Documentar „Cuget Liber”

Cum a evoluat economia județului Constanța în ultimul sfert de secol?

394
Ziarul „Cuget Liber” a căutat răspunsul la această întrebare în statisticile publicate de Direcția Județeană de Statistică. Potrivit acestora, populația cu domiciliul în județul Constanța a crescut cu 1,75% în intervalul 1995 – 1 ianuarie 2020, ajungând la 763.549 de persoane. Câte dintre acestea muncesc în străinătate, statistica oficială nu ne spune.

Populația e mai bătrână

În această perioadă scurtă, de doar 25 de ani, s-a produs un accentuat fenomen de îmbătrânire a populației județului. Dacă în 1995, ponderea persoanelor de 80 de ani și peste din totalul populației județului era de 13%, în 2018 a urcat la 22,48%. Pe de altă parte, ponderea populației de 0 – 14 ani s-a diminuat de la 21,73% la 15,20%.

Din 1995 până în 2018, fondul de locuințe al județului a avut o evoluție impresionantă. În această perioadă numărul locuințelor a crescut cu 27,83%, ajungând la 297.437, al camerelor de locuit, cu 32,95%, până la 844.099, iar a suprafeței locuite, cu 85,95%, până la 15.543 mii de metri cubi.

Au dispărut 55.000 de salariați

Pe fondul crizei economice izbucnite în 2009, care a dus la închiderea unui număr mare de locuri de muncă, al creșterii migrației interne și externe a forței de muncă, populația ocupată civilă din județul Constanța s-a redus la 24,2 mii de persoane, respectiv 7,83%, de la 309 mii cât era la sfârșitul anului 2008, la 284,8 mii, la finele anului 2018.

Structura ei pe domenii de activitate, în 2018, era următoarea:

- industrie – 17,62%;

- comerț – 16,99%;

- agricultură, silvicultură și pescuit – 16,64%;

- construcții – 12,08%;

- transport și depozitare – 9,20%;

- sănătate și asistență socială – 5,09%;

- activități de servicii administrative și de servicii suport – 4,16%;

- activități de servicii administrative și activități de servicii suport – 4,14%;

- hoteluri și restaurante – 4,00%;

- învățământ – 3,97%;

- alte activități de servicii – 2,93%;

- administrație publică și apărare, asigurări sociale din sistemul public – 2,49%;

- activități profesionale științifice și tehnice – 1,54%;

- informații și comunicații – 1,37%;

- activități de spectacole, culturale și recreative – 0,95%;

- intermedieri financiare și asigurări – 0,91%;

- tranzacții imobiliare – 0,53%.

Din 1995 până în anul 2018, firmele din județul Constanța au pierdut 55.437 salariați. Numărul mediu al acestora a scăzut cu 23,97%, de la 231.300 la 175.863.


Aproape 79% din totalul celor 175.863 de salariați existenți în 2018 lucrau în: comerț (20,06%), industrie (19,81%), transport și depozitare (10,33%), construcții (8,44%), sănătate și asistență socială (7,19%), hoteluri și restaurante (6,89%), învățământ (5,96%).

Transportul pe apă, în topul investițiilor

În anul 2017, din totalul de 21.263 de unități economice din județul Constanța, 18.654 unități (respectiv 87,73%) aveau între 0 și 9 lucrători, 2.193 unități (10,31%) - între 10 și 49 lucrători, 368 unități (1,73%) - între 50 și 249 lucrători, iar 48 unități (0,22%) - 250 de lucrători și peste.



Investițiile brute din județul Constanța se ridicau la 3,518 miliarde de lei, în anul 2017. Mai mult de un sfert din acestea, respectiv 25,86%, se regăseau în activitățile de transport și depozitare (în special din porturile maritime și de pe canalele de navigație). Urmau: comerțul, cu 20,32%, industria prelucrătoare cu o pondere de 13,22%, producția și furnizarea de energie electrică, termică, gaze și apă caldă, cu 6,76%.



Zootehnia - în suferință


Sectorul zootehnic din județul Constanța a înregistrat un continuu declin. Din 1995 până în 2018, numărul bovinelor a scăzut cu 35,26%, ajungând la 36.560 de capete, al porcinelor cu 65,16%, până la 99.932 de capete, iar al ovinelor, cu 20,30%, până la 312.132 de capete. Doar caprinelor le-au priit noile vremuri, numărul lor crescând de 4,66 ori și ajungând la 110.290 capete în 2018.



În intervalul 1995 – 2018, parcul de tractoare și mașini agricole s-a subțiat puternic. Numărul tractoarelor s-a redus cu 51,59%, ajungând la 3.245, al plugurilor, cu 18,72%, până la 3.121, și al combinelor autopropulsate, cu 56,34%, până la 899. Doar numărul semănătorilor mecanice a crescut cu 15,30%, până la 2.457.

Recoltele agricole sunt în creștere

Suprafața agricolă a județului Constanța, cultivată cu principalele culturi s-a diminuat cu 0,03% în intervalul 1995 – 2018, ajungând la 474.344 hectare. Culturile de cereale pentru boabe (grâu, secară, orz, orzoaică și porumb) dețin 64,80% din suprafața totală, iar cele de plante uleioase (floarea soarelui și rapiță), 26,60%.

În perioada 1995 – 218, producția agricolă a înregistrat următoarele creșteri:

- grâu și secară – 145,92%, până la 1.018.032 tone;

- orz și orzoaică – 121,53%, până la 305.018 tone;

- porumb boabe – 19,15%, până la 457.152 tone;

- floarea soarelui – 201,63%, până la 296.518 tone;

- fructe – 508,94%, până la 22.342 tone;

S-au înregistrat scăderi ale producției de:

- cartofi – 72,16%, până la 7.372 tone;

- struguri – 34,26%, până la 53.324 tone.

Culturile de sfeclă de zahăr au dispărut începând din 2013. În 1995 au fost recoltate 64.949 tone de sfeclă de zahăr.

Valoarea producției agricole a crescut cu 105,70%, de la 1,424 miliarde de lei, în 2005, la 2,929 miliarde de lei, în 2018.



Turismul, în declin


În intervalul 1995 – 2018, capacitatea de cazare turistică din județul Constanța s-a diminuat, cu 29,52%, de la 121.196 locuri la 85.418 locuri. Numărul sosirilor în capacitățile de cazare a crescut cu 25,84% până la 1.312.400. În schimb, numărul înnoptărilor s-a redus cu 26,95%, până la 5.010.800. Gradul de utilizare netă a capacităților de cazare în funcțiune a scăzut de la 56,6% la 48,3%.




Produsul intern brut al județului Constanța a făcut un salt de 2,89%, în intervalul 2005 – 2017, ajungând la 36,424 miliarde de lei.



Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.2793 secunde