Anunț al APIA, pentru sectorul de agricultură ecologică

169
Anunț al APIA, pentru sectorul de agricultură ecologică - agricultura-1381913527.jpg
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat astăzi că cererile de solicitare a ajutorului specific acordat pentru îmbunătățirea calității produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică se pot depune până la 29 noiembrie 2013, inclusiv. 

Pentru acest tip de ajutor specific, România beneficiază de fonduri europene de 4.098.000 euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

Potrivit HG nr. 759/2010 cu modificările și completările ulterioare, ajutorul specific se acordă pentru exploatațiile din producția vegetală și animalieră, care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică și care se află în perioada de trecere de la agricultura convențională la agricultura ecologică, numită conversie.

Beneficiarii ajutorului specific sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau familiale constituite conform OUG nr. 44/2008 sau persoane juridice, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- sunt înregistrați în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, în sistemul de agricultură ecologică, la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) prin direcțiile agricole de dezvoltare rurală județene;

- dețin un contract încheiat cu un organism de inspecție și certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de către MADR;

- dețin un document justificativ/certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care se menționează statutul exploatației în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafața, numărul de animale, numărul de familii de albine, emis de organismul de inspecție și certificare cu care a încheiat contractul;

- se mențin în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani;

- în cazul beneficiarilor din producția vegetală, suprafața agricolă în folosință trebuie să fie de cel puțin 0,30 ha, ocupată cu culturi anuale, culturi perene sau pășuni și fânețe permanente;

- să respecte normele de ecocondiționalitate care cuprind bunele condiții agricole și de mediu.

Ajutorul specific nu se acordă în cazul repetării anului de conversie/prelungirii perioadei de conversie.

Beneficiarii ajutorului specific pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploatație din producția vegetală, fie numai pentru una din speciile din producția animalieră sau numai pentru o exploatație din apicultură.

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.2029 secunde