proiecte «Comenius», în parteneriat cu școli din Suedia, Anglia, Italia, Grecia și Franța, proiectul Comenius «Beyond Words», proiectul Leonardo da Vinci «Profesori pentru o educație europeană», proiectele Erasmus +, școli de vară, în colaborare cu universități și instituții educaționale de prestigiu etc. La toate aceste proiecte și școli de vară au participat, anual, cadre didactice și elevi ai colegiului, beneficiind de stagii de formare la cel mai înalt nivel", a declarat prof. Anamaria Ciobotaru.

În prezent, sunt în derulare trei proiecte "Erasmus+", fiecare dintre acestea implicând un număr mare de instituții din Europa ca parteneri. Unul dintre aceste proiecte, "Language Against Dropout", are ca partener Universitatea "Heidelberg" din Germania, colegiul constănțean fiind model de bună practică, pe modulul Școală-Comunitate, pentru partenerii din proiect.

Performanța înseamnă perfecționare continuă

Drumul spre performanța reală înseamnă autoperfecționare și perfecționare continuă. De aceea, atât cadrele didactice ale colegiului, cât și elevii acestuia au înțeles că schimbarea începe cu ei.

"Nu poți obține rezultate bune și foarte bune, nu se poate vorbi de calitate dacă nu ești dispus să înțelegi că învățarea este continuă, temeinică, de durată. Apoi, în contextul unei problematici complexe a lumii contemporane, transgresarea granițelor înguste ale disciplinei predate devine o necesitate. De aceea, calitatea nu se reflectă numai în intrările și ieșirile din sistem, în rezultatele foarte bune pe care le obținem an de an cu elevii noștri la competițiile școlare, ci și în modul cum reușim să formăm acele competențe transversale elevilor, să-i pregătim pentru viață", a completat directorul. Tocmai de aceea, succesul rezidă, astfel, și în modul în care au, mereu, un feed-back real al reușitei absolvenților după terminarea studiilor.

v v v

Și pentru că am ajuns în mai, luna în care se sărbătoresc cei 125 de ani de tradiție de școală românească de calitate, instituția a pregătit un program foarte interesant, care se va derula în săptămâna 21 - 25 mai. Astfel, dintre activitățile propuse, enumerăm: editarea Anuarului Colegiului "125 de ani de tradiție", editarea numărului aniversar al revistei colegiului, "Ecouri" (revistă pentru elevi și cadre didactice), editarea unui album ilustrat - Colegiul Național Pedagogic "Constantin Brătescu" - 125 de ani de tradiție. În același timp, vor avea loc numeroase lansări de carte ale unor oameni de valoare ai Constanței și învățământului dobrogean, organizare de concursuri inter și transdisciplinare pentru elevi, organizarea Conferinței Naționale - Restructurarea planurilor-cadru pentru liceele pedagogice, cu participarea directorilor de colegii/ licee pedagogice din țară și a reprezentanților Ministerului Educației.

Marți, 22 mai, începând cu ora 10.00, în sala "Sergiu Celibidache" a Colegiului Național de Arte "Regina Maria", va avea loc spectacolul aniversar oferit de elevii colegiului și de ansamblurile de minorități din județul nostru. Personalități importante ale vieții culturale și educaționale românești vor rosti alocuțiuni în contextul acestui eveniment. Precizăm că activitățile din perioada 21-25 mai se vor derula sub egida Proiectului Național "România Educată", inițiat de președintele României, menit să susțină reașezarea societății pe valori, dezvoltarea unei culturi a succesului, bazată pe performanță, muncă, talent, onestitate și integritate.

Pagina a fost generata in 0.9506 secunde