LIVE TEXT / Aleşii locali din Constanţa, convocaţi ACUM în şedinţă ordinară

868
LIVE TEXT / Aleşii locali din Constanţa, convocaţi ACUM în şedinţă ordinară - fondsedintaacl-1661943557.jpg
Consilierii locali din municipiul Constanţa au fost convocaţi în şedinţă ordinară de către primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, şedinţă care se desfăşoară în aceste momente. Pe ordinea de zi sunt 37 de proiecte care urmează să fie dezbătute şi apoi votate de către aleşii locali. De asemenea există şi 3 ordini de zi suplimentare care în total cuantifică alte 6 proiecte. La şedinţă sunt prezenţi 26 de consilieri locali din 27. Proiectul cu numărul 4 a fost retras de pe ordinea de zi. 


1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 21.07.2022;
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 26.07.2022;
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 28.07.2022;
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avizul Comisiei de specialitate nr. 1
Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi.

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public şi Privat Constanţa, pe anul 2022;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public şi Privat Constanţa prin transformare în societate comercială cu răspundere limitată cu asociat unic cu denumirea “Administraţia Fondului Imobiliar SRL“;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Primăriei municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru.  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării proiectului “Construcţia unui complex sportiv multifuncţional în municipiul Cahul“ din Republica Moldova;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Vergil Chiţac: "Am înţeles că acest proiect a primit aviz negativ la comisia 5. Prin acest mod marcăm solidaritatea cu oraşul Cahul. Aceasta este parte a unui proiect naţional de sprijin pentru Republica Moldova. Acum un an aţi votat în unanimitate acordul de înfrăţire cu municipiul Cahul. Vă aduc aminte că în 12 martie în acest an am adoptat o declaraţie de sprijin faţă de Republica Moldova şi implicit municipiul Cahul".
Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru şi 7 abţineri.

9. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul național de bacalaureat și a profesorilor îndrumători;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

10. Proiect de hotărâre privind premierea elevilor care au obținut media 10 la examenul de evaluare națională în sesiunea 2022 și a profesorilor îndrumători;

iniţiator: primar Vergil Chițac

-avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

11. Proiect de hotărâre pentru desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului local al municipiului Constanța în Comisia de evaluare a probei de interviu privind concursul pentru ocuparea funcțiilor de director si director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar;

iniţiatori: consilieri locali Ionuţ Rusu, Garip Mirela, Stavăr-Vergea Romeo, Nicolae Irinela, Merdinian Liviu

-aviz Comisia de specialitate nr. 4
Propunerile PNL sunt Constantin Nicolae pentru membru titular şi Ateş Casimceali pentru membru supleant, Alex Nazîru pentru membru titular şi Mihaela Andrei pentru membru supleant. Propunerile USR sunt Stavăr Romeo ca membru titular şi Cristiana Popescu ca membru supleant în timp ce aceştia sunt completaţi de Mihai Ochiuleţ ca membru titular şi Iulian Călin membru supleant. La PSD propunerile sunt Dede perodin pentru membru titular în timp ce Claudia Dobre este propusă pentru membru supleant. 
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

13. Proiect de hotărâre privind acordul de numire a persoanei propuse să exercite controlul financiar preventiv propriu la SC Confort Urban Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de fezabilitate pentru “Amenajare peisagistică şi parcaje aferente zonei terenurilor de tenis din cartierul Tomis nord, Aleea Capidava/Aleea Argeş, municipiul Constanţa“

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 362/2021 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate către societatea CT BUS SA şi atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin curse regulate în municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajarea spațiului public din zona Parcului Gării”-etapa DALI;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru şi o abţinere.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate “Reabilitarea urbană a terenului situat în zona strada Primăverii din municipiul Constanţa prin amenajarea de locuri de parcare şi spaţii verzi.“;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza studiu de prefezabilitate “Lucrări de regenerare urbană şi amenajare spaţii verzi în zona strazii Belvedere din municipiul Constanţa;“ 

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 147448/2022 ce stabileşte diferenţa de preţ rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în staţiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 522, aferent activului “Restaurant Marea Neagră“, ce a făcut obiectul contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2961/2003 şi a actului adiţional autentificat sub nr. 2071/2018;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

21. Proiect de hotărâre privind respingerea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+2E+Etaj tehnic – unităţi de cazare, zona Complex Aurora, Staţiunea Mamaia, investitor Aurora Mamaia SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2
Proiectul nu a fost adoptat. Au fost 2 voturi pentru, 8 împotriva şi 9 abţineri.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Bilanţului termoenergetic pe anul 2021 al sistemului de alimentare cu energie termică din municipiul Constanţa”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării către Termoficare Constanţa SRL a compensării pierderilor induse de prestarea serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie neacoperite în tarif, aferente perioadei 01.09.2021-31.12.2021;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

24. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Nicolau Stelian, revoluţionar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările şi completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

25. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Pantan Viorel, revoluţionar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările şi completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

26. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Edvin Begali, revoluţionar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările şi completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

27. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei suprafeţe de teren reprezentând loc de veci în proprietatea domnului Nicolae Cazacu, revoluţionar, în baza Legii nr. 341/2004 a recunoştinţei pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului – Lupeni – august 1977, cu modificările şi completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

28. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

29. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public şi Privat Constanţa a unui imobil-teren, domeniul privat al municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr.3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

30. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 284/2021 privind aprobarea solicitării către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unui imobil din domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa în domeniul public al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic şi devizului general pentru obiectivul de investiţii “Execuţie branşament electric pentru obiectivul Scena de evenimente culturale – Parcare Poarta 1, inclusiv amplasare punct de conexiune şi punct de transformare”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 3
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

32. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 267/2018 de aprobare a participării în cadrul proiectului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat şi a Protocolului de asociere privind realizarea în comun a unei achiziţii publice ocazionale pentru proiectul “Achiziţie de mijloace de transport public – autobuze electrice cu lungimea de 12 m”;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

33. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 4/2021 privind aprobarea înfiinţării societăţii Termoficare Constanţa SRL în vederea preluării serviciului public de transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în cadrul sistemului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Constanţa, cu modificările şi completările ulterioare;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru şi 8 împotrivă.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de aşteptări a Municipiului Constanţa privind selecţia membrilor Consiliului de administraţie al societăţii Confort Urban SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de aşteptări a Municipiului Constanţa privind selecţia membrilor Consiliului de administraţie al societăţii CT BUS SA;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru şi unul împotrivă.

36. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administraţie al societăţii Termoficare Constanţa SRL;

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
PNL nu are nicio propunere, USR îl propune pe Marius Ciopa, în timp ce PSD nu are nicio propunere. Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.

37. Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administraţie al societăţii Confort Urban SRL.

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 și nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi pentru.


Ordine de zi suplimentară


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între Municipiul Constanța, UNICEF – Fondul Națiunilor Unite pentru Copii și Fundația World Vision România;

iniţiatori: grup consilieri USR

- aviz Comisia de specialitate nr. 1, nr. 4 și nr. 5
Proiectul nu a fost adoptat. Au fost 9 voturi pentru şi 16 abţineri.

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 193/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Constanța.

iniţiator: primar Vergil Chițac

- aviz Comisia de specialitate nr. 2, nr. 3 și nr. 5
Costin Răsăuţeanu: "Bănuiesc că aţi stat la masa discuţiilor şi aţi avut un dialog cu cei care fac curăţenie în oraş, astfel încât aceste modificări să aşeze lucrurile. Ele sună bine, dar s-ar putea să fie greu de implementat. Trebuie să avem grijă să nu blocăm".
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.


Ordine de zi suplimentară II


1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 71/2022 privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Constanţa pentru anul şcolar 2022-2023;

iniţiatori: consilieri locali Ionuţ Rusu, Garip Mirela, Stavăr-Vergea Romeo, Nicolae Irinela, Merdinian Liviu

- aviz Comisia de specialitate nr. 4
Proiectul a fost adoptat cu 25 de voturi pentru.  

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 77/2021 pentru aprobarea „Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța”;

iniţiatori: grupul consilierilor PNL şi USR

- avize Comisiile de specialitate nr. 2, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru şi 6 abţineri.

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilităţi publice şi conexe acestora prestate de către SC Confort Urban SRL.

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 24 de voturi pentru şi o abţinere.


Ordine de zi suplimentară III


1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa nr. 46590/2105/03.04.2013 aprobat prin HCL nr. 63/2013.

iniţiator: primar Vergil Chițac

- avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5
Proiectul a fost adoptat cu 17 voturi pentru şi 8 abţineri.Pagina a fost generata in 0.4362 secunde