Promisiuni politice înaintea alegerilor

Concurs Proiect de lege pentru salarizarea personalului din învățământ

595
Proiect de lege pentru salarizarea personalului din învățământ - news2011031401024808653026959-1352320046.jpg
Ministerul Educației va elabora, până la 31 martie 2013, un proiect de lege pentru salarizarea personalului din învățământ, se arată în Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar care a fost semnat de instituție cu federațiile sindicale din domeniu. 


Astfel, potrivit documentului, MECTS se obligă ca, împreună cu federațiile sindicale semnatare ale contractului, să elaboreze, până la 31 martie 2013, un proiect de lege pentru salarizarea personalului din învățământ, care "să țină seama de importanța socială a acestei categorii socio-profesionale".

Ministerul va face demersurile necesare pentru ca, în viitoarea lege a salarizării, să fie reglementate o serie de drepturi pentru personalul din învățământ. Este vorba despre acordarea unui salariu de bază mamei pentru nașterea fiecărui copil, a unei indemnizații de cel puțin trei salarii de bază pentru salariații care se pensionează și a unui ajutor financiar care reprezintă echivalentul în lei a 100 de euro, pentru personalul didactic calificat, în vederea achiziționării de cărți sau programe educaționale, manuale școlare, reviste de specialitate și auxiliare didactice.

Contractul mai prevede ca propunerea valorii coeficientului de multiplicare și a valorii sectoriale pentru salarizarea personalului din învățământ să fie negociată obligatoriu, la orice modificare a actului normativ în domeniul salarizării personalului din învățământ, de către Ministerul Educației împreună cu federațiile sindicale, înainte de aprobarea legii bugetului de stat.

în contract se mai stipulează că din veniturile proprii ale unităților de învățământ se pot stabili salarii diferențiate, reprezentând o creștere de până la 30% a salariilor de încadrare, fără ca aceste sume să constituie bază de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale.

MECTS și federațiile sindicale au mai convenit ca, la 5 Iunie, să sărbătorească Ziua Învățătorului, iar la 5 Octombrie - Ziua Mondială a Educației.

Contractul mai prevede acordarea, în condițiile legii, de compensații tranzitorii pentru sporurile și indemnizațiile avute în plată la data de 31 decembrie 2009 și care nu se mai regăsesc în actele normative privind salarizarea, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2010.

În document se mai arată că personalul din învățământ beneficiază de tichete cadou, în condițiile legii, valoarea și numărul acestora, precum și evenimentele pentru care se acordă urmând a fi stabilite prin contractele colective de muncă încheiate la nivelul unităților de învățământ sau al inspectoratelor școlare județene sau prin hotărârea comisiilor paritare. Totodată, personalul din învățământ beneficiază de tichete de creșă, în condițiile legii.

Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar a fost încheiat pe o durată de un an și poate fi prelungit.

Precedentul Contract Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Ramură Învățământ a fost semnat în noiembrie 2007, pentru perioada 2007-2008.Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole din aceeași secțiune

Pagina a fost generata in 1.7435 secunde