LIVE TEXT - A început ședința ordinară a Consiliului Județean Constanța. Ce priecte se votează

306
În aceste momente a inceput sedinta ordinara la Consiliul Județean Constanta. În sala sunt prezenti toti consilierii județeni. Pe ordinea de zi se afla 27 de proiecte care urmează sa fie dezbătute si apoi votate fe către consilieri.


Exista și câțiva consilieri locali care nu sunt prezenti in sala, insa iau parte la sedinta cu ajutorul unei platforme online.
Sunt 33 de proiecte pe ordinea de zi. Au fost adăugate inca 6 proiecte pe ordinea de zi suplimentara. 


Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al DGEPC pe anul 21 a fost aprobat cu 30 de voturi pentru si 6 abtineri. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Centrului Școlar pentru Educație Incluziva "Delfinul" Constanta pe anul 2021 a fost aprobat cu 29 voturi pentru și 7 abtineri. 


Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta a fost aprobat cu 29 de voturi pentru și 7 abtineri. Proiectul de hotărâre privind rezultatele evaluării proiectelor sportive eligibile, a sumelor acestora si aprobarea atribuirii contractelor de finanțare nerambursabila din fonduri publice, alocate de la bugetul județului Constanța pe anul 2021 a fost aprobat cu 30 de voturi pentru si 5 abțineri si 1 vot împotriva. 


Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investiții pe anul 2021, pentru Spitalul Clinic de Pneumofiziologie Constanta a fost aprobat cu 29 de voturi pentru si 7 abtineri. Proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli si a listei de investitii pe anul 2021 pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Apostol Andrei Constanta a fost aprobat cu 29 de voturi pentru si 7 abtineri.


Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al DGASPC Constanța a fost aprobat cu 29 de voturi pentru si 7 abtineri. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Agigea a trecut cu 29 de voturi pentru si 7 abtineri. Proiectul de hotărâre privind aprobarea formulării unei solicitări de preluare a unor bunuri imobile din domeniul public al UAT Medgidia in domeniul public al UAT Județul Constanța a fost aprobat cu 33 de voturi pentru si 3 abtineri. 


 Proiectul de hotărâre privind aprobarea transmiterii unei solicitări Primăriei Municipiului Constanța pentru efectuarea demersurilor necesare privind trecerea unor bunuri imobile din domeniu public al UAT Municipiul Constanța în domeniul public al UAT Județul Constanța în vederea extinderii Delfinariului a trecut cu 36 de voturi pentru. Proiectul de hotărâre privind declanșarea ca bunuri de interes public județean a terenurilor aferente DJ 226, terenuri în suprafață de 57 de mp, 197mp, 37 mp si 70 mp situate în comuna Mihai Viteazu a trecut cu 36 de voturi pentru.


 Proiectul de hotărâre privind declararea ca bunuri de interes public județean a unor terenuri dn comuna Corbu a fost aprobat cu 36 de voturi pentru. Proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Judetul Constanta si DGA pentru proiectul Creșterea transparentei eticii si integralitatii la nivelul județului Constanța a trecut cu 37 de voturi pentru.


Proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza SF/DALI aferenți proiectului Reabilitare Muzeului de Istoriei Națională si Arheologie Constanța a trecut cu 34 de voturi pentru, 2 abtineri si un vot împotriva.


Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al RAJDP Constanta în reorganizare judiciara in judicial reorganisation en redressment pe anul 2021 a fost aprobat cu 30 de voturi pentru si 7 abtineri


 Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Programului de evenimente culturale pe anul 2021 de la Teatrul pentru Copii și Tineret Căluțul de Mare Constanța a trecut cu 30 de voturi pentru si 7 abtineri.


Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli si a Programului de evenimente culturale pe anul 2021 pentru Centrul Cultural Judetean Constanta Teodor T. Burada a trecut cu 30 de voturi pentru si 7 abtineri.


Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 pentru Teatrul de Stat Constanța a trecut cu 30 de voturi pentru.


Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al Bugetului Județului Constanța și al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe Trimestrul 2 anul 2021 a fost aprobat cu 34 de voturi pentru.


Ariana Duduna, președintele Asociației Elevilor Constanta se afla la usa de la întrare în Sala Remus Opreanu, reprezentanții CJC oprind-o sa între în sala. Nu i se permite sa participe la sedinta.


Proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei si Statului de funcții de la Centrul Cultural Judetean Constanta Teodor Burada a fost aprobat cu 30 de voturi pentru, 5 abtineri si 2 voturi împotriva.


Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Constanța pe anul 2021 a trecut cu 33 de  voturi pentru si 4 abtineri.


Sunt mai mulți elevi prezenti care nu sunt lăsați sa intre în sala. Nu sunt lasati sa participe la o ședință publică.


Proiectul despre transportul elevilor se votează în acest moment.


Proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de transport judetean prin curse regulate la nivelul judetului Constanta, a modalitatii de atribuire a serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate la nivelul judetului Constanta, a Regulamentului de efectuare a serviciului de transport judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Constanţa, a Caietului de sarcini al serviciului de transport public judetean de persoane prin curse regulate, in judetul Constanta si a documentatiei de atribuire a Contractelor de delegare a gestiunii Serviciului public de transport judetean de persoane prin curse regulate, la nivelul judetului Constanta a fost aprobat cu 29 de voturi pentru, 6 impotriva si 2 abtineri.


Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.2716 secunde