LIVE TEXT - Consilierii locali din Constanța, reuniți în ședință. Marele absent, EDILUL VERGIL CHIȚAC

1779
LIVE TEXT - Consilierii locali din Constanța, reuniți în ședință. Marele absent, EDILUL VERGIL CHIȚAC - sedinta-1627641587.jpg
Consilierii locali constănţeni se reunesc, la această oră, în şedinţa ordinară a lunii iulie. Întâlnirea se desfăşoară prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferinţă.44 de proiecte se află pe ordinea zi şi alte trei proiecte au fost introduse pe ordinea de zi suplimentară. Sunt prezenţi 25 de consilieri locali. De la ședință lipsește edilul Constanței, Vergil Chițac, care se află în concediu de odihnă.
Înainte de începerea votului, a depus jurământul noul consilier local, Nicolae Constantin, care ulterior va participa la vot.Proiectul nr. 3 pentru modificarea anexei nr. 3 şi anexei nr. 4 din HCL nr. 383/2020 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanţa, modificată prin HCL nr. 37/2021 a fost aprobat cu 26 de voturi. La proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul II din anul 2021, a luat cuvântul consilierul PSD Costin Răsăuţeanu: „Este un excendent foarte mare. Nu este primăria în stare să cheltuiască bani? Nu sunt în primărie oameni capabili să construiască proiecte şi să cheltuiască banii? Cum să ai excedent de 170 milioane de lei?”.
Dreptul la replică a venit din partea viceprimarului Ionuţ Rusu, care a explicat că a fost desemnat să participe la şedinţă de către primarul Vergil Chiţac, aflat în concediu de odihnă. „Această primărie îşi face treaba mai mult decât bine. Însă, nu uitaţi că în anul 2018, excedentul a fost de peste 280 milioane lei. Banii de la parcări au intrat în contul primăriei de maximum 1 lună, iar excendentul este de 6 luni”, a precizat viceprimarul Ionuţ Rusu. Ulterior, proiectul a trecut cu 26 de voturi pentru.
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de oportunitate privind stabilirea modalităţii optime de gestiune a serviciului de administrare a patrimoniului public şi privat al municipiului Constanţa a trecut cu 18 voturi pentru şi 7 abţineri.

La Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021, consilierul USR-PLUS Dumitru Caragheorghe a propus un amendament. „Excedentul provine din din încasări mai rapide a taxelor şi impozitelor la bugetul local, economii sau neexecutări bugetare, tocmai de aceea, avem un amendament. Ne dorim ca sumele referitoare la reabilitarea bazilicii paleocreştine din curtea Colegiului Naţional «Mihai Eminescu», Casa lui Ovidiu, Termele romane să nu fie diminuate şi să rămână cu aceleaşi sume cu care au fost introduse în urmă cu 3 luni în buget. De asemenea, să se introducă o sumă suplimentară pentru reabilitarea casei Ion Bănescu”, a precizat Dumitru Caragheorghe.

Amendamentul a fost respins cu 12 pentru şi 13 împotrivă. Ulterior, proiectul de hotărâre a fost aprobat în forma iniţială, cu 17 voturi pentru şi nouă abţineri.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea preţului local al energiei termice furnizată de către RADET Constanţa în municipiul Constanţa, începând cu data de 1.07.2021, ca urmare a Deciziei ANRE nr. 1338/2021 a fost aprobat cu 19 voturi pentru şi 7 abţineri.

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa a fost aprobat cu 19 voturi pentru şi 7 abţineri. Ulterior, a fost aprobat şi Proiectul de hotărâre privind Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa.Proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare al CT BUS SA a fost aprobat cu unanimitate. Acelaşi număr de voturi pentru (26) a primit şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa şi Poriectul de hotărâre privind aprobarea ocupării prin concurs a unor posturi vacante şi temporar vacante din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa.

Urmează proiectul de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 274/2016 privind aprobarea componenţei comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor care acordă servicii de asistenţă socială şi care solicită subvenţii de la bugetul local, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru acesta, grupul PNL l-a propus pe consilierul Nicolae Constantin, care a primit 26 de voturi pentru. Ulterior, proiectul a fost aprobat cu unanimitate.

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap „grav cu asistent personal”, în perioada ianuarie – iunie 2021 a primit 25 de voturi pentru.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Documentul de Poziţie, avizarea Studiului de oportunitate şi fundamentarea pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare, transport, transfer, tratare şi depozitare a deşeurilor municipale în judeţul Constanţa şi a regulamentului serviciului de salubrizare pentru judeţul Constanţa aferente proiectului „Sistem Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Constanţa” a primit 26 de voturi pentru.

 

La Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi executarea transportului de persoane şi bunuri în regim de taxi pe raza municipiului Constanţa, grupul de consilieri locali de la PNL şi USR PLUS a propus patru amendamente. Acestea au fost adoptate cu câte 19 voturi pentru şi 7 abţineri. Ulterior, proiectul a fost adoptat cu 18 voturi pentru şi 7 abţineri.

Înaintea votului pentru Proiectul de hotărâre pentru abrogarea HCL nr. 77/2021 privind Regulament pentru îmbunătăţirea activităţii de gospodărire, protecţia mediului, întreţinerea şi înfrumuseţarea municipiului Constanţa, consilierul local USR-PLUS Dumitru Caragheorghe a luat cuvântul anunţând că grupul va vota împotriva abrogării hotărârii respective. „În continuare, nu am ajuns la un consens, însă considerăm că este o soluţie mult mai bună modificarea parţială a HCL nr. 77/2021 şi implicit a regulamentului şi vom vota împotriva abrogării acestui HCL”, a precizat consilierul Dumitru Caragheorghe.

Consilierul local PSD Costin Răsăuţeanu a propus ca autorităţile locale să aibă discuţii cu asociaţiile de proprietari pentru a se găsi o soluţie în ce priveşte acest regulament de înfrumuaseţare a municipiului. „Dorim un dialog cu oamenii şi să stabilim nişte responsabilităţi!”, a spus Costin Răsăuţeanu. Ulterior, proiectul a fost respins.

Proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS SA şi atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanţa a fost aprobat cu 26 de voturi pentru. Acelaşi număr de voturi a primit şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de autovehicule necesare pentru activităţi proprii şi activităţi specifice desfăşurate de Primăria municipiului Constanţa şi Proiectul de hotărâre pentru aprobarea normativului privind consumul lunar de carburanţi pentru autovehiculele ce deservesc structuri ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa.

Proiectul de hotărâre pentru aprobarea procedurii privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Constanţa a fost aprobat cu unanimitate de voturi, dar şi Proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pentru finanţarea activităţilor sportive ale structurilor sportive în anul competiţional 2021 şi sezonul competiţional 2021 – 2022.

Pe ordinea de zi se află, în continuare, trei proiecte ce vizează acordare de finanţări pentru Parohia „Adormirea Maicii Domnului”, Parohia „Duminica Tuturor Sfinţilor” şi Parohia „Sfântul Gheorghe”. Înaintea votului, consilierul local USR – PLUS Dumitru Caragheorghe a solicitat să ia cuvântul. „În general, consilierii USR-PLUS sunt împotriva unor astfel de finanţări, considerând că bisericile au fonduri suficiente pentru a se susţine, dar, ca excepţie de la regulă, de data aceasta, având în vedere că în acest moment există un excedent în bugetul local şi că două dintre clădirile ce sunt obiectul a trei proiecte de hotărâri de Consiliu Local sunt clădiri monument, consilierii locali vor aproba finanţarea pentru Parohia Adormirea Maicii Domnului I şi pentru Parohia Sfântul Gheorghe. Ne vom abţine de la vot pentru finanţarea acordată Parohiei Duminica Tuturor Sfinţilor”, a precizat Dumitru Caragheorghe. Toate cele trei proiecte au fost adoptate, ulterior.Proiectul de hotărâre pentru completarea HCL nr. 125/2012 privind aprobarea sediului social şi a punctelor de lucru ale Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa şi Proiectul de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriei, ca urmare a repartizării locuinţei sociale în baza Legii nr. 114/1996, situată pe raza municipiului Constanţa, str. Zmeurei nr. 3, bl. 4, ap. 8 parter au fost aprobate, ulterior.

 

La Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 65/2011 privind aprobarea „Programului de construire unităţi locative modulare în municipiului Constanţa şi lucrări tehnico-edilitare aferente – Campus Henri Coandă – str. Ştefăniţă Vodă”, cu modificările şi completările ulterior, viceprimarul Ionuţ Rusu a propus un amendament din partea alianţei PNL – USR prin care este eliminat criteriul cazierului penal curat la obţinerea unei locuinţe sociale. „Persoanele care au comis infracţiuni vor fi depunctate, astfel acest criteriu nu va mai fi eliminatoriu, ci doar de ierarhizare”, a precizat viceprimarul Ionuţ Rusu.

 

De asemenea, consilierul local Dumitru Caragheorghe a propus un amendament pentru încheierea unui protocol de colaborare între RAEDPP şi DGASPC, astfel încât tinerii care ies din centrele sociale să primească un punctaj mai mare pentru acordarea unei locuinţe sociale, iar persoanele care sunt apte de muncă, dar nu sunt încadrate să fie depunctate în dosarul pentru repartiţia unei locuinţe sociale.Ambele amendamente au fost aprobate, iar proiectul de hotărâre a trecut cu unanimitate de voturi.Ulterior, au fost aprobate Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform aviz CTE nr. 121905/18.06.2021, emis de comisia tehnico-economică pentru imobilul situat în Constanţa, str. Mercur nr. 10 şi Proiectul de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unor imobile din domeniul public al municipiului Constanţa au trecut, de asemenea, cu unanimitate.

 

La Proiectul de hotărâre nr. 31 privind solicitarea către Guvernul României în vederea efectuării demersurilor necesare referitoare la trecerea unor imobile din domeniul public al statului Român şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Constanţa, consilierul local USR-PLUS Dumitru Caragheorghe a propus un amendament. „Dorim dezvoltarea reală a oraşului pe fundamente solide. Susţinem ca pe terenurile respective să se dezvolte un parc tehnologic numit TehnoPol Constanţa”, a precizat Dumitru Caragheorghe. Amendamentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi şi la fel a fost adoptat şi proiectul de hotărâre. 

26 de voturi a primit şi Proiectul de hotărâre privind dezmembrarea şi ieşirea din indiviziune a imobilului situat în municipiul Constanţa, str. Industrială nr. 10, în vederea înscrierii în cartea funciară, dar şi proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Constanţa a terenului situat în strada Industrială nr. 10, lot 2, în suprafaţă de 7.000 mp. La fel a fost aprobat şi Proiectul de hotărâre privind radierea unor imobile – construcţii, situate în municipiul Constanţa, bd. Aurel Vlaicu nr. 254, din inventarul bunurilor care aparţine domeniului privat al municipiului Constanţa.Proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa, Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuinţă individuală cu birou profesiuni liberale la parter, str. Petru Vulcan nr. 1, investitor Iacob Ovidiu şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuinţă individuală, str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 58 . 58A, investitor Iorgoveanu Sorin au fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

 De asemenea, Proiectul de hotărâre privind încetarea valabilităţii planului urbanistic de detaliu aprobat prin HCL nr. 382/2007 a fost aprobat cu 19 voturi pentru şi 7 împotrivă. Referitor la acest PUD, viceprimarul Ionuţ Rusu a precizat că era vorba despre construirea unui imobil cu 7 niveluri de subsol şi 35 de etaje. „S-a abrogat un PUD care viza ridicarea unui imobil cu 7S+35 etaje, pe buza Constanţei, care ar fi obturat absolut toată frumuseţea falezei, chiar în zona Poarta 2”, a declarat viceprimarul Ionuţ Rusu.

 

La Proiectul de hotărâre privind revocarea HCL nr. 272/2011, HCL nr. 257/2020, precum şi a certificatului de urbanism nr. 1115/2021 emis în baza acestora, consilierul Dumitru Caragheorghe a cerut cuvântul. „USR nu a susţinut şi nu va susţine construirea de blocuri între case, însă în acest caz nu avem confortul de a abroga un PUZ, fără să ştim eventualele consecinţe. De aceea am solicitat ca acest proiect şi cel de pe ordinea suplimentară de zi, din cartierul Veterani, să fie retrase de pe ordinea de zi”, a declarat Dumitru Caragheorghe. Managerul municipiului Constanţa, Felicia Ovanesian, a intervenit în discuţie precizând că este vorba despre o viitoare construcţie pe strada Mihai Viteazu, în apropierea Grădiniţei Perluţele Mării. „Este vorba despre o clădire de o anvergură cum nu s-a mai văzut, iar cadrul legal ne permite să intervenim să anulăm un PUZ, chiar dacă acesta a produs deja efecte”, a precizat Felicia Ovanesian. Cu 10 voturi pentru şi 16 abţineri, proiectul nu a trecut.

Ulterior, au fost adoptate Proiectul nr. 40 pentru aprobarea actului adiţional privind modificarea protocolului de colaborare nr. 6043 din data de 12.01.2021 încheiat între UAT Municipiul Constanţa şi Asociaţia Animal Society aprobat prin HCL nr. 458/2020, Proiectul de hotărâre nr. 41 privind aprobarea Studiului de fezabilitate (SF de obiectiv mixt) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea şi modernizarea Bazei de supraveghere a animalelor fără stăpân”, Proiectul de hotărâre nr. 42 pentru aprobarea modificării HCL nr. 33/2021 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea reţelelor termice primare/transport a energiei termice din Municipiul Constanţa – Etapa 1” şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

 La Proiectul de hotărâre nr. 44 privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de Administraţiei al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public şi Privat Constanţa, grupul PNL l-a propus pe Marius Timofte, care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. Proiectul a trecut de asemenea cu 25 de voturi pentru.Şedinţa a ajuns la ordinea suplimentară. Înainte de supunerea la vot a Proiectului nr. 1 de hotărâre privind revocarea HCL nr. 489/2009, HCL nr. 316/2013, precum şi a actelor subsecvente emise în baza acestora, a luat cuvântul city managerului Felicia Ovanesian. „Se propune revocarea unor reglementări urbanistice care permit edificarea în aceeaşi zonă a unor clădiri cu vădite disproporţii de dimensiuni, cu locuinţe colective foarte înalte lângă locuinţe unifamiliale. Revocarea produce efecte doar pe viitor. Stă doar în puterea dvs. ca zona Veterani să nu devină a nu ştiu câta zonă din Constanţa care să arate precum Compozitori, Palazu Mare, Tomis Plus”, a precizat Felicia Ovanesian.Consilierii USR-PLUS au anunţat că se abţin de la vot, considerând că nu a fost bine explicat conţinutul şi scopul proiectului de hotărâre. Cu 10 voturi pentru, şapte împotrivă, nouă abţineri, proiectul de hotărâre nu a trecut.Proiectul de hotărâre pentru aprobarea studiului de oportunitate privind stabilirea modalităţii optime de gestiune a serviciului de administrare a patrimoniului public şi privat al municipiului Constanţa a trecut cu 18 voturi pentru şi 7 abţineri.

 Ultimul proiect de hotărâre al şedinţei a vizat aprobarea membrilor Consiliului de administraţie provizoriu al Termoficare Constanţa SRL. Propunerile au fost Iulian Aurel Gropoşilă, Liviu Dorel Popa, Laurenţiu Chirtop, Monica Anca Moroianu şi Ion Zaifu. Propunerea pentru indemnizaţia lunară per membru al CA este de 500 lei. Ambele propuneri au fost aprobate. Ulterior, proiectul a fost adoptat cu 26 de voturi.Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.6469 secunde