47% din populația activă a României lucrează în sectorul serviciilor

474
47% din populația activă a României lucrează în sectorul serviciilor - 47lasutadinpopulatie-1492692365.jpg
Potrivit Institutului Național de Statistică, rata de ocupare a populației în vârstă de muncă (15-64 ani) a fost de 61,6%, în anul 2016, în creștere față de anul anterior cu 0,2%. În cazul populației în vârstă de 20-64 ani, rata de ocupare a fost de 66,3%, sub ținta națională de 70% stabilită în contextul Strategiei Europa 2020.


În anul 2016, populația activă a României era de 8.979 mii persoane, din care 8.449 mii erau persoane ocupate și 530 mii erau șomeri. Pe medii de rezidență, rata de ocupare a fost mai mare în mediul urban (62,6%, față de 60,2% în mediul rural). Rata de ocupare a tinerilor (15-24 ani) a fost de 22,3%, iar cea a persoanelor vârstnice (55-64 ani) de 42,8%.


Nivelul cel mai ridicat al ratei de ocupare pentru persoanele în vârstă de muncă s-a înregistrat în rândul absolvenților învățământului superior (86,2%). Erau ocupate 65,2% dintre persoanele cu nivel mediu de educație și numai 41,0% dintre cele cu nivel scăzut de educație.


Salariații, în creștere față de anul precedent (+139 mii persoane), au deținut în continuare cea mai mare pondere (73,4%) în totalul populației ocupate. În anul 2016 lucrătorii pe cont propriu și lucrătorii familiali neremunerați reprezentau 25,6% din populația ocupată. Lucrătorii calificați în agricultură, silvicultură și pescuit reprezentau 19,4% din totalul populației ocupate. Ponderi însemnate în totalul populației ocupate dețineau și muncitorii calificați (16,6%), specialiștii în diverse domenii de activitate (15,2%) și lucrătorii în domeniul serviciilor (14,9%).


Din totalul persoanelor ocupate, 23,1% lucrau în sectorul agricol, 29,9% în industrie sau construcții și 47,0% în servicii. În activitățile neagricole erau ocupate 6.497 mii persoane, ponderi semnificative în rândul acestora fiind deținute de cele care își desfășurau activitatea în industria prelucrătoare (24,6%), comerț (18,1%) și construcții (10,4%).


Comparativ cu anul 2015, a scăzut numărul persoanelor care și-au desfășurat activitatea în agricultură, silvicultură și pescuit (-232 mii persoane), dar și al celor care au lucrat în învățământ (-9 mii persoane), administrație publică și apărare (- 8 mii persoane), industria extractivă, informații și comunicații și tranzacții imobiliare (toate în scădere cu 4 mii de persoane față de anul precedent). Cele mai semnificative creșteri față de anul precedent s-au înregistrat în industria prelucrătoare (+46 mii persoane), construcții (+42 mii persoane), comerț (+28 mii persoane) și hoteluri și restaurante (+19 mii persoane). Din totalul persoanelor ocupate în anul 2016, au lucrat cu program parțial 723 mii persoane (8,6%). Marea majoritate a persoanelor ocupate cu program parțial lucrau în sectorul agricol (82,8%).


În anul 2016, durata medie efectivă a săptămânii de lucru pentru activitatea principală a fost de 38,8 ore pe săptămână; 130 mii persoane au desfășurat și activități secundare, lucrând în medie 12,9 ore pe săptămână.


Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 2.0888 secunde