Info fiscalitate: declarația privind impozitul pe profit

237
Info fiscalitate: declarația privind impozitul pe profit - infofiscalitate-1485965612.jpg
27 februarie 2017 este termenul limită pentru depunerea formularului 101 "Declarație privind impozitul pe profit" și de plată a impozitului pe profit pentru anul 2016, pentru următoarele categorii de contribuabili, care nu au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic:


Punctul A
- cultele religioase,
- unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior, particulare, acreditate, precum și cele autorizate, 
- asociațiile de proprietari constituite ca persoane juridice și asociațiile de locatari recunoscute ca asociații de proprietari, 
- Societatea Națională de Cruce Roșie din România, 
- organizațiile nonprofit, 
- organizațiile sindicale, 
- organizațiile patronale. 
Contribuabilii de la punctul A depun declarația privind impozitul pe profit inclusiv în situația în care înregistrează numai venituri neimpozabile respectiv cheltuieli nedeductibile, potrivit Titlului II "Impozitul pe profit" din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.


Punctul B
- contribuabilii care obțin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură. 


Încadrarea în activitățile de la punctul B este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, cu modificările ulterioare. Verificarea ponderii veniturilor obținute de contribuabili din cultura cerealelor, a plantelor tehnice și a cartofului, pomicultură și viticultură se face la sfârșitul fiecărui an fiscal, iar în situația în care veniturile majoritare se obțin din alte activități decât cele menționate, aceștia vor aplica pentru anul fiscal următor sistemul trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit.


Formularul 101 utilizat pentru declararea obligațiilor anuale aferente anului fiscal 2016 este cel prevăzut în Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3386 din 2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 "Declarație privind impozitul pe profit" și 120 "Decont privind accizele", publicat în Monitorul Oficial al României nr. 950 din 25 noiembrie 2016.


Declarația se depune la organul fiscal competent pentru administrarea creanțelor fiscale datorate de către contribuabil.


Declarația privind impozitul pe profit se completează cu ajutorul programului de asistență care poate fi descărcat de pe site-ul ANAF, www.anaf.ro, la secțiunea Servicii online!Declarații electronice!Descărcare declarații.


Formularul se depune la organul fiscal competent, în format PDF, cu fișier XML atașat, pe suport CD, însoțit de formatul hârtie, semnat conform legii, sau se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, accesând adresa de internet www.e-guvernare.ro - Depunere declarații.


Informații privind depunerea on-line a declarațiilor fiscale de către persoanele juridice se găsesc pe site-ul ANAF, www.anaf.ro, la secțiunea Servicii online!Declarații electronice!Informații depunere declarații persoane juridice.


Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.2777 secunde