Adio cozi la Fisc! Agenții economici vor fi obligați să comunice cu ANAF prin mijloace electronice

2422
Fiscul se chinuie de șase ani să scape de cozile de la ghișee. Primul pas a fost făcut prin introducerea, de la 15 septembrie 2014, a serviciul on-line „Spațiul privat virtual”, care permite comunicarea la distanță între Agenția Națională de Administrare Fiscală și persoanele fizice. Cei ce se înscriu în acest serviciu on-line primesc documente sau informații de natură fiscală cu caracter personal sau public. Serviciul este disponibil 24 de ore din 24.

Fiscul le transmite automat celor înscriși în SPV deciziile de impunere și deciziile referitoare la obligațiile de plată accesorii, iar la cerere: situația obligațiilor fiscale de plată la anumită dată, nota obligațiilor de plată, situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori, certificatul de atestare fiscală, adeverință de venit. La rândul lui, contribuabilul poate comunica Fiscului declarațiile de venituri.

545.000 de contribuabili în Spațiul Privat Virtual

În acest moment, în România sunt 1,5 milioane de persoane juridice. Dintre acestea, doar 510.000 de contribuabili, respectiv 33%, au cont în Spațiul Privat Virtual. Urmează ca încă un milion de contribuabili să beneficieze de această infrastructură digitală. Din totalul de 662.000 de persoane fizice care desfășoară activități independente, doar 35.000, respectiv 5%, au cont în platforma Spațiul Privat Virtual.

Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de act normativ care prevede înrolarea în SPV a persoanelor juridice, asocierilor și a altor entități fără personalitate juridică, precum și a persoanelor fizice care desfășoară o profesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent. Înscrierea în Spațiul Privat Virtual rămâne opțională până la data la care prevederile cuprinse în actul normativ intră în vigoare. După acest termen cererile, înscrisurile sau orice alte documente depuse la organul fiscal central în format hârtie nu vor mai fi luate în considerare.

Astfel, Ministerul Finanțelor face un pas important pentru dezvoltarea digitalizării și eficientizarea comunicării dintre stat și contribuabili, urmând ca această schimbare să aducă o serie de beneficii pentru contribuabili, precum:

- evitarea interacțiunii fizice (ghișeu, poștă), comunicarea fiind realizată non-stop, prin intermediul SPV;

- eliminarea timpilor de așteptare, întrucât anumite documente, precum certificatele de atestare fiscală sau cazierul fiscal, se pot obține mult mai repede;

- posibilitatea depunerii mai multor tipuri de cereri on-line, precum și vizualizarea răspunsurilor direct din SPV;

- posibilitatea consultării situației fiscale la zi, respectiv posibilitatea de a solicita situația obligațiilor de plată sau a plăților efectuate;

- primirea de informații personalizate legate de obligativitatea depunerii anumitor declarații sau termenele aferente de depunere;

- acces la evidența completă a tuturor interacțiunilor contribuabilului cu ANAF, precum tipul declarațiilor depuse și data depunerii.

Recunoașterea bunei credințe a contribuabililor

Este important de subliniat că serviciile oferite contribuabililor prin intermediul platformei SPV vor fi extinse, astfel ca până la data când prevederile actului normativ vor intra în vigoare, contribuabilii vor benefica de declarații pre-completate, rapoarte care să se poată importa în programele de contabilitate, fișiere prelucrabile, precum și de posibilitatea de a efectua plăți prin platforma SPV.

Totodată, se creează cadrul legal, astfel încât comunicarea dintre ANAF și autoritățile publice, instituțiile publice și de interes public din administrația publică centrală și locală să se realizeze exclusiv prin PatrimVen, în baza unui protocol trimis de ANAF către fiecare autoritate publică, instituție publică sau de interes public.

De asemenea, proiectul modifică prevederile Codului de procedură fiscală în scopul recunoașterii bunei credințe a contribuabililor, în situația în care, din greșeală, aceștia plătesc obligațiile fiscale la un alt organ fiscal decât cel căruia i se cuveneau sumele pentru plata obligațiilor bugetare. Astfel, la cererea contribuabililor, viramentele efectuate eronat se vor corecta, cu păstrarea datei plății, iar în funcție de data plății se va păstra beneficiul acordat de legiuitor de plată a jumătate din minimul legal al amenzii.

Facilități

Pentru aplicarea unui tratament echitabil tuturor contribuabililor se propune:

- anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal central cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși inspecției fiscale sau verificării situației fiscale personale și pentru care s-a comunicat decizia de impunere în perioada cuprinsă între data de 15 mai 2020 (după data intrării în vigoare a OUG nr. 69/2020) și data de 28 martie 2021 (până la data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2021). Acordarea facilității se realizează cu respectarea condiției de plată integrală a obligației bugetare principale stabilite prin decizia de impunere, până la un anumit termen, și cu depunerea cererii de anulare până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv. În situația în care obligația bugetară principală stabilită prin decizia de impunere a fost achitată până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, contribuabilul are dreptul de a beneficia de facilitatea fiscală dacă depune cererea până la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv;

- anularea dobânzilor, penalităților și tuturor accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale administrate de organul fiscal cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, în cazul contribuabililor care au fost supuși verificării documentare după data de 15 mai 2020. Acordarea facilității se realizează cu respectarea condiției de plată integrală a obligației bugetare principale stabilite prin decizia de impunere până la anumite termene și cu depunerea cererii de anulare până cel târziu la data de 31 ianuarie 2022 inclusiv, respectiv în termen de 90 de zile de la comunicarea deciziei de impunere dacă termenul de 90 de zile se împlinește după 31 ianuarie 2022 inclusiv. În ambele situații reglementate, accesoriile stinse atât înainte, cât și după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se restituie potrivit Codului de procedură fiscală.Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 1.3975 secunde