Peste 1.000 de profesori constănțeni își încearcă norocul la titularizare

611
Peste 1.000 de profesori constănțeni își încearcă norocul la titularizare - fondprobascrisatitularizare-1657633343.jpg
La nivelul județului Constanța, pentru susținerea probei scrise din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2022, care are loc astăzi, 13 iulie, participă 1.030 de candidați.

Proba începe la ora 9.00, în trei centre de concurs din municipiul Constanța, și anume Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Colegiul Național „Mihai Eminescu” și Colegiul Comercial „Carol I”.

Candidații au la dispoziție patru ore pentru redactarea lucrărilor, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în situațiile speciale, însă la nivelul județului Constanța nu s-au înregistrat solicitări de acest tip.


Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru disciplinele de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate după susținerea probei scrise, pe site-ul www.subiecte.edu.ro (ora 16:00).


Primele rezultate vor fi afișate în data de 19 iulie, la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța și pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestațiile se depun la ISJ Constanța sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 19 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 20 iulie, până la ora 12:00. Contestațiile pot fi transmise si prin e-mail, după afișarea rezultatelor, până în data de 20 iulie, ora 12:00. Rezultatele finale se afișează, atât la inspectoratul școlar, cât și pe site, în data de 27 iulie 2022.


Pentru a obține statutul de titular, un candidat trebuie să obțină minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât şi la inspecția specială la clasă şi să fie repartizat pe un post didactic vacant publicat pentru angajarea pe perioadă nedeterminată. Nota la proba scrisă are o pondere de 75% din media de repartizare, iar nota la inspecția specială la clasă sau la proba practică are o pondere de 25% din media de repartizare.


Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 29 iulie – 1 august.


Lista pentru viitorul an școlar cuprindea în județul Constanța, la începutul lunii februarie 2022, 2.457 de posturi, după cum urmează: 236 de posturi cu viabilitate de 4 ani; 718 posturi complete și 1.503 incomplete. Conform informării oferite de ISJ Constanța, la ora actuală sunt disponibile 228 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (163 în mediul urban şi 65 în mediul rural). Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/specializări: învățământ preșcolar (253 candidați înscriși), învățământ primar (128 candidați înscriși), educație fizică și sport (111 candidați înscriși) și limbi moderne (104 candidați înscriși).


Ministerul Educației și-a exprimat îngrijorarea vizavi de faptul că există un număr redus de posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată care vizează disciplinele la care se susțin probe scrise în cadrul examenelor naționale (Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a și bacalaureat). Ponderea acestor posturi reprezintă sub 10% din cele 5.163 de posturi pe care consiliile de administrație ale școlilor le-au publicat pentru titularizare/angajare pe perioadă nedeterminată.Pagina a fost generata in 0.3307 secunde