O nouă experiență europeană, și în 2024, pentru elevi şi profesori ai Liceului ”Gh. Duca”

453

Articole de la același autor

Anul școlar 2023-2024 reprezintă cel de-al treilea an al acreditării  Erasmus+ VET în domeniul Educației și Formării Profesionale 2021-2027 pentru Liceul Tehnologic „Gheorghe Duca” din Constanța. În această unitate constănțeană se derulează până pe 31 august 2024 proiectul cu titlul „Experiență europeană pentru elevi şi profesori”, având ca parteneri organizații de primire din  Cipru și Portugalia.

Prima mobilitate din cadrul acestui grant, a cărui valoare este de 54.580 euro, a avut loc anul trecut, iar în 2024, fluxul I va avea loc în Cipru, în luna martie, cu clasa a X-a, iar fluxul II, în Portugalia, este programat pentru luna aprilie, cu clasa a XI-a. Tot în luna aprilie, patru profesori vor participa la cursuri în Spania.

Obiectivul proiectului îl constituie facilitarea accesului pe piața muncii europene a 19 elevi din clasele a X-a, calificarea Tehnician operator tehnică de calcul și a XI-a, calificarea profesională Tehnician mecatronist prin dobândirea de competențe specifice domeniului de pregătire prin organizarea de stagii de practică la agenții economici. De asemenea, dezvoltarea competențelor metodice, de specialitate şi digitale a patru cadre didactice prin participarea la stagii de formare şi perfecționare in companii europene.

Rezultate așteptate în urma implementării  proiectului:

•   Îmbunătățirea formării profesionale la standarde înalte de calitate și profesionalism pentru o mai ușoara mobilitate și inserție pe piața forței de muncă locale și europene a absolvenților, prin transferul de bune practici ce pot fi dobândite în organizații europene.

•   Cadrele didactice dobândesc cunoștințe noi în domeniul lor de pregătire profesională, dar și competențe digitale atât de necesare în realizarea unui proces instructiv-educativ de calitate,  atractiv şi inovativ.

•   Comunicarea într-o limbă străină reprezintă una din competențele esențiale necesare integrării cu succes pe piața muncii europene. Astfel, elevii au posibilitatea învățării limbii engleze nu numai de uz general, dar și a unor termeni de specialitate, lucru ce le va fi de real ajutor în momentul integrării pe piața muncii.

•   Rezultatele imediate se materializează în atitudinea pozitivă pe care elevii din medii defavorizate implicați o afișează față de colectivul de elevi, față de cadre didactice, față de școala în general, și nu în ultimul rând față de ei înșiși și mediul social din care provin. Pe termen mediu și lung, se așteaptă o scădere semnificativă a abandonului școlar, o situație școlară îmbunătățită și accesul ca absolvenți calificați pe piața muncii.

•   Creşterea nivelului de  implicare al elevilor in acțiuni de mediatizare a protecției mediului şi sustenabilităţii la nivelul școlii în care să prezinte experiența pe care au avut-o din acest punct de vedere pe parcursul mobilității.

Documentele obținute la finalul stagiului de formare sunt: Certificatul Europass Mobility pentru elevi şi cadre didactice, transferul și recunoașterea rezultatelor învățării elevilor prin ECVET- Sistemul european de credite pentru educație și formare profesională, dar și certificatele de participare eliberate de organizația de primire pentru elevi şi cadre didactice;

„Aceste direcții de acțiune au fost incluse în Planul de Acțiune al Școlii ca ținte de realizat în vederea obținerii creșterii calității actului educațional, îmbunătățirea performanțelor profesionale în concordanță cu piața muncii aflată în continuă dezvoltare”, a declarat coordonatorul proiectului, prof. dr. ing. Elena Gogu, directorul Liceului „Gh. Duca”.

 

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.5733 secunde