LIVE TEXT: A început şedinţa ordinară a Consiliului Local Constanța. Ce proiecte se află pe ordinea de zi

752
LIVE TEXT: A început şedinţa ordinară a Consiliului Local Constanța. Ce proiecte se află pe ordinea de zi - sedintaconsiliullocal2020-1630412864.jpg


Pe ordinea suplimentară se află un singur proiect. Este vorba despre Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziţiilor serviciilor juridice de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în vederea înfiinţării Clubului Sportiv Municipal Constanţa. Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.


Proiectul cu numărul 50, Proiect de hotărâre privind desemnarea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al SC Confort-Urban SRL. Propunerile din partea PNL sunt Ioan Solomon, Marcela Frigioiu şi Daniel Darea. Propunerile USR-PLUS sunt Radu Liviu Anghel şi Adriana Bunghezi. În urma votului membrii provizorii sunt Ioan Solomon, Daniela Frigioiu, Daniel Darea şi Radu Liviu Anghel.  Proiectul a fost adoptat.


Proiectul cu numărul 49, Proiect de hotărâre privind aprobarea „Acordului de Înfrățire între municipiul Constanța, județul Constanța din România și municipiul Chișinău din Republica Moldova”, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Proiectul cu numărul 48, Proiect de hotărâre privind aprobarea „Acordului de Înfrățire între municipiul Constanța, județul Constanța din România și municipiul Cahul, raionul Cahul din Republica Moldova, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Proiectul cu numărul 47, Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al municipiului Constanța, a fost adoptat cu 18 voturi pentru şi 8 abţineri.


Proiectul cu numărul 46, Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii gestiunii directe ca modalitate de gestiune a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al UAT municipiul Constanța și aprobarea încheierii Contractului privind serviciul de capturare, transport și îngrijire a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța, între UAT Municipiul Constanța și SC Confort Urban SRL, a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.


Proiectul cu numărul 45, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaței tehnico -economice, faza de studiu de prefezabilitate pentru ”Amenajarea unei grădini publice în cartierul Tomis Nord zona Brotăcei – Tic Tac din Municipiul Constanța”, a fost adoptat cu 19 voturi pentru şi 8 abţineri.


Ionuț Rusu - „Noi, grupul nostru vom vota pozitiv. La fiecare șase luni vom merge pe teren și ne vom așeza din nou la masă și vom vedea ce vom îmbunătăți”.


Sorin Belu - „Mă așteptam ca domnul primar să retragă acest punct de pe ordinea de zi. Iarăși văd că domnul viceprimar Rusu a spus că se discută cu constănțenii. Nu am văzut nicio dezbatere. De aceea, dorim ca să fie retras sau să nu fie votat. Vom fi foarte atenți cine și cum va vota acest proiect. Am discutat cu foarte mulți și am spus și la comisia de specialitate - sunt oameni din localități care își aduc copiii la Liceul Eminescu”   Dumitru Caragheorghe - „Iată că în ciuda a două avize negative și a faptului că USR a cerut retragerea acestui proiect. De data aceasta, cumva, cetățenii din zona Peninsulă au de ce să fie nemulțumiți. Colegii noștri liberali ar trebui să aibă bunăvoința să rediscute și să îmbunătățească regulamentul. Grupul USR se va abține privind acest regulament”.


Proiectul cu numărul 44, Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acces în Zona Peninsulară a municipiului Constanța, a fost adoptat cu 18 voturi pentru şi 9 abţineri.


Proiectul cu numărul 43 a fost retras de pe ordinea de zi.


Proiectul cu numărul 42, Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța, a fost adoptat cu 19 voturi pentru şi 8 împotrivă.


Proiectul cu numărul 41,  Proiect de hotǎrâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Constanța în domeniul public al municipiului Constanța, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Proiectul cu numărul 40,  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Proiectele cu numerele 35, 36 şi 37, 38 şi 39 au trecut în unanimitate de voturi.


Proiectul cu numărul 34, Proiect de hotǎrâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați în domeniul public al municipiului Constanța, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Proiectul cu numărul 33, Proiect de hotǎrâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a judetului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Proiectul cu numărul 32, Proiect de hotǎrâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Pețu Dumitru, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Proiectul cu numărul 31, Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 655/2005 – privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu construire fabrică de var, str. Industrială nr. 6, teren în suprafață de 35480 mp, proprietate SC Celco S.A., a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Proiectul cu numărul 30,  Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 489/2009, HCL nr. 316/2013, precum și a actelor subsecvente emise în baza acestora, a fost adoptat cu 19 voturi pentru şi 9 împotrivă.


Proiectul cu numărul 29, Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 272/2011, HCL nr. 257/2020, precum și a certificatului de urbanism nr. 1115/2021 emis în baza acestora, a fost adoptat cu 19 voturi pentru şi 8 împotrivă.


Proiectul cu numărul 28, Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 365/2020 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Patriei și str. Renașterii, a fost adoptat cu 19 voturi pentru şi 8 împotrivă. 


Proiectul cu numărul 27, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Dumbrăveni, str. Corneliu Baba, str. Recoltei și str. Lucian Blaga, a fost respins cu 8 voturi pentru şi 19 voturi împotrivă.
Proiectul cu numărul 26, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Riga, str. Londra, str. Haga și limite cadastrale, a fost respins cu 8 voturi pentru şi 19 împotrivă.


Proiectul numărul 25, Proiect de hotărâre privind încetarea valabiltății HCL nr. 29/2007 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu extindere locuință parter cu P+M pentru zona delimitată de str. Mihai Viteazu nr. 101, teren în suprafață de 216,25 mp, proprietate Pâță Mihai și Aurelia, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Proiectul cu numărul 24, Proiect de hotărâre pentru prelungirea valabiltății HCL nr. 23/2018 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Milano, str. Napoli, str. Alexandria și str. Madrid, inițiator Maurer Imobiliare Land Constanța SRL, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Proiectul cu numărul 23, Proiect de hotărâre pentru prelungirea valabiltății HCL nr. 85/2017 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Ștefăniță Vodă, unitate militară, terenuri proprietate publică și privată, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Proiectul cu numărul 22, Proiect de hotărâre pentru prelungirea valabiltății HCL nr. 252/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. Avram Iancu, al. Garofiței și terenuri proprietate privată, nu a fost adoptat cu 9 voturi pentru şi 18 împotrivă.


Proiectul cu numărul 21, Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Constanța, str. Ion Lahovari nr. 5, din spațiu de locuit în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Proiectul cu numărul 20,  Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Constanța, str. Mihai Viteazu nr. 29, din spațiu de locuit în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Proiectul numărul 19, Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 61, din spațiu de locuit în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Proiectul cu numărul 18, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza de studiu de prefezabilitate pentru “Amenajarea integrată a zonei cuprinsă între accesul către Plaja Modern, strada Lebedei și taluz- Crearea de facilități pentru evenimente culturale și pentru petrecerea timpului liber, zone de promenadă și parcaje”, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Proiectul cu numărul 17, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza de studiu de fezabilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Universitate – etapa I: strada Cuarțului, strada Opalului, strada Safirului, strada Agatului, strada Ametistului, strada Perlei, strada Topazului, strada Smaraldului”, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Vergil Chițac - „Noi vrem să fiți de acord cu oportunitatea inițierii acestui proiect. Orice om cu o minimă înțelegere știe că în momentul în care vrei să implementezi un proiect, trebuie să efectuezi un studiu de oportunitate. Cât despre intervențiile liderilor de grup, eu citesc doar elemente politice”


„Acest proiect se încadrează în preocupările celor interesați din UAT Constanța pentru a promova imaginea și interesele municipilor. Proiectul va conduce la crearea unui grup de lucru care să poată spună dacă ideea este benefică implementarea proiectului. Propunerea mea este să se introducă încă din titlu necesitatea proiectului, nu implementarea”, a spus Teodor Popa.


Costin Răsăuțeanu - „Îl ascultam pe domnul Caragheorghe și mă întrebam dacă el chiar crede ce spune. Un proiect căruia i s-a dat o importanță și să speculăm o lovitură de imagini cu mulți bani. Ține de nelegalitate cu privire la încălcarea legislației privind legea achizițiilor publice și trebuie să fim foarte atenți și dvs. ca aparat administrativ la modalitatea și respectarea a cum se fac anumitor achiziții publice directe. Ăsta este un aspect care trebuie luat în seamă de viitoare comisie. Noi, grupul PSD, nu ne vom asuma un astfel de vot”.


Dumitru Caragheorghe: "În dezbaterile din cadrul comisiei nr. 1 am atras atenţia asupra inoportunităţii implementării acestui proiect. Vreau să menţionez faptul că noi la USR-PLUS nu suntem de acord cu această oportunitate de a analiza un proiiect care este de neacceptat pentru oraşul Constanţa în acest moment. Există astfel de alei la Sibiu şi la Mangalia, dar ele nu presupun licenţe. Nu se plătesc atâţia bani. Oraşul Constanţa are un patrimoniu culturat istoric foarte bogat. Această licenţă este foarte scumpă. Costurile sunt exorbitante. Considerăm că aceşti bani trebuie să se ducă în promovarea valorilor din Constanţa şi în crearea de noi monumente şi clădiri reprezentative pentru oraş. Noi vom vota împotrivă."


Proiectul cu numărul 16, Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării la nivelul municipiului Constanța a proiectului „Hollywood Walk of Fame” , a fost aprobat cu 18 voturi pentru şi 9 împotrivă


Proiectul cu numărul 15,  Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat și a profesorilor îndrumători, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Proiectul cu numărul 14, Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională în sesiunea iunie 2021 și a profesorilor îndrumători, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Proiectul cu numărul 13, Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității închirierii unui spațiu cu destinația de arhivă cu suprafața cuprinsă între 1000-2000 mp, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Proiectul numărul 12, Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu cu destinația de creșă de către Direcția generală de asistență socială Constanța, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Proiectul numărul 11,  Proiect de hotărâre privind aprobarea completării HCL nr. 81/2021 privind aprobarea indicatorilor și a cheltuielilor aferente proiectului „Creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul COVID-19”, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Proiectul numărul 10, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pe zgomot pentru aglomerarea Constanța, aferent Hărților strategice de zgomot pentru Municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și Stațiunea Mamaia, aprobate prin HCL nr. 458/2018, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

Proiectul numărul 9, Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 193/2020 privind apobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru Colegiul Comercial Carol I, str. Decebal nr. 15, municipiul Constanța, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.

Proiectul numărul 8, Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Racordarea la rețeaua electrică stații de reîncărcare auto str. Industrială garaj, cap linie CT BUS”, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru. 


Proiectul numărul 7, Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Racordarea la rețeaua electrică stații de reîncărcare auto str. Theodor Burada/Gării cap linie CT BUS” , a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Proiectul de hotărâre numărul 6, Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Racordarea la rețeaua electrică stații de reîncărcare auto str. Cișmelei, cap linie CT BUS, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Proiectul numărul 5, Proiect de hotărâre pentru aprobarea coridorului de mobilitate integrat, considerat strategic la nivelul municipiului Constanța, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Proiectul 4 de pe ordinea de zi, Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 354/2001 privind înființarea Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


Proiectul al treilea de pe ordinea de zi,  Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al CT BUS S.A. pentru semestrul I al anului 2021, a fost adoptat cu 27 de voturi pentru.


La al doilea punct, a luat cuvântul Costin Răsăuțeanu, PSD - „ S-a propus la un moment dat că la capitolul Investiții noi am spus că era o formă fictivă, prin care primarul păcălește pe constănțeni. Se mută acum banii dintr-un capitol în altul. Vom fi de acord cu această modificare pentru că este important transportul”. Chițac a răspuns - „Mi se pare cam nepoliticos. Lucrurile știți bine cum au stat. Dacă găseam o listă clară de investiții de la administrația trecută.”

Răsăuțeanu - „Să nu uitați că ați preluat o administrație cu peste 40 de proiecte. Este adevărat că au fost anumite termene care au fost întârziate, dar din cauza unor factori independenți”.


Proiectul al doilea de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021 a trecut cu 27 de voturi pentru.


Proiectul cu numărul 1 de pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 30.07.2021, a trecut cu 27 de voturi pentru.


Atât ordinea de zi, cât şi ordinea de zi suplimentară, au fost aprobate cu 27 de voturi.


Update: Proiectul numărul 43, şi anume  proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiului Constanța, a fost retras de pe ordinea de zi.


În acest moment a început şedinţa ordinară de Consiliu Local. Pe ordinea de zi se află 50 de proiecte. La şedinţă sunt prezenţi un număr de 27 de consilieri locali.

Iată proiectul ordinii de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 30.07.2021;

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului asupra activității de administrare desfășurată de Consiliul de administrație al CT BUS S.A. pentru semestrul I al anului 2021;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 354/2001 privind înființarea Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea coridorului de mobilitate integrat, considerat strategic la nivelul municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Racordarea la rețeaua electrică stații de reîncărcare auto str. Cișmelei, cap linie CT BUS;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Racordarea la rețeaua electrică stații de reîncărcare auto str. Theodor Burada/Gării cap linie CT BUS”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Racordarea la rețeaua electrică stații de reîncărcare auto str. Industrială garaj, cap linie CT BUS”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 193/2020 privind apobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Realizare lucrări, modernizare și dotare în vederea obținerii autorizației de funcționare pentru Colegiul Comercial Carol I, str. Decebal nr. 15, municipiul Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pe zgomot pentru aglomerarea Constanța, aferent Hărților strategice de zgomot pentru Municipiul Constanța, cartierul Palazu Mare și Stațiunea Mamaia, aprobate prin HCL nr. 458/2018;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 2

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării HCL nr. 81/2021 privind aprobarea indicatorilor și a cheltuielilor aferente proiectului „Creare spital modular pentru consolidarea capacității medicale a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța, în contextul COVID-19”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

12. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu cu destinația de creșă de către Direcția generală de asistență socială Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității închirierii unui spațiu cu destinația de arhivă cu suprafața cuprinsă între 1000-2000 mp.;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 1

14. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională în sesiunea iunie 2021 și a profesorilor îndrumători;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

15. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat și a profesorilor îndrumători;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării la nivelul municipiului Constanța a proiectului „Hollywood Walk of Fame”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza de studiu de fezabilitate pentru „Lucrări de construire aferente tramei stradale din municipiul Constanța – Cartier Universitate – etapa I: strada Cuarțului, strada Opalului, strada Safirului, strada Agatului, strada Ametistului, strada Perlei, strada Topazului, strada Smaraldului”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza de studiu de prefezabilitate pentru “Amenajarea integrată a zonei cuprinsă între accesul către Plaja Modern, strada Lebedei și taluz- Crearea de facilități pentru evenimente culturale și pentru petrecerea timpului liber, zone de promenadă și parcaje”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

19.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Constanța, bd. I.C. Brătianu nr. 61, din spațiu de locuit în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

20. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Constanța, str. Mihai Viteazu nr. 29, din spațiu de locuit în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

21. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației imobilului situat în Constanța, str. Ion Lahovari nr. 5, din spațiu de locuit în spațiu cu altă destinație decât aceea de locuință;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

22.Proiect de hotărâre pentru prelungirea valabiltății HCL nr. 252/2017 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru zona delimitată de str. Avram Iancu, al. Garofiței și terenuri proprietate privată, inițiator Mardare Cezar;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

23. Proiect de hotărâre pentru prelungirea valabiltății HCL nr. 85/2017 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Ștefăniță Vodă, unitate militară, terenuri proprietate publică și privată, inițiator Orban Steluța Daniela;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

24.Proiect de hotărâre pentru prelungirea valabiltății HCL nr. 23/2018 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Milano, str. Napoli, str. Alexandria și str. Madrid, inițiator Maurer Imobiliare Land Constanța SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

25. Proiect de hotărâre privind încetarea valabiltății HCL nr. 29/2007 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu extindere locuință parter cu P+M pentru zona delimitată de str. Mihai Viteazu nr. 101, teren în suprafață de 216,25 mp, proprietate Pâță Mihai și Aurelia;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

26.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Riga, str. Londra, str. Haga și limite cadastrale, inițiator Dinamic Trading Star SRL; iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Dumbrăveni, str. Corneliu Baba, str. Recoltei și str. Lucian Blaga, inițiator Roman Atena Florentina;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

28. Proiect de hotărâre pentru revocarea HCL nr. 365/2020 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Patriei și str. Renașterii, inițiator Ștefan Stere precum și a actelor administrative subsecvente emise în baza acesteia;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5

29. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 272/2011, HCL nr. 257/2020, precum și a certificatului de urbanism nr. 1115/2021 emis în baza acestora;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5

30. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 489/2009, HCL nr. 316/2013, precum și a actelor subsecvente emise în baza acestora;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 2 și nr. 5

31. Proiect de hotărâre privind încetarea valabilității HCL nr. 655/2005 – privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu construire fabrică de var, str. Industrială nr. 6, teren în suprafață de 35480 mp, proprietate SC Celco SA;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2

32. Proiect de hotǎrâre privind atribuirea unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Pețu Dumitru, revoluționar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările și completările ulterioare.

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

33. Proiect de hotǎrâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Sănătății prin Direcția de Sănătate Publică a judetului Constanța în domeniul public al municipiului Constanța.iniţiator:

primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

34. Proiect de hotǎrâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Finanțelor Publice prin Agenția Națională de Administrare Fiscală-Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați în domeniul public al municipiului Constanța.

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

35. Proiect de hotǎrâre pentru modificarea HCL nr. 132/23.04.2021 privind retragerea dreptului de administrare asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str.Răscoala din 1907 nr.4.

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

36. Proiectul de hotǎrâre privind încetarea aplicabilitătii prevederilor HCL nr. 233/23.09.2011 privind atribuirea dreptului de folosință gratuită asupra terenului în suprafață de 177,70 mp către Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța.

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 5

37. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul privat al municipiului Constanţa.

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

38. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al municipiului Constanţa.

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

39. Proiect de hotǎrâre privind revocarea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța asupra unor imobile situate în municipiul Constanța.

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

40. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa.

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

41. Proiect de hotǎrâre privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român și administrarea Ministerului Educației, prin Inspectoratul Școlar Județean Constanța în domeniul public al municipiului Constanța.

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

43. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de acces în Zona Peninsulară a municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaței tehnico - economice, faza de studiu de prefezabilitate pentru ” Amenajarea unei grădini publice în cartierul Tomis Nord zona Brotăcei – Tic Tac din Municipiul Constanța ”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii gestiunii directe ca modalitate de gestiune a serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân al UAT municipiul Constanța și aprobarea încheierii Contractului privind serviciul de capturare, transport și îngrijire a câinilor fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța, între UAT Municipiul Constanța și SC Confort Urban SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5

47. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Acordului de Înfrățire între municipiul Constanța, județul Constanța din România și municipiul Cahul, raionul Cahul din Republica Moldova;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Acordului de Înfrățire între municipiul Constanța, județul Constanța din România și municipiul Chișinău din Republica Moldova”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

50. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al SC Confort-Urban SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

Pe ordinea suplimentară a fost introdus proiectul hotărâre privind aprobarea achiziției serviciilor juridice de consultanță, asistență și reprezentare în vederea înființării Clubului Sportiv Municipal Constanța.

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Pagina a fost generata in 0.4137 secunde