CRIZĂ ÎN SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA? Iată cum va fi gestionată

155
1
CRIZĂ ÎN SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA? Iată cum va fi gestionată - cumvafigestionataocriza-1435821319.jpg
Guvernul a aprobat proiectul de Lege privind redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul financiar. 


El transpune în legislația națională prevederile Directivei 2014/59/UE. Cadrul legal de gestiune a crizelor din sectorul financiar-bancar ce va fi instituit prin acest proiect cuprinde prevederi care se referă la trei etape distincte, respectiv pregătirea, intervenția timpurie și rezoluția bancară. Pentru fiecare dintre aceste etape au fost preluate, conform dispozițiilor Directivei 2014/59/UE, condițiile declanșatoare, obiectivele și principiile care trebuie respectate, competențele autorităților implicate, instrumentele ce pot fi aplicate, precum și condițiile, limitele și modalitatea de implementare a acestora, mecanismele de finanțare a rezoluției, derogările de la aplicarea altor acte normative, mecanismele de siguranță, căile de atac accesibile persoanelor care se consideră prejudiciate prin actele autorităților desemnate să pună în aplicare dispozițiile actului normativ.


De menționat că Rezoluția presupune o intervenție a autorităților statului în condiții expres determinate, iar o acțiune de rezoluție este considerată de interes public. O acțiune de rezoluție poate fi dispusă:


- în momentul în care se stabilește că o instituție intră sau este susceptibilă de a intra într-o stare de dificultate majoră;

- când nu există nicio perspectivă rezonabilă ca printr-o măsură alternativă, de natură privată sau o măsură de supraveghere, să se prevină intrarea în dificultate a instituției într-un interval de timp rezonabil; 


- când acțiunea de rezoluție este necesară din perspectiva interesului public, sens în care autoritățile de rezoluție trebuie să fie abilitate prin lege să aplice, fără întârziere, instrumentele de rezoluție prevăzute. 


Prin proiectul legislativ se desemnează la nivel național autoritățile care vor exercita competențele de rezoluție, respectiv:


- Banca Națională a României pentru instituțiile de credit și entitățile din grupul acestora care fac obiectul supravegherii consolidate exercitate de această autoritate, în calitate de autoritate competentă cu supravegherea prudențială;

- Autoritatea de Supraveghere Financiară, pentru firmele de investiții și entitățile din grupul acestora care fac obiectul supravegherii consolidate exercitate de această autoritate, în calitate de autoritate competentă cu supravegherea prudențială.

De asemenea, prin proiectul legislativ este prevăzut rolul Ministerului Finanțelor Publice, în calitate de minister competent în procesul de redresare și rezoluție a instituțiilor supuse rezoluției, în special în situația în care masurile în cauză ar avea un impact fiscal direct sau un impact sistemic. 


La capitolul "principii generale ale rezoluției", proiectul de lege include prevederi potrivit cărora "acționarii instituției supuse rezoluției sunt primii care suportă pierderile", "creditorii instituției supuse rezoluției suportă pierderi ulterior acționarilor, în conformitate cu ordinea priorității creanțelor acestora din cadrul procedurii de insolvență, cu excepția cazului în care în prezenta lege se prevede în mod expres altfel". De asemenea, "persoanele fizice și juridice care au contribuit la ajungerea in stare de dificultate majoră a instituției supuse rezoluției sunt trase la răspundere potrivit legii civile sau penale", se mai arată în proiectul de lege.


În ceea ce privește finanțarea măsurilor de rezoluție în relație cu instituțiile de credit, proiectul legislativ prevede crearea fondului de rezoluție bancară pe modelul deja existent în legislația națională pentru fondul de restructurare bancară. 


Resursele fondului de rezoluție bancară trebuie să atingă, până la data de 31 decembrie 2024, la 1% din volumul depozitelor acoperite ale instituțiilor de credit autorizate de Banca Națională a României. Fondul de rezoluție bancară va fi administrat de către Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, iar utilizarea resurselor fondului de rezoluție se poate face numai în baza deciziei Băncii Naționale a României în calitate de autoritate de rezoluție.  


În mod similar, proiectul prevede constituirea unui fond de rezoluție pentru firmele de investiții, care va fi administrat de Autoritatea de Supraveghere Financiară.  Fondul de rezoluție va fi constituit prin contribuții plătite de firmele de investiții, iar utilizarea resurselor acestui fond de rezoluție se poate face numai în baza deciziei Autorității de Supraveghere Financiară, în calitate de autoritate de rezoluție și în situațiile descrise de lege. 


Comentează știrea

rodica
2 iulie 2015
castiguri din prima luna!

Bani din prima luna! 100-285 de euro lunar! Avem nevoie imediat, acum, de colaboratori din toate localitatile tarii, pentru o activitate simpla, in timpul liber sau full-time, la alegere, cu castiguri imediate, de 100 de euro lunar (part-time) sau 285 euro lunar (full-time), acum, din prima luna. Atentie, cerem seriozitate maxima! Va rugam sa solicitati cat mai repede detaliile necesare, unuia dintre membrii echipei noastre, la una dintre adresele noastre de email:rodica98827@yahoo.com

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.226 secunde