În ce condiții poți deveni coasigurat la Sănătate

11870
În ce condiții poți deveni coasigurat la Sănătate - coasiguratsanatate-1364835733.jpg
Calitatea de asigurat în sistemul de asigurări de sănătate se obține prin lege, de orice persoană care este cetățean român care are domiciliu în țară și face dovada contribuției la fond. Dacă această persoană dorește să coasigure un membru al familiei: mamă, tată, frate, soră, soț, soție, care nu beneficiază de venit, trebuie să dovedească faptul că are venituri și că plătește asigurarea de sănătate către stat, cu condiția ca persoana coasigurată să nu aibă venituri.

Cum devin coasigurat al unei alte persoane

Coasigurarea unei persoane depinde de situația celui care îți va lua responsabilitatea de asigurat care are în întreținere un coasigurat. Acesta din urmă are nevoie de acte care să ateste gradul de rudenie cu persoana asigurată. Dacă este vorba de exemplu de soție, situația poate fi rezolvată în felul următor: soția, va solicita de la Administrația Financiară un certificat din care să rezulte că nu aveți nici un fel de venituri personale. Pasul următor este ca asiguratul, adică soțul să își asume responsabilitatea că vă are în întreținere. Urmând să își anunțe angajatorul care îi va elibera o adeverință ca dovadă că soțul este cu plățile la zi. Următorul pas va fi o vizită la medicul de familie, care, pe baza actelor de mai sus, vă va înregistra în evidențele cabinetului ca și persoană coasigurată. Medicul de familie vă va informa când va trebui să îi prezentați adeverința de salariat a soțului pentru a beneficia de toate drepturile medicale. "În cazul coasiguraților persoanelor angajate, situația se prezintă astfel: soțul, soția și părinții aflați în întreținerea unei persoane asigurate, cu act de identitate, documente care să ateste relația de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată, documente eliberate de organele fiscale teritoriale din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii, precum și o declarație pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreținere persoana respectivă", explică purtătorul de Cuvânt al Casei de Asigurări, Lămâița Antochi.

Ce documente sunt necesare

Dosarul trebuie să cuprindă următoarele: copii după cărțile de identitate ale asiguratului și coasiguratului, un document în care coasiguratul trebuie să ateste gradul de rudenie cu persoana asigurată, copie certificat căsătorie , plus un act de la Administrația Financiară, în care să fie specificat că persoana coasigurată nu realizează venituri impozabile. Aceste acte se duc personal la CJAS. Daca nu realizează venit, se completează și declarația de persoană în întreținere a salariatului, pentru calcularea deducerii personale.

Cum se plătește asigurarea de sănătate

Pentru persoanele salariate, se achită o contribuție de 6,5% din venitul brut, la care se adaugă contribuția angajatorului de 7% din fondul de salarii. Obligația reținerii și virării contribuției revine persoanelor fizice sau juridice care angajează personalul salariat. "Pentru persoanele salariate, se achită o contribuție de 5,5% din venitul brut, la care se adaugă contribuția angajatorului. Obligația reținerii și virării contribuției revine persoanelor fizice sau juridice care angajează personalul salariat. Persoanele care nu se încadrează în categoriile de mai sus, dar au obligația să își asigure sănătatea, achită direct la sediul casei de asigurări de sănătate o contribuție calculată la salariul minim brut pe economie. Această contribuție se achită pe baza unei adeverințe eliberate de Administrația Financiară de care aparține asiguratul, din care să reiasă că nu are venituri. Cei care nu și-au plătit asigurări de sănătate conform legii, datorează sumele și penalizările aferente", completează purtătorul de cuvânt. Cei care nu și-au plătit asigurări de sănătate conform legii, datorează sumele și penalizările aferente", completează purtătorul de cuvânt.

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.2534 secunde