Aveți obligația să depuneți formularul fiscal 204? Iată ce trebuie să știți!

305
Aveți obligația să depuneți formularul fiscal 204? Iată ce trebuie să știți! - fondavetiobligatiasadepunetiform-1645212302.jpg
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța aduce la cunoștința contribuabililor că în „Monitorul Oficial”, partea I nr. 104 din 2 februarie 2022, a fost publicat Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 90/2022 privind modificarea și completarea Ordinului nr. 470/2021 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 204 „Declarație anuală de venit pentru asocieri fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale".

Astfel, la categoria „Produse vegetale" din anexa privind calcularea venitului net anual impozabil din activități agricole, impuse pe bază de norme de venit, la nivelul asocierii fără personalitate juridică”, în formularul 204, se introduce un nou număr curent, numărul 16, care prevede un plafon neimpozabil de până la 2,0 ha inclusiv pentru categoria „plante furajere”.

Totodată au fost actualizate și instrucțiunile de completare a formularului.

AJFP Constanța reamintește faptul că formularul 204 se completează și se depune în cazul asocierilor fără personalitate juridică, constituite între persoane fizice care realizează venituri din:

a) activități independente (activități de producție, comerț, prestări servicii, profesii liberale) pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

b) drepturi de proprietate intelectuală, inclusiv din activități adiacente, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

c) activități agricole, pentru care venitul net se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate;

d) piscicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;

e) silvicultură, pentru care venitul net anual se determină în sistem real;

f) activități agricole, pentru care venitul anual se stabilește pe bază de norme de venit.

Termenul de depunere a declarației este următorul:

- până în ultima zi a lunii februarie a anului următor celui de raportare, în cazul veniturilor de la literele a – e de mai sus;

- până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, în cazul veniturilor prevăzute la litera f.

Declarația se depune direct la registratura organului fiscal sau prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, dar și prin mijloace electronice de transmitere la distanță (prin portalul e-guvernare.ro , Spațiul Privat Virtual). 


Formularul inteligent pdf se descarcă accesând linkul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/D204_XML_2021_020222.pdf.


Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.2867 secunde