Documente necesare pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj

329
Documente necesare pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj - documentenecesare-1615920853.jpg
Pentru a putea intra în posesia indemnizaţiei de şomaj, solicitanţii acesteia trebuie să completeze, în primul rând, o cerere pentru acordarea acestui drept, în baza actului de identitate, actelor de studii şi de calificare şi o declaraţie pe proprie răspundere că nu au restricţii medicale care o împiedică să muncească. Alte documente ce trebuie ataşate la dosar, după caz, sunt carnetul de muncă, diferite adeverinţe, hotărâri judecătoreşti, decizii de revizuire medicală.

În cazul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, în vârstă de minimum 16 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, ei au obligaţia de a prezenta actul de absolvire a formei respective de învăţământ.

De asemenea, este nevoie şi de o adeverinţă eliberată de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, prin care se certifică data înregistrării persoanei în evidenţele proprii. Asta se întâmplă în cazul în care persoana respectivă s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în muncă la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditat sau notificat conform legii. În plus, în cazul absolvenţilor şcolilor speciale pentru persoane cu handicap, în vârstă de minimum 16 ani, care nu au reuşit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale, se cere actul de absolvire a şcolii speciale pentru persoane cu handicap, în original şi în copie. Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.4683 secunde