SEMNALE

Doresc... să se rupă din asociația de locatari și să înființeze "o asociație de tronson"

6201
Doresc... să se rupă din asociația de locatari și să înființeze

Articole de la același autor

În clădirile de locuințe cu mai multe tronsoane sau scări se pot constitui asociații de proprietari pe fiecare tronson ori scară în parte numai în condițiile în care nu există o proprietate comună aferentă tronsoanelor sau scărilor care nu poate fi delimitată. "De trei ani de zile ne tot agităm cu reclamații pe la administratorul și președintele asociației de locatari ca să ne spună din ce cauză în rețeaua blocului nostru sunt atâtea pierderi de apă. Dar după cum se vede, de multe ori și dezinteresul poartă fesul! Sătui să plătim facturi umflate, vrem să refacem rețeaua de apă și să punem și contoare. De aceea, locatarii de pe un tronson cu două scări ne-am hotărât să facem altă asociație, sictiriți că administratorul și președintele ne ignoră și noi credem că merită efortul. Deocamdată, în asociația noastră sunt prinse trei blocuri de patru etaje. Citim ziarul dumneavoastră și am văzut că vă implicați în problemele celor de la bloc. De aceea, vă rugăm foarte mult să ne spuneți ce trebuie făcut ca să înființezi o nouă asociație de proprietari, pentru că am auzit de la alții că ne putem rupe din vechea asociație? Vă mulțumim în numele tuturor locatarilor și vă dorim succes în muncă!" - Larisa Ivan, 53 ani și Doinița G., 47 ani. v v v Pentru înființarea unei noi asociații de proprietari, Nicolae Stan, vicepreședintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari Constanța ne-a explicat că este nevoie de acordul scris a cel puțin jumătate plus unu din numărul proprietarilor apartamentelor și al spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință existente în cadrul unei clădiri. Acordul se consemnează într-un tabel nominal, anexă la acordul de asociere. Potrivit Legii nr. 230 din 2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, în imobilele cu mai multe tronsoane sau scări se pot constitui asociații de proprietari pe fiecare tronson ori scară în parte numai în condițiile în care nu există o proprietate comună aferentă tronsoanelor sau scărilor care nu poate fi delimitată. Dacă este cazul, asociațiile de proprietari înființate pe scări sau tronsoane de clădire își reglementează între ele raporturile juridice cu privire la aspectele tehnice comune acestora, printr-o anexă la acordul de asociere. Procedura juridică Cererea pentru dobândirea personalității juridice a asociației de proprietari, împreună cu statutul, acordul de asociere și procesul-verbal al adunării generale de constituire se depun și se înregistrează la organul financiar local în a cărui rază teritorială se află clădirea. Statutul și acordul de asociere se întocmesc tot în baza Legii nr. 230 din 2007. Acordul de asociere trebuie să conțină: a) adresa și individualizarea proprietății individuale, potrivit actului de proprietate; b) numele și prenumele tuturor proprietarilor; c) descrierea proprietății, cuprinzând: descrierea clădirii, structura clădirii, numărul de etaje, numărul de apartamente structurate pe număr de camere, numărul spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință, suprafața terenului aferent clădirii; d) enumerarea și descrierea părților aflate în proprietate comună; e) cota-parte indiviză ce revine fiecărui proprietar din proprietatea comună. De reținut că asociația de proprietari capătă personalitate juridică numai în baza încheierii judecătorului-delegat desemnat la organul financiar local de către președintele judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială se află clădirea. Locatarii se pot înscrie și ulterior în asociație Dacă se întâmplă ca unii proprietari să nu fie prezenți la adunarea generală de constituire a noii asociații de proprietari, atunci legea le permite și lor să se înscrie ulterior în asociație pe baza unei cereri scrise și fără îndeplinirea altor formalități. Important! Pentru modificarea sau completarea statutului ori a acordului de asociere este necesar acordul a cel puțin două treimi din numărul proprietarilor membri ai asociației de proprietari. De reținut că orice modificare sau completare a documentelor asociației se înregistrează la judecătoria care a emis încheierea judecătorească de înființare, fără alte formalități.

Top articole din Cetățenești

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.3447 secunde