LIVE TEXT. Şedinţă ordinară de Consiliu Local Constanţa. Proiecte sociale şi proiecte de investiţii, pe ordinea de zi

295
LIVE TEXT. Şedinţă ordinară de Consiliu Local Constanţa. Proiecte sociale şi proiecte de investiţii, pe ordinea de zi - sedinta1-1643631160.jpg
Consilierii locali constănţeni sunt convocaţi luni, 31 ianuarie, în prima şedinţă ordinară a anului 2022. Aceasta va avea loc online, începând cu ora 14.00, şi va fi transmisă live pe pagina de youtube a Primăriei Constanţa.Pe ordinea de zi se află 32 de proiecte de hotărâre, iar un proiect este pe ordinea de zi suplimentară. Consilierii locali îşi vor exprima votul pe proiecte importante precum costurile de întreţinere pentru beneficiarii din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice, contribuţia părinţilor copiilor din creşe, acordarea de facilităţi pentru transportul în comun public şi programul Respect.
Sunt prezenţi 27 de consilieri locali.
Înainte de votul ordinii de zi, consilierul local USR, Dumitru Caragheorghe, a propus ca următoarea şedinţă de Consiliu Local să se desfăşoare fizic, având în vedere că este de aşteptat ca numărul îmbolnăvirilor să intre pe un trend descendent.
Proiectzl de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021, iniţiator fiind primarul Vergil Chițac, a fost aprobat cu 27 de voturi.

Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei care va ține Registrul de evidență a datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale ale municipiului Constanța, cu iniţiator: primar Vergil Chițac, a fost aprobat cu 27 de voturi. Este vorba despre Georgeta Gheorghe, directorul executiv în cadrul Direcţiei Generale Economico-Financiare, Direcţia Financiară.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac, - 27 de voturi pentru

Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 418/2021 privind aprobarea prețului local al energiei termice furnizată de către societatea Termoficare Constanța SRL, în municipiul Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac – 27 de voturi pentru

Proiect de hotărâre pentru  îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul HCL nr. 419/2021 privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei termice furnizată de către societatea Termoficare Constanța SRL și a subvenției unitare acordată populației pentru perioada 01.11.2021 - 30.04.2022 în municipiul Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac – 27 voturi pentruProiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 87/2021 pentru aprobarea unor facilități fiscale și a Procedurii de anulare a obligațiilor de plată accesorii; iniţiator: primar Vergil Chițac – 27 de voturi pentru

Proiect de hotărâre privind emiterea acordului de radiere din Cartea Funciară a ipotecii de rang II și a interdicțiilor de înstrăinare, grevare, dezmembrare, demolare și închiriere înscrise în favoarea Consiliului local al municipiului Constanța ca urmare a încheierii contractelor de garanție reală imobiliară în conformitate cu prevederile HCL nr. 573/2007 privind aprobarea subvenției cu 50% a dobânzii la creditele ipotecare pentru achiziționarea unei locuințe; iniţiator: primar Vergil Chițac – 27 de voturi pentru

 La Proiectul de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pentru beneficiarii din cadrul Căminului pentru persoane vârstnice Constanța pe anul 2022; iniţiator: primar Vergil Chițac, consilierii locali au exprimat 19 voturi şi 8 abţineri. Cu toate acestea, proiectul a fost aprobat.

Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din cadrul Direcției generale de asistență socială Constanța pentru anul 2022; iniţiator: primar Vergil Chițac – 27 de voturi pentru

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 302/2017 privind acordarea de facilități la transportul public de călători pentru categoriile de persoane beneficiare din municipiul Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac – 27 voturi pentru

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 24/2016 privind aprobarea Programului „RESPECT”; iniţiator: primar Vergil Chițac – 27 voturi pentruProiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap „grav cu asistent personal” în perioada iulie-decembrie 2021; iniţiator: primar Vergil Chițac – 27 voturi pentru

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al municipiului Constanța pentru anul 2022; iniţiator: primar Vergil Chițac – 27 voturi pentru

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 203/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 38, Dimitrie Cantemir, Constanța”; iniţiator: primar Vergil Chițac – 27 voturi pentru 

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 205/2018 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a imobilului Școala Gimnazială nr. 8, Constanța”; iniţiator: primar Vergil Chițac – 27 voturi pentru

Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 94/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Constanța”; iniţiator: primar Vergil Chițac – 27 de voturi pentru

Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafeței de teren ce face obiectul contractului de concesiune nr. 73073/07.06.2002, cu modificările și completările ulterioare; iniţiator: primar Vergil Chițac – 27 de voturi pentru

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință unifamilială, str. Răsuri nr. 62A – 62bis, investitor Șerban Marcela; iniţiator: primar Vergil Chițac – 27 voturi pentru

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil P+2E+M – locuințe colective,  cartier Compozitorilor, str. Ionel Perlea nr. 3, loturile 39, 85 bis/a și 85 bis/b, investitor Ivanov Rezidential SRL; iniţiator: primar Vergil Chițac – 27 de voturi pentru

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru teritoriul delimitat de str. Petru Poni, str. Spiru Haret, str. Pompiliu Eliade și str. Gheorghe Dumitrescu, inițiator Dumitru Mihaela; iniţiator: primar Vergil Chițac – 27 voturi pentruProiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului  bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac – 27 voturi pentru

Proiect de hotărâre pentru modificarea si completarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa; iniţiator: primar Vergil Chițac – 27 voturi pentru

La Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor incluse în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac, grupul consilierilor municipali PNL a propus un amendament. S-au înscris la cuvânt şi consilierul PSD Costin Răsăuţeanu şi consilierul USR Dumitru Caragheorghe.

La Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de constituire a dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenurilor incluse în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac, grupul consilierilor municipali PNL a propus un amendament. S-a înscris la cuvânt consilierul PSD Costin Răsăuţeanu.

Consilierul local PSD Costin Răsăuţeanu a luat cuvântul: „Trebuia să se ţină cont şi de legile în vigoare. Cred că poate dintr-o persoectivă economică trebuie să se aibă în vedere şi Legea 87/2020. Din păcate, acest regulament vorbeşte în termeni generali, însă majoritatea cazurilor construcţiilor la care se face referire, din Satul de Vacanţă, din staţiunea Mamaia sunt distincte. Sunt anumite aspecte, de care trebuie să se ţină cont. Dacă vorbim despre o taxă de superficie pentru cei care deja plătesc taxe, înseamnă că vrem să îngropăm turismul. Majoritatea proprietarilor de active din zona turismului sunt deja într-o perioadă complicată. Sunt nişte aspecte destul de neclare şi regulamentul se bate cap în cap cu Legea 87 din 2020. O expunere mai clară, coerentă şi corectă este necesară”.

Primarul Vergil Chiţac a luat cuvântul: „Noi nu obligăm pe nimeni să beneficieze de superficie. Ca să facă superficie, trebuie să ceară. Dacă el ştie că beneficiază de alte forme, cum ar fi de Legea 87/2020, se va adresa conform Legii 87. El trebuie să ceară, atâta tot”.

Amendamentul a primit 22 de voturi pentru şi 4 abţineri, dar a fost aprobat. Ulteriori, consilierii locali şi-au exprimat votul şi pentru proiectul în integralitate, acesta fiind aprobat cu 19 voturi pentru şi 8 abţineri.Este supus votului Proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 88/2021 privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii în baza Legii nr. 550/2002; iniţiator: primar Vergil Chițac. Reprezentantul grupului PNL, viceprimarul Ionuţ Rusu, l-a propus pe consilierul Nicolae Constantin. Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru.

Este supus votului Proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării la Brest, Franța, a delegației municipiului și Consiliului local Constanța pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar și aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări; iniţiator: primar Vergil Chițac. Reprezentantul grupului PNL, viceprimarul Ionuţ Rusu, a propus-o pe consilierul Mihaela Andrei. Grupurile PSD şi USR nu au propuneri. Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.

Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în străinătate a domnului consilier local Ateș Casimceali pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar și aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări; iniţiator: primar Vergil Chițac – 27 voturi pentru

La Proiectul de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța; iniţiator: primar Vergil Chițac, propunerea grupului PNL este Alexandru Timofte. Proiectul a fost aprobat cu 27 voturi pentru

Proiect de hotărâre privind numirea unor membri provizorii în Consiliul de administrație al societății Termoficare Constanța SRL; iniţiator: primar Vergil Chițac. Propunerea PNL sunt: Liviu Popa, Iulian Gropoşilă, Laurenţiu Chirtop, Ion Zaifu şi N. Bota. Proiectul a fost aprobat cu 27 voturi pentru.

La Proiectul de hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în Consiliul de administrație al societății Confort Urban SRL, primarul Vergil Chițac l-a propus pe Horia Căliminte. Acesta a primit 16 voturi pentru şi 10 împotrivă. Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 27 voturi pentru.

Pe ordinea de zi suplimentară se află un singur proiect. Este vorba despre Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 193/2015 privind aprobarea Regulamentului serviciului de salubrizare al municipiului Constanț, al cărui iniţiator este primarul Vergil Chițac. Proiectul a fost aprobat cu 27 de voturi pentru.Pagina a fost generata in 0.2644 secunde